Verzekering successierechten nalatenschap

Successieverzekering vergelijken

Op zoek naar de optimale manier om jouw vermogen over te dragen aan jouw partner of kinderen? Overweeg je handgiften of schenkingen te doen, maar wil je het risico op successieaanslag vermijden?

Dan kan je jouzelf beschermen door een successieverzekering af te sluiten. Dit is een tijdelijke, individuele overlijdensverzekering met een duurtijd van doorgaans 3 jaar die dekking biedt voor de te betalen successierechten tijdens de risicoperiode na de schenking. De succesverzekering kan ook voor een langere periode afgesloten worden zodat je op een later tijdstip nog bijkomende schenkingen kan inplannen.

Via het overzicht hieronder kan je offertes aanvragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen die successieverzekeringen aanbieden en jou in contact kunnen brengen met een adviseur.

Schenkingsrechten of successierechten?

Je kan volledig legaal successierechten vermijden door middel van handgiften, bankgiften of schenkingen voor een buitenlandse (meestal Nederlandse) notaris. Maar indien je als schenker binnen de 3 jaar na de schenking zou overlijden, dan zullen jouw begunstigden toch nog successierechten moeten betalen op deze transacties. Dit risico kan worden vermeden worden door de schenking te registreren en er bepaald percentage schenkingsrechten op te betalen.

Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een successieverzekering.

Registreren of verzekeren?

Om vanuit financieel oogpunt een vergelijking te maken tussen registreren en verzekeren, dien je de premies voor de successierechtenverzekering af te wegen tegenover de schenkingsrechten van 3, 5 of 7%. Dit percentage is afhankelijk het Gewest waarin je woont en is onderhevig aan wijzigingen in de Belgische wetgeving.

De premie van de succesieverzekering is afhankelijk van:

  • de leeftijd van de schenker
  • de gezondheidstoestand van de schenker
  • het rookgedrag van de schenker
  • het bedrag van de te dekken successierechten

Wanneer starten?

Verzeker jouw vermogen ook reeds tijdens de jaren voordat je start met vermogensoverdracht. Zo bescherm je jouzelf tegen successieaanslag bij een onverwacht overlijden.

Financiële planning

Een successieverzekering afsluiten is maatwerk en omvat de ondersteuning van een makelaar of financieel planner die je kan helpen met jouw successieplanning.

Je kan via het overzicht met verschillende schuldsaldoverzekeringen een offerte aanvragen via verschillende verzekeraars. Op deze manier kan je in contact komen met een adviseur die jou uitgebreid kan informeren & adviseren over de beste oplossing voor jouw persoonlijke situatie.

Jouw makelaar of financieel planner zal jou ook kunnen bijstaan bij het nauwkeurig berekenen van de verschuldigde successierechten op jouw handgift zodat het te verzekeren kapitaal precies kan worden bepaald.

VERZEKERING MAATSCHAPPIJ OFFERTE & SIMULATIE PREMIE PER JAAR SIMULATOR SUCCESSIE RECHTEN PRODUCT FICHE
AXA Verzekeringen Offerte maatwerk Nee AXA successie verzekering
Delta Lloyd Life Offerte maatwerk Ja Delta Lloyd Life Flexi Cover
ING Verzekeringen Offerte € 62,00 Nee ING successie verzekering