Hulp bij ongeval met de wagen

Stappen te ondernemen na een ongeval

Het is belangrijk om correct te reageren na een ongeval, zodat de veiligheid van jezelf en anderen niet in het gevaar komt, en zodat de betrokken verzekeringsmaatschappijen achteraf een nauwkeurig beeld krijgen van de situatie. Deze tips kunnen jou helpen om de juiste stappen te ondernemen na een ongeval.

Veiligheid en gewonden helpen heeft prioriteit

Zorg ervoor dat de alarmlichten van de auto aan staan en trek zelf een fluorescerend vestje aan. Ga na of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk. Verplaats deze gewonden niet en roep de hulp in van hulpdiensten via 112 (algemeen noodnummer). Het is hierbij belangrijk dat je zowel de plaats als de situatie zo precies mogelijk beschrijft. Er zal een team van hulpverleners naar de plaats van het ongeval gestuurd worden. De politie wordt ook ingelicht. Is dit gedaan plaats dan een gevarendriehoek. Op een gewone weg doe je dit 30 meter vóór het ongeval en op de snelweg 100 meter vóór het ongeval.

Houdt de verkeerscirculatie vrij

Zijn er geen gewonden gevallen bij het ongeluk? Is de beste optie om de voertuigen te verplaatsen zodat het verkeer verder kan rijden? Dan kan je best de plaats van de voertuigen op de weg met krijt markeren door de wielen te omcirkelen en vervolgens de voertuigen verplaatsen.

Als je vreest dat de andere bestuurders de feiten onjuist zullen weergeven en dat er geen getuige is die jouw versie kan bevestigen, dan kan je beter de politie er bij halen vóór je de voertuigen verplaatst.

Aanrijdingsformulier

Het aanrijdingsformulier is ontzettend belangrijk voor je verzekeraar. Dit is de enige manier hoe deze de precieze omstandigheden van het ongeluk kan begrijpen. Aan de hand van dit document stelt de verzekeraar vast wie er aansprakelijk was voor het ongeval. Ook wordt dit formulier gebruikt voor het sneller uitbetalen van schadevergoedingen.

Indien er bij het ongeval meer dan twee bestuurders betrokken waren, dan dien je met alle bestuurders een apart aanrijdingsformulier in te vullen.

Minnelijke schikking?

Vul ook een aanrijdingsformulier in wanneer de andere betrokken bestuurders een regeling voorstellen om te voorkomen dat jouw franchise ingeroepen wordt terwijl de schade minimaal is (bijvoorbeeld een kras op de spiegel die met een paar tientjes kan worden verholpen). Wanneer de regeling door de andere bestuurder geweigerd wordt kun je alsnog het aanrijdingsformulier naar je verzekeraar sturen.

Bewijzen verzamelen

Noteer indien mogelijk schriftelijk een verklaring van aanwezige getuigen. Fotografeer de voertuigen, de plaats van het ongeval en de verkeersborden in de nabije omgeving. Deze informatie kun je toevoegen bij het aanrijdingsformulier.

Wanneer een bestuurder die betrokken was bij het ongeluk op de vlucht slaat, tracht dan zeker de nummerplaat van het voertuig te noteren, alsmede de gegevens van aanwezige getuigen. Daarna kun je bij de politie een klacht indienen.

Pechverhelping en bijstand voertuigen

Als het voertuig waar je in reed niet meer kan rijden, dan moet je na het invullen van een aanrijdingsformulier de auto laten wegslepen. Wanneer je een verzekering Bijstand Voertuigen hebt afgesloten, dan kan deze zorgen voor het vergoeden van de nodige herstellingen.Ook kan deze verzekering de sleepkosten vergoeden als de auto moet worden getakeld. Soms staat in het contract dat je op zo’n moment gebruik kunt maken van een vervangwagen.

Neem contact op met je verzekeraar

Zorg ervoor dat de verzekeraar het aanrijdingsformulier zo snel mogelijk te zien krijgt. Soms moet dit binnen een bepaalde tijd na het ongeval. Controleer dit goed in jouw contract. De verzekeraar kan weigeren om tussenbeide te komen wanneer je te laat bent met het opsturen van het formulier! Een dossier zal worden opgemaakt door de verzekeraar en een schatting van de kosten benodigde reparaties aan de wagen zal door een expert gemaakt worden.

Andere verzekeraars moeten mogelijk ook door jou op de hoogte worden gebracht, zoals bijvoorbeeld jouw rechtsbijstandverzekering of hospitalisatieverzekering indien je ook polissen hebt voor deze verzekeringen.

Enkele tips

  • Trek een fluorescerend jasje aan en plaats de gevarendriehoek minimaal 30 meter vóór de plaats van het ongeval.
  • Verleen altijd hulp aan gewonden en bel het noodnummer indien dit nodig zou blijken. Je bent hier overigens wettelijk toe verplicht!
  • Geef met krijt aan waar de voertuigen zich bevonden voordat je deze versleept.
  • Vergeet niet het aanrijdingsformulier nauwkeurig in te vullen. Jouw verzekeraar heeft dit formulier nodig om aansprakelijkheid van het ongeval vast te stellen.
  • Maak haast met het opsturen van het aanrijdingsformulier. Doe dit in elk geval binnen de in het verzekeringscontract aangegeven termijn.