Hulp bij ongeval met de wagen

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Na een ongeval is het meestal snel duidelijk wie aansprakelijk is. De verzekeringsmaatschappijen kunnen dan in actie komen. Het is echter ook mogelijk dat je met vervelende omstandigheden te maken krijgt, zoals wanneer de dader vluchtmisdrijf pleegt, het voertuig van de tegenpartij niet verzekerd blijkt te zijn, of wanneer het onmogelijk is om één van de betrokken partijen aan te wijzen als aansprakelijke. In dergelijke gevallen zal indien dat nodig blijkt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tussenkomen.

Wat wordt verzekerd door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds?

  • Fysieke schade
  • Materiële schade (hoewel niet in alle gevallen)

Wanneer komt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tussen?

Slachtoffers die geen vergoeding kunnen ontvangen van de verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder kunnen door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds worden vergoed voor geleden schade. Dit fonds werkt dus als een soort vangnet dat voornamelijk in actie komt bij deze situaties:

  • Het is onbekend wie de schade heeft veroorzaakt, zoals bij een vluchtmisdrijf
  • Wanneer niemand aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeluk
  • Als de aansprakelijke persoon geen verzekering blijkt te hebben