Verzekeringen

Brandverzekering

Niet alleen brand wordt gedekt door de brandverzekering

Verzekeren tegen brandschade is uiteraard het eerste waar je aan denkt bij een brandverzekering. Maar een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade. Een brandverzekering dekt namelijk onder meer ook waterschade, stormschade, schade door natuurrampen, aanrijdingen door voertuigen. Ook is het belangrijk om te weten dat deze brandverzekering niet alleen geldt voor eigen schade maar ook voor schade aan anderen.

Het is ook mogelijk om je te verzekeren tegen diefstal. Je zou kunnen zeggen dat woningverzekering een betere term is voor een brandverzekering. Toch wordt de term brandverzekering couranter gebruikt door de meeste verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars.

Zaakschade of materiële schade

We kunnen brandverzekering ook beschouwen als een zaakschadeverzekering. Het is dus een verzekering die schade aan materiële bezittingen dekt, namelijk je woning en de inboedel in jouw woning. Daarnaast wordt in een aantal gevallen ook jouw burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van anderen gedekt. Stel er brand ontstaat in jouw huis en deze slaat over naar de woning van jouw buren. Jij bent in dergelijk geval doorgaans aansprakelijk en je zal hierdoor ook hun schade dienen te vergoeden. Een brandverzekering zal echter dit soort schade in jouw plaats vergoeden, ook wanneer het jouw schuld is dat de brand ontstaan is.

Verplichte verzekering?

Het is volgens de wet niet altijd verplicht om een brandverzekering te hebben. Gezien de bijzonder ernstige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet afsluiten van een brandverzekering is het echter heel belangrijk dat je jou goed bewust bent van het belang om jouw woning, spullen én aansprakelijkheid ten opzichte van anderen te laten dekken door een brandverzekering.

Er zijn toch situaties waarin het wél wettelijk verplicht is om een brandverzekering te hebben. Vaak staat dit in een contract vermeldt. Zo is het mogelijk dat een huisbaas zijn huurder(s) via de huurovereenkomst verplicht een brandverzekering af te sluiten. Zo’n verzekering van een huurder ziet er iets anders uit dan een verzekering van een huiseigenaar. Dit houdt niet in dat het voor de ene partij belangrijker is om een brandverzekering te hebben dan voor de ander. Als je een hypothecaire lening wil aanvragen zal de bank ook eisen dat de woning of het handelspand waar het om gaat gedekt is door een brandverzekering. Wat de bank niet kan eisen is dat je deze brandverzekering bij haar afsluit.

Gebouwen zoals werven, grote bedrijven of instellingen vallen niet onder gewone brandverzekeringen, maar onder de zogenaamde speciale risico verzekeringen. Er worden voor dit soort risicoverzekeringen polissen op maat gemaakt met voorwaarden in functie van de specifieke behoeften van de klant.

Tegen welke gevaren ben ik verzekerd?

Voor een groot deel is de inhoud van een brandverzekering wettelijk bepaald. Bij bijna elke verzekeraar is het mogelijk om bovenop de wettelijk verplichte basisdekkingen verschillende extra dekkingen te krijgen. Tracht zoveel mogelijk vooraf te bepalen wat jij belangrijk vindt voor jouw brandverzekering en probeer de belangrijkste aspecten van je verzekeringscontract te begrijpen. Jouw verzekeraar of een tussenpersoon (makelaar of agent) kan jou hierbij de nodige hulp bieden.

De drie niveaus van dekkingen zijn:

Als er elders brandschade (of andere schade) wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld aan de woning van jouw buren, dan wordt schade aan jouw woning of inboedel verzekerd door jouw brandverzekering in het geval van:

  • schade omdat de brandweer iets afbreekt om uitbreiding van het vuur en dus de schade te voorkomen
  • schade tijdens en door het blussen of redden
  • dreigend instortingsgevaar van jouw woning.