Verzekeringsmaatschappijen België
Verzekeringen

Verzekering opzeggen | Tips en opzegbrief

Een verzekering kan steeds worden opgezegd door de verzekeringnemer, mits inachtneming van de opzegtermijn zoals die wordt bepaald in het verzekeringscontract. We spreken hier over de gewone opzegging, de wil van één van de contractanten om tegen de vervaldag van het contract een einde te maken aan de overeenkomst.

Normaal gezien schrijft de wet voor dat een verzekeringscontract, behoudens uitzonderingen, een looptijd mag hebben van maximaal één jaar, met nadien een stilzwijgende verlenging met telkens één jaar.

Daarnaast is het mogelijk dat een verzekering door één van de partijen wordt opgezegd in speciale situaties, zoals bijvoorbeeld:

  • Na een schadegeval
  • Na een wanbetaling
  • Als het risico wijzigt of verdwijnt
  • Bij gebreke aan een akkoord na wijziging van het risico
  • Na een algemene verhoging van de tarieven voor alle klanten
  • Na wijziging van de Algemene Voorwaarden
  • Binnen de 14 dagen na het afsluiten van de verzekering

Opzegbrief downloaden

Je kan hier een blanco opzegbrief downloaden die je kan invullen om vervolgens aangetekend te versturen naar jouw verzekeraar.

Werkwijze & voorwaarden

Indien je het contract niet stilzwijgend wil verlengen (dus als je de overeenkomst op de vervaldag wil stopzetten), dien je aan de verzekeraar of aan zijn gemachtigde doorgaans minstens drie à vier maanden voor de verjaardag  van de overeenkomst kenbaar te maken dat je afstand wil doen van de stilzwijgende verlenging. Pas op, controleer jouw verzekeringscontract op de precieze minimumtermijn voor opzegging vast te stellen, en zorg voor een opzegging op één van de volgende manieren:

  • Per aangetekende brief
  • Bij exploot van een gerechtsdeurwaarder
  • Door de afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

Hierna wordt het contract stopgezet op de vervaldag. Hierbij is de verzekeraar echter verplicht dekking te verlenen voor de schadegevallen die zich voordoen in de periode tussen de verzending, de betekening of de afgifte van de opzegging en de vervaldag van het contract.

Opgelet!

Bij een aangetekende brief gaat de opzegging in op de dag nadat de poststempel werd geplaatst op de brief, terwijl een opzegging die niet aangetekend wordt verstuurd pas één maand na versturing van jouw brief wordt geregistreerd!

Autoverzekering opzeggen

Lees ook ons artikel over hoe je kan jouw autoverzekering opzeggen, hier wordt de opzegprocedure meer in detail toegelicht.