Hulp bij ongeval met de wagen

Autoverzekering berekenen na ongeval in fout

Aan de hand van onderstaande tabel en berekening kan je een beter zicht krijgen op hoeveel een BA autoverzekering in prijs stijgt na één of twee ongevallen in fout. Hou er rekening mee dat dit een voorbeeld is met fictieve stijgingspercentages die enkel mogelijke premieverhogingen illustreren na een eerste en tweede ongeval.

Elke verzekeringsmaatschappij hanteert haar eigen percentages bij haar berekeningen, maar aan de hand van het voorbeeld onder deze tabel kan je de stijging berekenen op basis van de percentages die jouw autoverzekeraar hanteert.

Illustratieve premiestijgingen per bonus-malusgraad

Premiestijging na ongeval

Voorbeeld berekening premiestijging

We gaan uit van een bonus-malusgraad BM 0, hetgeen overeenkomt met de graad die meer dan 50% van de Belgische bestuurders heeft.
Doordat je betrokken geraakt in een ongeval in fout stijgt jouw BM met 5 graden met aftrek van 1 graad voor het lopende jaar. Jouw BM graad wordt BM 4.
Na een tweede ongeval in fout datzelfde jaar stijgt je BM met 5 graden, waardoor je belandt op BM 9.

Uitgaande van een BA autoverzekeringspremie die € 380 kostte vóór het ongeval in fout, kan de volgende berekening worden gemaakt:

  • Jouw BM 0 komt overeen met een premie die wordt aangerekend aan 54 % (zie tweede kolom) van het basistarief (100%) dat jouw verzekeraar aanrekent.
  • Jouw BM 4 die je verkrijgt na het eerste ongeval komt overeen met een premie die wordt aangerekend aan 60% (zie tweede kolom).
  • Door deze procentuele stijging te berekenen met onderstaande formules kan je de precieze prijsstijging voor jouw autoverzekering berekenen.

Berekeningsformule na één ongeval in fout = stijging van 10%

€ 380 : 54 = 7,03 (= 1%) x 60 (BM 4) = € 421,80

Je premie stijgt het komende jaar door het ongeval met € 42,80 (€ 421,80 – € 380,00)

Berekeningsformule na twee ongevallen in fout = stijging van 30%

€ 380 : 54 = 7,03 (= 1%) x 77 (BM 9) = € 541,85

Je premie stijgt het komende jaar door de twee ongevallen met € 161,85 (€ 541,85 – € 380,00)

Het oude Bonus-Malussysteem en de nieuwe Kwalificatiegraad

Lees meer over de verschillen tussen het bonus-malussysteem en de kwalificatiegraad.