Verzekeringen

Bestuurdersverzekering

De bestuurdersverzekering wordt vaak over het hoofd gezien bij het afsluiten van een autoverzekering, terwijl deze verzekering een bijzonder grote waarde biedt voor een lage prijs.

Wanneer je als bestuurder van een voertuig een ongeval veroorzaakt, dan ben je zonder bestuurdersverzekering namelijk niet verzekerd voor de lichamelijke schade die je zelf oploopt, zelfs niet indien je een uitgebreide, volledige omniumverzekering hebt afgesloten.

Hoewel een bestuurdersverzekering geen verplichte verzekering is, kan deze optionele verzekering bijzonder nuttig zijn als aanvulling bij jouw BA-autoverzekering of omniumverzekering.

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, dan kan je als bestuurder echter wel reeds een zekere dekking genieten indien je bij een ongeval zelf lichamelijke schade hebt opgelopen. De hospitalisatieverzekering dekt echter enkel de kosten in verband met jouw opname in het ziekenhuis, terwijl de bestuurdersverzekering ook jouw behandelingskosten over een langere periode dekt, evenals vergoedingen bij invaliditeit of overlijden.

De ongevallenverzekering is een verzekering die enkel jouw lichamelijke schade zal dekken, niet de niet-economische schade zoals esthetische schade of moreel/fysiek lijden.

Basiswaarborgen bestuurdersverzekering

Wanneer je een bestuurdersverzekering afsluit, dan zullen de waarborgen verschillen tussen de verschillende verzekeraars. Je geniet echter bij alle verzekeraars op zijn minst van de volgende basiswaarborgen:

  • Terugbetaling medische kosten niet gedekt door mutualiteit of andere aanvullende verzekering
  • Vergoeding bij tijdelijke of blijvende invaliditeit
  • Uitkering overlijdensdekking aan erfgenamen

Vergoedingen betaald door een bestuurdersverzekering

Je hebt bij een bestuurdersverzekering de keuze uit ofwel de verzekering met vaste vergoeding of vergoeding van de werkelijke geleden schade.

Hoewel de vaste vergoeding op het eerste zicht interessant kan lijken omdat je precies weet welk bedrag je gaat ontvangen, blijkt deze formule van de vaste vergoeding in vele gevallen ontoereikend. Je kiest bij de bestuurdersverzekering dus best voor de formule waarbij je wordt vergoed voor de werkelijke geleden schade.

De minimale vergoeding van een bestuurdersverzekering bedraagt € 500 000,00. Er zijn evenwel verzekeraars die een vergoedingsgrens hanteren die aanzienlijk hoger ligt dan deze minimumgrens. De contracten met vergoeding van de werkelijke schade van onder meer AG Insurance, AXA, ING en Partners voorzien namelijk een dekking van maar liefst € 1 000 000,00 of meer.