Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering vergelijken

Een uitvaartverzekering is een overlijdensverzekering die de kosten van jouw begrafenis of crematie dekt. Je kan vooraf vrij bepalen hoeveel en hoe lang je wenst te sparen voor jouw uitvaart. Het volledig verzekerde bedrag zal zelfs worden uitgekeerd aan jouw erfgenamen of de aangeduide begunstigde(n) als je zou overlijden voordat je alle premies hebt betaald.

De verzekeringsmaatschappij zal na je overlijden ofwel een geldbedrag uitkeren wanneer de verzekerde sterft ofwel de kosten van de uitvaart op zich nemen.

Hieronder kan je verschillende uitvaartverzekeringen vergelijken, een simulatie maken en een offerte aanvragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Wanneer je een uitvaartverzekering afsluit kan je ervoor kiezen om de verzekeringspremies ofwel in één keer te betalen, ofwel via gespreide betalingen.

 • Kies je voor een eenmalige premie bij de start van het contract, dan zal de verezekeraar bij wie je de uitvaartverzekering hebt afgesloten een hoger bedrag uitkeren aan je erfgenamen dan de premie die je bij de start van het contract hebt betaald.
 • Als je kiest voor een gespreide betaling van je premie, dan zal er meestal een groter verschil zijn tussen de premies die je hebt betaalt en het bedrag dat jouw erfgenamen zullen ontvangen. In veel gevallen overlijdt de verzekerde namelijk vroeger dan de einddatum van het contract, waardoor er minder premies werden betaald aan de verzekeraar. De verzekeraar kan daarom uitkeren in verhouding tot de gestorte premies.
 • Dankzij een uitvaartverzekering bescherm je jouw nabestaanden tegen de hoge kosten voor jouw uitvaart. Zo vermijd je dat zij behalve de emotionele pijn ook nog een financiële klap krijgen te verwerken indien je overlijdt.
 • Sommige verzekeraars voorzien een gratis waarborg voor minderjarige kinderen in de verzekering van de ouder(s). De verzekeraar dekt dan ook de kosten van de begrafenis indien één van de kinderen zou overlijden voordat hij meerderjarig wordt.

Een uitvaartverzekering heeft ook enkele nadelen waar je jou bewust dient van te zijn alvorens je een contract afsluit.

