Argenta Verzekeringen
Verzekeringen

Argenta verzekeringen voor gezinnen

Argenta VerzekeringenArgenta is een bank- en verzekeringsgroep die zich richt zich op gezinnen en niet op ondernemingen. Momenteel is het de op vier na grootste bankinstelling in België.

Haar kernactiviteit bestaat uit het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten, kredieten en verzekeringen. Deze worden verdeeld via een uitgebreid netwerk van zelfstandige kantoren met wie ze in principe een levenslange relatie hebben. Sommige kantoorhouders behoren reeds tot een tweede of zelfs derde generatie.

Argenta verzekeringen

Je kan bij Argenta terecht voor de volgende verzekeringen:

Troeven van Argenta

Argenta is een solide onderneming waarvan de sterkte berust op onder meer de volgende pijlers:

  • Argenta biedt overwegend eenvoudige en transparante producten aan en is uitsluitend actief in haar gekende thuismarkten België & Nederland.
  • De aangetrokken kapitalen komen uitsluitend van meer dan 1,4 miljoen particulieren. Argenta trekt dus geen kapitaal aan op de geld- of interbankenmarkt. Op deze wijze is Argenta onafhankelijk van de snel stijgende prijs van het geld op deze internationale geld- en kapitaalmarkt.
  • Argenta herbelegt de van het publiek aangetrokken spaargelden voornamelijk in hypotheekleningen aan gezinnen in België en Nederland. Deze leningen zijn betrekkelijk gering in omvang en worden in afdoende mate gedekt door het pand. Daardoor is het globale kredietrisico zeer gering. Omdat Argenta geen kredieten aan ondernemingen verstrekt, is ook de kwetsbaarheid voor recessie en crisis gering.
  • Argenta Spaarbank heeft niet belegd in rommelhypotheken, de zogenaamde subprime hypotheken, noch in de Verenigde Staten, noch elders in de wereld.
  • Ook in zijn verzekeringsactiviteit biedt Argenta vooral eenvoudige en transparante producten aan, bestemd voor particulieren en gezinnen. Argenta aanvaardt geen grote of industriële risico’s en is niet actief in de markt van de kredietverzekering.
  • In zijn beleggingsactiviteit bouwt Argenta aan een evenwichtig gamma van kwaliteitsproducten die door specialisten worden ontwikkeld en die door Argenta voor zijn cliënten worden geselecteerd. Op deze wijze is Argenta niet verplicht zelfgemaakte beleggingsproducten tegen wil en dank bij zijn cliënten te plaatsen, maar kan de klant op basis van correcte productinformatie door zijn kantoorhouder kiezen welke beleggingsmogelijkheid voor hem meest geschikt is.
  • De beste waarborg voor de klanten is de zeer behoorlijke winstgevendheid. Gedurende de laatste jaren heeft Argenta zeer solide resultaten kunnen neerzetten. In 2014 bedroeg het bank- en verzekeringsproduct van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep 628 miljoen euro. De winst voor belastingen bedroeg op 31 december 2014 320 miljoen euro en de nettowinst bedroeg 250 miljoen euro.
  • Met een geconsolideerd eigen vermogen voor Argenta Bank- en Verzekeringsgroep van 1,72 miljard euro op 31 december 2014 beschikt Argenta over een sterke buffer. Argenta keert slechts in beperkte mate winsten uit aan de aandeelhouders en het eigen vermogen groeit door deze politiek jaarlijks stelselmatig aan.