Overbruggingskrediet

Overbruggingskrediet berekenen

Dankzij een overbruggingskrediet kan je beschikken over een kapitaal waarmee je een tijdelijke financiële nood kan opvangen. Het krediet fungeert als hulpmiddel waarmee je een korte periode kan overbruggen om uiteindelijk een bepaald doel te bereiken. Doorgaans is dat doel het kopen of bouwen van een nieuwe woning op een moment dat je oude woning nog niet is verkocht. In afwachting tot jouw geld vrijkomt bij de verkoop van jouw huidige woning kan je met het overbruggingskrediet de nieuwe woning aankopen.

Via het overzicht hieronder kan je het overbruggingskrediet bij diverse banken vergelijken en snel offertes ontvangen op maat van je wensen & noden.

Meestal wordt het overbruggingskrediet afgesloten door mensen die als doel hebben om een nieuwe woning aan te kopen of te bouwen, maar die nog niet beschikken over de opbrengst van de verkoop van hun oude woning. Het overbruggingskrediet maakt in een dergelijk geval mogelijk om reeds de nieuwe woning aan te kopen terwijl de oude woning te koop wordt aangeboden op de vastgoedmarkt. Zodra je beschikt over de opbrengst van de verkoop van je oude woning zal het overbruggingskrediet kunnen worden afgesloten.

Hoeveel je minimaal en maximaal kan lenen varieert sterk tussen verschillende banken. Bij sommige banken kan je reeds een overbruggingskrediet afsluiten vanaf € 500 terwijl andere banken een minimumbedrag van € 12.500 vereisen.

Op het overbruggingskrediet betaal je tijdens de overbruggingsperiode enkel de interesten op het bedrag dat je opneemt. Eenmaal jouw woning verkocht is dien je het geleende bedrag terug te betalen.

Bepaalde banken laten je ook toe om bij een beperkte looptijd zowel het ontleende kapitaal als de interesten terug te betalen op het einde van de rit.

De looptijd die wordt toegepast bij overbruggingskredieten verschilt bij de diverse financiële dienstverleners, maar varieert doorgaans tussen één jaar en twee jaar. Je kan echter het overbruggingskrediet stopzetten zodra je geen nood meer hebt aan het krediet, hetgeen er in de praktijk toe leidt dat de effectieve looptijd doorgaans slechts enkele maanden bedraagt.

Hoe lang je het krediet effectief zal nodig hebben is dus sterk afhankelijk van hoe snel of hoe traag je jouw oude woning verkocht krijgt. Gezien de rentevoet voor een overbruggingskrediet doorgaans erg hoog is, zorg je er best voor dat je het krediet zo laat mogelijk laat starten en zo vroeg mogelijk terug afsluit. Op deze manier vermijd je dat je nodeloos hoge interesten betaalt wanneer je die kan vermijden. Jouw kredietverlener kan jou hierbij helpen plannen.

De vaste rentevoet bij een overbruggingskrediet is lager dan de rentevoet die wordt gehanteerd bij kaskredieten, maar is hoger dan rentevoeten die courant worden gehanteerd bij een hypothecaire leningen.

De rentevoet en hiermee je interest zal doorgaans mede afhankelijk zijn van het bedrag dat je wil lenen. Hou er rekening mee dat het overbruggingskrediet een erg duur krediet is bij de meeste financiële instellingen die overbruggingskredieten verlenen. Hierdoor is het sterk aanbevolen om offertes & voorwaarden van diverse banken te vergelijken zodat je zo voordelig mogelijk jouw financiële nood kan overbruggen. Let bij het vergelijk op zowel de rentevoet, de dossierkosten en de flexibiliteit op vlak van terugbetalingsmodaliteiten die het krediet jou biedt.

Hou er ook rekening mee dat je meestal de beste voorwaarden & rentevoet kan verkrijgen bij de bank bij wie je mogelijk ook een woonkrediet hebt afgesloten of zal afsluiten. Indien mogelijk kan je beide kredieten dus toevertrouwen aan dezelfde kredietverstrekker.

FINANCIËLE INSTELLING RENTE (JKP) SIMULATIE EN OFFERTE MINIMUM BEDRAG MAXIMUM BEDRAG VOOR PRIVÉ GEBRUIK VOOR BEROEP OF BEDRIJF
Record Bank op aanvraag Offerte € 12.500 max. 100% van de marktwaarde woning Ja Nee