Familiale verzekering

Verzekering huispersoneel

De arbeidsongevallenverzekering voor jouw huispersoneel

De arbeidsongevallenverzekering voor huispersoneel is een ongevallenverzekering die verplicht dient te worden afgesloten door iedereen die af en toe huispersoneel tewerkstelt. Deze verzekering biedt bescherming aan het huispersoneel tegen de risico’s verbonden aan de arbeid die ze verrichten in en rond de woning.

Vraag via het overzicht hieronder een vrijblijvende offerte voor een arbeidsongevallenverzekering voor jouw huispersoneel en vergelijk de voorstellen van verschillende verzekeraars om de beste verzekering te vinden voor je persoonlijke situatie.

De verzekering voor huispersoneel voorziet de volgende schadevergoedingen:

  • Terugbetaling van medische kosten veroorzaakt door een ongeval
  • Compensatie bij loonverlies door tijdelijke werkonbekwaamheid
  • Rente bij definitieve arbeidsongeschikt of overlijden van het slachtoffer

De verzekering huispersoneel biedt geen dekking voor:

  • Schade die het huispersoneel veroorzaakt aan mensen buiten jouw gezin, zoals een buurman of voorbijganger. In dergelijke gevallen komt jouw familiale verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) tussen.
  • Materiële schade (gereedschappen, kleding, voertuigen,…) veroorzaakt door het huispersoneel
  • Sommige beroepen zoals chauffeur, huisbewaarder of stalknecht worden niet verzekerd via een huispersoneelsverzekering, hoewel sommige verzekeringsmaatschappijen ook dekking voor hen aanbieden mits betaling van een extra premie.
  • Sommige werken zoals dakwerken en het rooien van bomen worden niet gedekt. Ook hier zijn sommige verzekeraars bereid dekking te bieden voor deze taken mits betaling van een extra premie.

Aandachtspunten arbeidsongevallenverzekering huispersoneel

De verzekering voor huispersoneel biedt dus enkel dekking voor ongevallen die zich voordoen in de professionele sfeer of wanneer deze gebeuren op de normale weg van en naar de plaats waar het personeel de huishoudelijke taken moet uitvoeren.

Indien jouw huispersoneel vaak risicovolle taken dient uit te voeren, dan dien je dit zeker te melden aan jouw verzekeraar. Indien je nalaat om dit te melden, dan kan de verzekeringsmaatschappij de uitbetaalde schadevergoeding(en) volledig of gedeeltelijk terugeisen.
Indien jouw huispersoneel boodschappen dient te doen, spreek hier dan ook over met jouw onafhankelijke makelaar of verzekeringsmaatschappij. De meeste verzekeringspolissen schrijven in de voorwaarden namelijk voor dat de dekking enkel geldt voor ongevallen bij jou thuis of onderweg naar de werkplek, zonder te spreken over dekking wanneer er boodschappen worden gedaan.

Ga bij het vergelijken van de verzekering huispersoneel na welke limiet er geldt voor het maximum aantal dagen dat het huispersoneel mag presteren voor de verschillende soorten huishoudelijke taken.

Hou er ook rekening mee dat de tewerkstelling van je huispersoneel zich steeds in de privé-sfeer dient te situeren. Tewerkstelling in dienst van een bedrijf of in het kader van de beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon kan nooit verzekerd worden in de arbeidsongevallenverzekering voor huispersoneel.

De verzekering voor huispersoneel is niet verplicht voor huispersoneel dat werkt binnen een zelfstandig statuut, zoals personeel dat werkt voor een onderneming die werkt met dienstencheques, of een tuinman die werkt voor een grotere onderneming die een factuur zal opmaken voor de verleende diensten. Deze personen worden namelijk verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering die hun werkgever heeft afgesloten.

VERZEKERING MAATSCHAPPIJ OFFERTE AANVRAGEN DEKKING OCCASIONELE HULP DEKKING IN TWEEDE VERBLIJF VERGOEDING MEDISCHE KOSTEN
Verzekering huispersoneel AG Insurance Offerte Ja Ja Ja
Arbeidsongevallenverzekering Baloise Offerte Ja Ja Ja
Arbeidsongevallenverzekering Vivium Offerte Ja Ja Ja
Arbeidsongevallenverzekering Allianz Offerte Ja Ja Ja