Levensverzekeringen

Bescherming tak 21 levensverzekeringen

Indien je een tak21-levensverzekering hebt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij die failliet gaat, dan biedt de overheid een waarborg tot 100.000,00 EUR per verzekeringsnemer via het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.

Deze waarborg geldt voor alle tak 21-contracten die je als verzekerde hebt afgesloten bij eenzelfde verzekeringsmaatschappij.

Bij een faillissement zal het Bijzonder Beschermingsfonds jou een vergoeding uitkeren in de plaats van de verzekeraar.

Indien je een pensioenspaarproduct hebt aangekocht met een inbreng ter waarde van € 30 000 en hierbij nog een individuele levensverzekering voor € 65 000 bij dezelfde verzekeringsmaatschapij, dan zijn allebei jouw verzekeringsproducten beschermd voor het volledige bedrag van € 95.000.

Indien je echter behalve jouw pensioenspaarproduct van € 30.000 ook nog een individuele levensverzekering ter waarde van € 120.000 hebt afgesloten bij dezelfde verzekeringsmaatschapij, dan zal je voor beide producten samen een bescherming genieten tot slechts € 100.000, en dus niet voor jouw totale inbreng van € 150.000.

  • Tweede pensioenpijler
    Hou er rekening mee dat het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen ook nooit tussenkomt voor groepsverzekeringen & pensioenfondsen. Dit zijn producten uit de zogenaamde tweede pensioenpijler.
  • Derde pensioenpijler
    Je geniet bovendien ook geen waarborg door het beschermingsfonds indien je een pensioenspaarfonds hebt afgesloten uit de derde pensioenpijler.

Informeer je grondig bij jouw verzekeraar, vertrouwenspersoon of de bevoegde buitenlandse overheidsinstanties indien je overweegt om buitenlandse levensverzekeringen af te sluiten en wenst te achterhalen of de verzekeringen die je wenst af te sluiten ook gewaarborgd worden door het beschermingsfonds in België.