Levensverzekeringen

Pensioensparen

Dankzij pensioensparen kan je fiscale voordelen genieten door bijdrages te storten via ofwel een pensioenspaarverzekering ofwel via een pensioenspaarfonds. Hieronder lees je meer over deze twee formules waarmee je aan pensioensparen kan doen.

Een pensioenspaarverzekering kan je afsluiten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.
Zij bieden jou de keuze uit 2 types pensioenspaarverzekeringen:

 • Tak 21 pensioenspaarverzekering
  Het grootse deel van de pensioenspaarverzekeringen zijn tak 21 spaarverzekeringen. Bij een tak-21 spaarverzekering geniet je ten minste een gegarandeerde vaste jaarlijkse interest op jouw bijdrages. Tak 21 pensioenspaarverzekeringen zijn hierdoor veilige spaarverzekeringen waarmee je zonder grote risico’s aan pensioensparen kan doen.
  Je geniet bij pensioenspaarverzekeringen bovendien een waarborg tot € 100.000 van het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen voor het geval jouw verzekeraar failliet zou gaan.
 • Tak 23 pensioenspaarverzekering
  In plaats van een vaste jaarlijkse interest zoals je deze geniet bij tak 21 pensioenspaarverzekeringen kan je via tak 23 pensioenspaarverzekeringen meegenieten van de opbrengsten van beleggingen die je verzekeraar doet met het geld van haar clienteel. Dit houdt meer risico’s in dan sparen via een tak 21 spaarverzekering, maar het kan jou ook meer rendement opleveren in ruil voor de grotere risico’s die je neemt. Het kan echter ook minder opleveren dan de tak21 spaarverzekering, gezien de beleggingen onderhevig zijn aan de stijgingen & dalingen van de beleggingsmarkten.

Er wordt bij de pensioenspaarverzekering een einddatum vastgesteld bij het afsluiten van het contract. Doorgaans is dit de dag waarop de persoon die de verzekering afsluit de pensioenleeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Eenmaal je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt zal je een minimum-interest ontvangen, eventueel aangevuld met een deel van de winst die de verzekeraar heeft gemaakt. Je ontvangt op de vervaldag van jouw pensioenspaarverzekering dus:

 • jouw gestorte bijdragen terug,
 • aangevuld met de gewaarborgde minimum-interest,
 • plus nog een eventuele winstdeelname.

Door aan pensioensparen te doen via een pensioenspaarfonds bij een bankinstelling neem je meer risico’s, maar maak je ook meer kans op een grotere opbrengst. Jouw bank zal jouw bijdrages namelijk beleggen in aandelen & obligaties op de aandelen- en obligatiemarkten.

Jouw pensioenspaarfonds is hier dus afhankelijk van de prestaties van de aandelen & obligaties: presteren ze goed, dan geniet je een groter pensioen, presteren ze slecht, dan daalt jouw pensioen. Bij een beurscrash riskeer je bovendien dat een groot deel of zelfs jouw volledige pensioenspaarfonds waardeloos wordt. Je kan echter zelf kiezen wanneer je het geld van jouw pensioenspaarfonds terug opvraagt, gezien deze vorm van pensioensparen geen vervaldatum krijgt bij de start van het contract. Je kan hierdoor zelf inspelen op de schommelingen of de mogelijke crashes van de aandelen- en obligatiemarkten.

Hou er echter rekening mee dat je aanzienlijke belastingen zal dienen te betalen indien je te vroeg het kapitaal in jouw pensioenspaarfonds ophaalt.

Door aan pensioensparen te doen spaar je niet enkel voor jouw pensioen, maar kan je ook tot aan jouw pensioenleeftijd genieten van fiscale voordelen. De voorwaarden hiervoor lees je hieronder. Hou er rekening mee dat je ook een eenmalige belasting zal dienen te betalen eenmaal je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt.

Bekijk deze video over de fiscale voordelen van pensioensparen om in 8 minuten een goed beeld te krijgen van wat pensioensparen voor jou kan opleveren.

Voorwaarden

Je geniet een belastingvoordeel van maar liefst 30% op het bedrag dat je spaart via een pensioenspaarverzekering of dat je belegt in een pensioenspaarfonds, mits wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden. Hou er ook rekening mee dat het fiscaal voordeel van 30% enkel geldt voor een gespaard bedrag van € 940 in 2015 (aanslagjaar 2016). Je kan meer sparen, maar je geniet geen fiscaal voordeel op het bedrag boven deze € 940.

 • Je dient tussen de 18 en de 65 jaar oud te zijn
 • Je dient minimaal 10 jaar aan pensioensparen te doen
 • Je mag slechts één vorm van pensioensparen inbrengen op jouw belastingformulier. Je dient dus te kiezen tussen een spaarverzekering of spaarfonds.
 • Op de pensioenspaarverzekering of pensioenspaarrekening kan je als samenwonenden of als getrouwd koppel allebei een fiscaal voordeel genieten op het maximum gespaard bedrag van € 940 .

Belastingen

Op de bedragen die je stort geniet je fiscale voordelen, maar eenmaal je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt, betaal je wel een belasting van 8%, namelijk de belasting op het lange termijnsparen.

Deze belasting van 8% wordt niet berekend op het kapitaal dat je hebt gespaard, maar op een fictief kapitaal waarvan de grootte afhangt van de gekozen pensioenspaarformule die je hebt gekozen.

Hou er rekening mee dat de belastingregels die worden opgelegd door de overheid onderhevig zijn aan wijzigingen. Jouw verzekeraar, bankinstelling of onafhankelijke makelaar kan jou informeren over de geldende fiscale regels en eventuele wijzigingen in de wetgeving.

