Gids verzekeringen

Ongeval met de wagen in het buitenland

Iedere vorm van schade moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de acht dagen aan de verzekeraar worden overgemaakt.

Hiervoor dien je het aanrijdingsformulier te gebruiken, al dan niet in de aanwezigheid van de politie. In bepaalde landen, zoals Frankrijk, is een dergelijk formulier onontbeerlijk omdat er enkel een proces-verbaal opgemaakt wordt als er sprake is van gewonden.

Het kan dus zijn dat de politie zich heeft aangediend en bijvoorbeeld het verkeer heeft geregeld rond het ongeval, maar dat er geen proces-verbaal werd opgemaakt. Zonder aanrijdingsformulier heb je in dit geval geen verhaal ten opzichte van je verzekeraar.

Daarnaast wordt in heel Europa hetzelfde model gebruikt. Het kan dus door iedereen ingevuld worden, ook wanneer je de taal niet spreekt. Alle rubrieken worden hernomen in dezelfde volgorde.

Je dient ook, indien nodig, je verzekeraar rechtsbijstand en je verzekeringsmakelaar op de hoogte te stellen. Hij zal je advies geven.

Informatie voor de slachtoffers van verkeersongevallen in EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland

Voorheen kon een slachtoffer van een verkeersongeval moeilijk beroep doen op zijn rechten tegenover de verzekeraar van de in fout gestelde partij, wiens woonplaats zich gewoonlijk in een ander land bevindt dan die van het slachtoffer.

Elementen zoals de afstand, de taal, het aansprakelijkheidsrecht en de schadevergoedingsprocedure vertraagden en benadeelden vaak de afwikkeling van schadeclaims voor het slachtoffer.

Door een wijziging van het Europees wettelijk kader is de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig ingeschreven in een land van de Europese economische ruimte (EU-landen + Noorwegen + Liechtenstein + IJsland) verplicht je door te verwijzen naar een agent in België waaraan je verzekeraar (rechtsbijstand) of jij zelf een aanvraag tot schadeloosstelling in je eigen taal kan richten.

Om persoonlijke informatie van deze agenten in België in te winnen, kan je de website van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) raadplegen.

Deze agent dient je ten laatste 3 maanden na jouw aanvraag tot schadeloosstelling een voorstel tot schadeloosstelling te sturen in je eigen taal, of hij kan je een gemotiveerd antwoord verstrekken in het geval dat de aansprakelijkheid of de toepassing van artikel 29bis WAM of de schade wordt betwist. Indien dit niet gebeurt, kunnen geldboetes opgelegd worden.

Indien de buitenlandse verzekeraar geen agent in België heeft aangeduid of na de termijn van drie maanden niet heeft geantwoord, dan kan je contact opnemen met het BGWF zoals hierboven beschreven.