Levensverzekeringen

Uitsluitingen bij levensverzekeringen

Verzekeringsmaatschappijen voorzien in hun contracten verschillende omstandigheden waarbij je als verzekerde geen aanspraak zal kunnen maken op de vergoedingen die van toepassing zijn onder normale omstandigheden.

Voordat je een levensverzekering afsluit dien je daarom steeds aandachtig de uitsluitingen te controleren. Indien je vragen zou hebben omtrent één of meerdere uitsluitingen, of als je niet akkoord bent met bepaalde uitsluitingen, bespreek dit dan met jouw verzekeraar of de tussenpersoon die je hebt ingeschakeld als vertrouwenspersoon.

Hou er ook rekening mee dat veel uitsluitingen alsnog kunnen worden meeverzekerd mits betaling van een extra premie.

De uitsluitingen omvatten bij de meeste verzekeraars doorgaans de volgende omstandigheden:

 • Zelfmoord
  Wanneer de verzekerde zelfmoord zou plegen tijdens het eerste jaar na afsluiting van het contract. In bepaalde gevallen worden evenwel betaalde premies terugbetaald bij een dergelijke omstandigheid.
 • Gevaarlijke sporten en beroepen
  Sporten zoals benji-jumpen, valschermspringen en andere sporten die grote risico’s met zich meebrengen worden door de meeste verzekeraars ook opgenomen in de lijst met uitsluitingen. Je kan in sommige gevallen echter wel genieten van dekking mits het betalen van een extra premie.
  Bij een eenmalig risico zoals wanneer je slechts één keer gaat benji-jumpen, dan zal de verzekeraar doorgaans geen extra premie aanrekenen. Je dient jou echter hierover op voorhand goed te informeren of je al dan niet bent verzekerd.
 • Chronisch ziektes 
  Personen die lijden aan een chronisch ziekte zoals diabetes, HIV of MS, evenals personen met een bepaalde handicap, zullen meestal geen overlijdensverzekering kunnen afsluiten, behalve wanneer ze bereid zijn om daarvoor een aanzienlijk hogere premie voor betalen.
  Wanneer je een dergelijke ziekte krijgt na het afsluiten van een levensverzekering, dan zal de verzekeringsmaatschappij jou echter wél vergoeden.
 • Misdaad
  Indien de verzekerde sterft als gevolg van een misdrijf waaraan hij heeft deelgenomen, of wanneer de verzekerde op een bepaalde manier hulp heeft geboden bij een misdrijf, dan zal de verzekeraar niet tussenkomen.
 • Oorlog & terrorisme
  Wanneer een verzekerde overlijdt door actieve deelname aan een oorlog, dan zal de verzekeraar geen tussenkomst bieden, behalve in bepaalde omstandigheden zoals wanneer de verzekerde handelde uit zelfverdediging tijdens een oorlog of tijdens een opstand. Overlijdens als gevolge van een terroristische aanslag worden eveneens aanvaard en vergoed door de meeste verzekeraars.
 • Opzettelijke daad
  Indien de verzekerde wordt vermoord door de persoon die de verzekering heeft afgesloten, of als de verzekerde wordt vermoord door de begunstigde voor de vergoedingen, dan zal de verzekeraar geen vergoedingen uitbetalen. Ook wanneer de verzekerde wordt vermoord op aanstoken of in opdracht van deze partijen, zullen geen vergoedingen worden uitgekeerd.