Hospitalisatieverzekering

Het ziekenfonds, een onderdeel van de sociale zekerheid in België, betaalt via de verplichte ziekteverzekering en invaliditeitsverzekering slechts een gedeelte van de hospitalisatiekosten terug.  Een hospitalisatieverzekering afsluiten is daarom een goed idee om het gedeelte dat niet terugbetaald wordt door de verplichte ziekteverzekering toch terugbetaald te krijgen.

Je kan als particulier een individuele hospitalisatieverzekering afsluiten, maar veel werknemers genieten via hun werkgever reeds van een hospitalisatieverzekering via een groepsverzekering van het bedrijf of de organisatie waar men werkt. Alvorens een hospitalisatieverzekering af te sluiten kan je daarom best eerst goed informeren naar de precieze waarborgen die jouw groepsverzekering biedt indien je hierover beschikt als werknemer.

Hospitalisatieverzekering vergelijken

Overweeg je een hospitalisatieverzekering af te sluiten, dan kan je verschillende hospitalisatieverzekeringen vergelijken & offertes aanvragen bij verschillende aanbieders.

Hospitalisatieverzekering afsluiten

Indien je een hospitalisatieverzekering wil afsluiten, dan kan je ofwel:

  • jezelf aansluiten bij een ziekenfonds, een landsbond of een maatschappij van onderlinge bijstand die in het kader van de aanvullende verplichte verzekering een dienst hospitalisatie of dagvergoeding heeft, waarbij de dekking gelimiteerd wordt
  • jou bij een verzekeringsmaatschappij een hospitalisatieverzekering afsluiten voor een verzekering met uitgebreidere dekkingen.

Ziekenfondsen ontfermen zich over de verplichte verzekering maar daarnaast bieden ze heel wat relevante diensten aan zoals de aanvullende verzekering. Ieder ziekenfonds doet dit naar eigen goeddunken. Afhankelijk van het ziekenfonds worden er andere diensten aangeboden maar algemeen genomen hebben de leden toegang tot de hospitalisatieverzekering.

De premies verschillen per ziekenfonds, evenals de waarborgen voor hospitalisatie die worden aangeboden door de ziekenfondsen. De dekkingen variëren dus en de vergoedingen bij tussenkomst hangen af van de situatie.

Verplichte hospitalisatieverzekering via ziekenfondsen

Daarnaast kan het zijn dat je als lid van een ziekenfonds soms verplicht worden om een hospitalisatieverzekering af te sluiten.

De hospitalisatiedienst is dus bij sommige ziekenfondsen verplicht voor alle leden. Elk lid heeft dan toegang tot de diensten die worden verleend bij hospitalisatie, ongeacht leeftijd (geen beperking na 65 jaar), geslacht of gezondheidstoestand (geen beperking voor vooraf bestaande ziekten, chronische ziekten, handicap…). Leden kunnen niet worden uitgesloten omwille van hun leeftijd of gezondheidstoestand en de waarborg dekt ook de toestand die reeds voor de aansluiting bestond.

Er wordt gewerkt met forfaitaire bijdragen en er mag geen segmentering op basis van specifieke criteria gebeuren. Er mag wel een onderscheid in premie worden gemaakt op basis van de gezinssamenstelling.
Daarnaast kan de premie aangepast worden kan in het kader van de verplichte aanvullende verzekering, door de algemene vergadering van het ziekenfonds na toestemming door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. In de praktijk wil dit zeggen dat de premie en de waarborgen jaarlijks herzien kunnen worden door het ziekenfonds.

Ziekenfondsen, maatschappijen van onderlinge bijstand en private verzekeringsmaatschappijen

Het ziekenfonds beheert niet langer de facultatieve hospitalisatie dienst. Een maatschappij van onderlinge bijstand, opgericht door het ziekenfonds dat deze dienst aanbiedt of waarvan zij deel uitmaakt, neemt dit voor haar rekening. Deze burgerlijke vennootschap moet min of meer dezelfde regels volgen als de private hospitalisatie-verzekeraars. Zo wil de wet van 6 april 2010 met diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering, de Belgische wetgeving te harmoniseren en de private verzekeraar en de ziekenfondsen op gelijke voet te stellen.

Desondanks, blijven er een aantal wezenlijke verschillen bestaan tussen de maatschappijen van onderlinge bijstand en de private verzekeraars. In eerste instantie doen zij niet aan winstbejag maar richten zij zich op solidariteit en vervolgens kunnen slechts de leden die aangesloten zijn bij het verbonden ziekenfonds bij deze maatschappij aansluiten.

Pas dus op wanneer je overstapt naar een ander ziekenfonds. Je zou namelijk kunnen worden verplicht om ook over te stappen naar een andere maatschappij van onderlinge bijstand.