Zichtrekening
Deutsche Bank

Zichtrekening Deutsche Bank

De DB E-Account zichtrekening van Deutsche Bank is een volledig gratis zichtrekening die deel uitmaakt van DB M@X, de oplossing voor online banking bij Deutsche Bank. Hieronder kan je de Deutsche Bank zichtrekening vergelijken met zichtrekeningen van andere banken. Je kan via deze vergelijking ook snel een zichtrekening openen bij de bank die jouw voorkeur heeft.

 • De DB E-Account zichtrekening van Deutsche Bank is een gratis zichtrekening
 • Je ontvangt een gratis Bancontact / Maestro bankkaarten een Mastercard kredietkaart
 • Je kan gratis betalingenuitvoeren met jouw Bancontact- en MasterCard-kaart, zowel in België als in de ganse eurozone
 • Je kan gratis geld afhalenin België en in de ganse eurozone met jouw Bancontact-kaart 1
 • Via Online Banking heb je altijd en overal toegang tot je zichtrekening via het Internet

Creditrente

 • Rentevoet credit: 0% per jaar
 • Afrekening: Trimestrieel

Debetrente

 • Rentevoet debet: 5,87% 2
 • Afrekening: Trimestrieel

Bankkaarten

 • Bankkaart: Gratis
 • DB Titanium Mastercard kredietkaart: Gratis

Veiligheid

Deutsche Bank aanvaardt voor bedragen boven de € 50.000 enkel overschrijvingen en bankcheques. Als je een bedrag hoger dan € 250.000 op jouw rekening(en) wil plaatsen, dan kan je hiervoor Deutsche Bank op de hoogte te brengen zodat zij hiervoor hun akkoord kunnen geven. Deze werkwijze zorgt ervoor dat Deutsche Bank optimale kwaliteit & veiligheid kan waarborgen bij haar dienstverlening.

Valuta

 • Storting: Bankwerkdag van storting
 • Afhaling: Bankwerkdag van storting
 • Openingskosten: Gratis
 • Beheerkosten: Gratis
 • Afsluitkosten: Gratis
 • Elektronische correspondentie: Gratis 3
 • Schriftelijke correspondentie alle bestemmingen: portkosten + € 0,10
 • Zegelrecht per afrekening: € 0,15

Verzekering

Mogelijkheid tot het afsluiten van de verzekering ‘Overlijden door ongeval’: € 4 per jaar

BANK FORMULE AANVRAGEN PRIJS AANTAL BANK KAARTEN KREDIET KAARTEN
ING Bank ING Lion Account Aanvraag Gratis 2 Bancontact Maestro Nee Optioneel VISA of MasterCard
ING Bank Groene ING Rekening Aanvraag € 30 per jaar 2 Bancontact Maestro Nee Optioneel VISA of MasterCard
ING Bank Jongeren rekening Aanvraag Gratis 1 Bancontact (enkel België) Nee
Hello Bank Zichtrekening Hello Bank Aanvraag Gratis 2 Bancontact Maestro Nee
Deutsche Bank DB M@X E-Account Aanvraag Gratis 1 Bancontact Maestro Ja 1 x MasterCard Titanium
KBC Bank KBC Basisrekening Aanvraag Gratis 1 Bancontact Maestro Nee
KBC Bank KBC Plusrekening Aanvraag vanaf € 2 2 Bancontact Maestro Nee Optionele kredietkaarten
AXA Bank AXA St@rt2bank Aanvraag Gratis 2 Bancontact Maestro Ja 2 x VISA Classic
AXA Bank AXA Comfort2bank Aanvraag € 42 per jaar 2 Bancontact Maestro Ja 2 x VISA Classic
Belfius Bank Belfius Pulse Aanvraag Gratis 2 Bancontact Maestro Nee
Belfius Bank Belfius Pulse White Aanvraag € 12 per jaar 1 Bancontact Maestro Ja 1 x MasterCard White
Belfius Bank Belfius Comfort Aanvraag € 30 per jaar 2 Bancontact Maestro Nee
Belfius Bank Belfius Comfort Gold Aanvraag € 78 per jaar 2 Bancontact Maestro Ja 2 x MasterCard Gold
BNP Paribas Fortis Hello4You jongeren   Gratis 2 Bancontact Maestro Nee
BNP Paribas Fortis Zichtrekening BNP Paribas Fortis   € 12 per jaar Nee Nee
BNP Paribas Fortis Comfort Pack   € 31,20 per jaar 6 Bancontact Maestro Ja 1 x VISA Classic of MasterCard Gold
BNP Paribas Fortis Premium Pack   € 69 per jaar 6 Bancontact Maestro Ja 1 x VISA Classic of MasterCard Gold
BANK FORMULE AANVRAGEN PRIJS AANTAL BANK KAARTEN KREDIET KAARTEN

 

1 Sommige banken rekenen een provisie aan voor het gebruik van hun bankautomaten. Dit is bijvoorbeeld soms het geval in Duitsland. De aanrekening van deze provisie staat volledig los van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

2 Bij het gebruik van zijn zichtrekening spant de rekeninghouder zich in om het op dat ogenblik beschikbare saldo –rekening houdend met eventueel nog te boeken verrichtingen – op de zichtrekening niet te overschrijden. Behoudens wanneer de rekeninghouder met de bank een expliciete kredietovereenkomst heeft afgesloten, staat het de bank vrij om, naar eigen believen en zonder verplichting tot motivatie, een eventueel ontstane debetstand op de zichtrekening te tolereren of te weigeren. In dit laatste geval zal de rekeninghouder van de zichtrekening de debetstand onverwijld en volledig, inclusief reeds verlopen debetintresten, moeten aanzuiveren. Een of verschillende eventuele stilzwijgende aanvaardingen van een debetstand op de zichtrekening creëren nooit de verplichting voor de bank om toekomstige debetstanden evenzeer te tolereren. In geen geval zal de bank debetstanden stilzwijgend tolereren die meer dan 1249 EUR bedragen. Evenmin zal de bank debetstanden tolereren voor een periode van meer dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van hun ontstaan. Zowel de stilzwijgend aanvaarde als niet getolereerde, en dus onrechtmatige debetstanden doen debetintresten lopen.

1 Bij niet raadpleging van de elektronische rekeningafschriften gedurende 6 maanden, behoudt de Bank zich het recht voor deze op kosten van de Cliënt per post op te sturen met een driemaandelijkse periodiciteit tegen het tarief dat hierop van toepassing is.