 • Uitvaartverzekeringen zijn voor vele mensen een vrij dure zaak. Een verzekeringsmakelaar kan jou helpen met het evalueren van alternatieve oplossingen die jou toe zullen laten om jouw uitvaart makkelijk te kunnen financieren. Zo kunnen andere levensverzekeringen of spaarproducten financieel grotere voordelen bieden dan het afsluiten van een uitvaartverzekering.
 • Een uitvaartverzekering dekt ook niet altijd de volledige kosten die verbonden zijn aan een uitvaart. Het kan daarom nog steeds gebeuren dat jouw nabestaanden een financiële inspanning zullen moeten bijleveren indien je zou overlijden.
 • Heb je reeds een groepsverzekering?
  Indien je reeds een overlijdensverzekering hebt afgesloten, bijvoorbeeld via een groepsverzekering van jezelf of via je werkgever, dan is het overbodig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Een overlijdensverzekering betaalt namelijk een kapitaal uit aan jouw partner of kinderen indien je overlijdt, hetgeen dan deels kan worden aangewend om de kosten van de uitvaart te dekken.
 • Vergelijk eerst aandachtig
  Vergelijk verschillende uitvaartverzekeringen bij diverse verzekeraars. Vraag via het overzicht hieronder verschillende offertes aan en maak pas na het vergelijken van de prijzen en voorziene waarborgen een keuze.
 • Begrafenisvergoeding voor ambtenaren
  Indien je ambtenaar bent, hou er dan rekening mee dat je recht hebt op een begrafenisvergoeding waarvan het bedrag overeenkomt met het laatste bruto maandloon van het rustpensioen. Dit bedrag kan echter nooit hoger zijn dan € 2.558,00.
 • Nauwkeurig inschatten
  Schat de werkelijke kosten voor jouw uitvaart zo nauwkeurig mogelijk in. Je kan hiervoor een begrafenisondernemer raadplegen om een offerte aan te vragen voor jouw begrafenis of crematie.
 • Indexering verzekerde kapitaal
  Let erop dat jouw uitvaartverzekering de evolutie van de levensduurte volgt via een clausule die garandeert dat het verzekerde kapitaal jaarlijks wordt geïndexeeerd.
 • Medisch attest
  Als je een uitvaartverzekering wil afsluiten zullen verzekeraars doorgaans rekening houden met jouw huidige medische toestand. Meestal zal je daarom een medisch attest dienen af te leveren. In bepaalde gevallen kan ook een wachttijd worden opgelegd. Mocht je tijdens deze wachttijd komen te overlijden, dan zal de verzekeringsmaatschappij enkel de reeds betaalde premies uitkeren.
 • Extra waarborgen
  Sommige uitvaartverzekeringen bieden behalve het vergoeden van de begrafeniskosten zelf ook andere diensten aan zoals administratieve ondersteuning en de repatriëring van de overledene indien deze in het buitenland zou hebben verblijven bij zijn of haar overlijden.
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ OFFERTE & SIMULATIE VERZEKERD BEDRAG MAANDPREMIE (15 JAAR) TOTALE PREMIE EENMALIGE KOOPSOM
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 5 000 € 17,77 € 3.240,00 € 2.355,21
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 7 500 € 26,64 € 4.860,00 € 3.532,82
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 10 000 € 35,54 € 6.480,00 € 4.710,42
KBC uitvaartverzekering Offerte € 5 000 € 18,88 € 3.398,00 € 2.703,21
KBC uitvaartverzekering Offerte € 7 500 € 28,10 € 5.058,00 € 4.052,28
KBC uitvaartverzekering Offerte € 10 000 € 37,33 € 6.719,00 € 5.401,35
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 5 000 € 25,79 € 4.642,00 € 4.124,25
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 7 500 € 38,02 € 6.843,00 € 6.071,55
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 10 000 € 50,25 € 9.045,00 € 8.018,85
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ OFFERTE & SIMULATIE VERZEKERD BEDRAG MAANDPREMIE (15 JAAR) TOTALE PREMIE EENMALIGE KOOPSOM
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 5 000 € 32,99 € 5.940,00 € 3.162,97
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 7 500 € 37,54 € 6.840,00 € 4.744,45
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 10 000 € 50,07 € 9.000,00 € 6.325,94
KBC uitvaartverzekering Offerte € 5 000 € 26,08 € 4.694,00 € 3.572,09
KBC uitvaartverzekering Offerte € 7 500 € 38,90 € 7.002,00 € 5.355,60
KBC uitvaartverzekering Offerte € 10 000 € 51,72 € 9.309,00 € 7.139,12
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 5 000 Nee Nee Nee
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 7 500 Nee Nee Nee
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 10 000 Nee Nee Nee
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ OFFERTE & SIMULATIE VERZEKERD BEDRAG MAANDPREMIE (15 JAAR) TOTALE PREMIE EENMALIGE KOOPSOM
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 5 000 € 40,64 € 6.888,00 € 4.084,25
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 7 500 € 60,96 € 10.248,00 € 6.126,38
DELA uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 10 000 € 81,27 € 13.608,00 € 8.168,50
KBC uitvaartverzekering Offerte € 5 000 Nee Nee € 4.471,56
KBC uitvaartverzekering Offerte € 7 500 Nee Nee € 6.704,81
KBC uitvaartverzekering Offerte € 10 000 Nee Nee € 8.938,06
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 5 000 Nee Nee Nee
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 7 500 Nee Nee Nee
Corona Direct uitvaartverzekering OfferteSimulatie € 10 000 Nee Nee Nee

De simulaties zijn gemaakt voor één persoon, telkens voor een bepaalde leeftijd (35, 51 en 66 jaar) die binnen de drie leeftijdscategorieën vallen die uitvaartverzekeraars hanteren voor het bepalen van de premies. De leeftijdscategorieën die doorgaans worden gehanteerd zijn:

 • 35 jaar tot 50 jaar
 • 51 jaar tot 65 jaar
 • 66 jaar tot 75 jaar

Je kan via de links Offerte en Simulatie in onze overzichten met voorbeeldtarieven zelf snel & eenvoudig simulaties uitvoeren voor jouw persoonlijke situatie. Dit kan zowel voor jezelf zijn, als voor jouzelf & je partner en eventuele kinderen.