Je dient er ook rekening mee te houden dat indien je jouw geld uit een pensioenspaarverzekering vóór jouw 60ste zou wensen op te nemen, je hierop een erg hoge belasting zal dienen te betalen, namelijk zo’n 33%! Je kan een dergelijke uitstap dus best vermijden.

Indien je toch om een bepaalde reden uit een bepaalde spaarverzekering zou wensen te stappen, dan kan je kiezen om van de ene pensioenverzekering naar een andere pensioenverzekering over te stappen, of van het ene pensioenspaarfonds naar een ander pensioenspaarfonds. Je dient hierop geen belastingen te betalen. Voor een overstap van een pensioenspaarfonds naar pensioenspaarverzekering (of omgekeerd) zal je echter wél 33% belastingen kosten.

Let bij het vergelijken van verschillende formules ook op de instapkosten die je zal dienen te betalen gezien deze nogal kunnen verschillen.

De manier waarop het kapitaal van jouw pensioen zal worden uitgekeerd, verschilt tussen pensioenspaarverzekeringen en pensioenspaarfondsen.

 • Pensioenspaarverzekeringen
  Op de eindvervaldag van jouw contract (meestal op jouw 65ste verjaardag) zal jouw kapitaal ofwel in één keer ofwel gespreid via maandelijkse rente worden uitgekeerd.
 • Pensioenspaarfondsen
  Pensioenspaarfondsen daarentegen hebben geen eindvervaldag. Eenmaal je 60 bent geworden hoef je geen belastingen meer te betalen op de verkoop van jouw pensioenspaarfonds, hetgeen jou vrij laat om jouw pensioenspaarfonds op 60-jarige leeftijd te verkopen, deels te verkopen of verder te zetten.

Bij overlijden vóór pensioenleeftijd

 • Pensioenspaarverzekering
  Indien je zou overlijden vóór de einddatum van jouw contract, dan zullen de gestorte bedragen worden teruggestort aan de begunstigden in jouw testament, aangevuld met de gewaarborgde interesten en de eventuele winstdeelnames.
 • Pensioenspaarfonds
  Bij overlijden zullen jouw erfgenamen het pensioenspaarfonds uitgekeerd krijgen volgens de waarde ervan op het moment van overlijden.

Jouw erfgenamen zullen successierechten dienen te betalen op het bedrag dat ze erven na jouw overlijden. Hiervoor kan je een successieverzekering afsluiten.

FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE NETTO RENDEMENT 2015 BRUTO RENDEMENTS WAARBORG MAXIMUM INSTAPKOST
Patronale Life Secure 21 OfferteSimulatie 2,55% 1,60% tot eind 2016 5% + € 35 per storting
Patronale Life Starfix OfferteSimulatie 2,30% 1,25% 8 jaar 6% + € 35 per storting
Patronale Life Safe 21 Offerte 2,30% 1,25% 8 jaar 6% + € 35 per storting
Patronale Life Fructisafe Offerte 2,30% 1,25% 8 jaar 0,00%
AG Insurance AG Safe+ Offerte 2,15% 1% ganse looptijd 3,00%
Argenta Argenta Life Plan Offerte 1,90% 1,30% min. 8 en max. 9 jaar 2,00%
Argenta Argenta Flexx Offerte 2,12% 1,20% ganse looptijd 4,0%
Baloise Save Plan Offerte 1,82% 0,80% ganse looptijd 6,00%
Baloise Invest Offerte 1,82% 0,80% 8 jaar vanaf 3,00%
Baloise Save Plan 0% Offerte 2,07% 0,00% ganse looptijd 6,00%
Baloise Invest 0% Offerte 2,07% 0,00% ganse looptijd vanaf 3,00%
Deutsche Bank Life Dynamic Offerte 2,00% 0,00% 2,00%
KBC Verzekeringen Life Future 8 Offerte 2,00% > 2,40% 0,75% 8 jaar 6 maanden 2,50%
Delta Lloyd Life Strategy Eternal Alpha Offerte 1,00% 0,00% 4,50%
Delta Lloyd Life Strategy Eternal Offerte 1,00% 0,00% 4,50%
AXA Verzekeringen Oxylife Secure Offerte
Vivium Capiplan Offerte
FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE KOSTEN BEHEER (JAARLIJKS) KOSTEN SWITCHEN FONDSEN MAXIMUM INSTAPKOST
AG Insurance AG Fund+ Offerte 1% > 1,5% 1 gratis switch per jaar volgende 1% 3%
Argenta Argenta Life Plan Tak 23 Offerte 0,20% > 0,30% 0% > 1% 2%
Baloise Invest Offerte 1% Euro Cash Fund 0% 1 gratis switch per jaar volgende 0,5% 3% > 3,50%
ING Verzekeringen Lifelong Income OfferteSimulatie 0,65% nvt 2%
KBC Verzekeringen KBC Life Invest Plan Offerte 0,20% > 0,85% 1 gratis switch per jaar volgende 1% (max. € 123) 3%
Delta Lloyd Life Strategy Offerte 1,00% 1 gratis switch per jaar volgende 0,5% 4,50%
Belfius Safe Invest Control Plus Offerte Max. 1,2% 1% 2,50%
AXA Verzekeringen Oxylife Opportunity Offerte
Vivium Capi 23 Offerte
BNP Paribas Fortis Easy Fund Plan   1% AG Life Safe 1,75% 2 gratis switches per jaar volgende 1% 3%