Groepsverzekering vergelijken

Aanvullend pensioen voor werkgevers & werknemers

Via een groepsverzekering kan je als werkgever een aanvullend pensioen opbouwen voor de werknemers die tewerkgesteld worden in jouw bedrijf. Een groepsverzekering kan ook worden afgesloten voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Dankzij de groepsverzekering wordt een aanvullend pensioen opgebouwd dat op pensioenleeftijd wordt uitgekeerd aan de werknemer als aanvulling op het wettelijk pensioen.

Je kan bij verschillende verzekeringsmaatschappijen terecht voor het afsluiten van een groepsverzekering. Om snel een offerte te ontvangen en verschillende groepsverzekeringen te vergelijken kan je het onderstaande overzicht gebruiken.

 • Voor bedrijfsleiders
  Voor bedrijfsleiders is het fiscaal voordeliger om een groepsverzekering af te sluiten dan om direct extra loon uit te keren waarmee de werknemer zelf een pensioen zou kunnen opbouwen. De Belgische wetgeving bepaalt namelijk dat een groepsverzekering volledig aftrekbaar is als beroepskost, zodat de betaalde premies van de bruto bedrijfswinst kunnen worden afgetrokken.Op deze manier betaal je als bedrijfsleider minder belastingen. De groepsverzekering is overigens fiscaal aftrekbaar in die mate dat ze de 80% regel niet overschrijdt.
 • Voor werknemers
  Werknemers genieten garantie over hun aanvullend pensioen doordat het opgebouwde kapitaal voor hun aanvullend pensioen door de werkgever verplicht dient te worden gestort aan een pensioeninstelling zoals een verzekeringsmaatschappij. Bij een eventueel faillissement van het bedrijf waar de werknemer werkzaam is, zal het kapitaal voor het aanvullend pensioen veilig ondergebracht blijven buiten het gefailleerde bedrijf. De opgebouwde rechten op het aanvullend pensioen blijven daarom voor de werknemers gegarandeerd.Het regime van de groepsverzekering is voor werknemers ook gunstiger dan een directe uitkering van extra loon, gezien dit doorgaans in de hoogste belastingschijf van 50% valt waar er bovenop ook nog sociale bijdragen dienen te worden betaald.Naast de groepsverzekering kan iedere belastingplichtige bovendien individueel intekenen voor pensioensparen of langetermijnsparen, twee fiscale korven die voor 30% fiscaal voordeel kunnen opleveren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van het belastbaar inkomen van de werknemer.

De premies om een aanvullend pensioen op te bouwen via een groepsverzekering worden betaald aan een verzekeringsmaatschappij.

De werkgever betaalt doorgaans zelf een bijdrage, namelijk via de werkgeversbijdrage, maar vaak moet ook de werknemer meebetalen via een werknemersbijdrage. De werkgever stort dan een deel van het loon door aan de pensioeninstelling.

Zelfstandige ondernemers dienen zelf geld opzij te zetten voor de opbouw van een vrij aanvullend pensioen.

In het pensioenreglement dat wettelijk wordt vastgelegd door de Belgische wetgeving staat beschreven welk van de twee soorten aanvullende pensioenen je zal genieten als werknemer eenmaal je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt:

 • een aanvullend pensioen met vaste prestaties, of
 • een aanvullend pensioen met vaste bijdragen.

Pensioenplan met vaste prestaties

Bij een pensioenplan met vaste prestaties wordt op voorhand bepaalt hoeveel pensioen er zal worden uitgekeerd bij jouw pensionering zal krijgen. Dit bedrag zal afhangen van onder meer het aantal jaar dat je hebt gewerkt en van je maandloon dat je hiervoor hebt ontvangen tijdens jouw loopbaan.

Pensioenplan met vaste bijdragen

Bij het pensioenplan met vaste bijdragen worden enkel de bijdragen vastgelegd die jaarlijks moeten worden gestort aan de pensioeninstelling. De betaalde bijdragen worden door de pensioeninstelling belegd en jouw aanvullend pensioen zal afhankelijk zijn van de opbrengst van deze beleggingen. Het aanvullend pensioen dat je uiteindelijk zal ontvangen is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen.

Je dient er hierbij rekening mee te houden dat deze resultaten sterk kunnen schommelen; hierdoor is jouw pensioen ook onderhevig aan schommelingen. De wet bepaalt echter dat je steeds recht hebt op een zeker minimumrendement.

Om tegemoet te komen aan de schommelingen bij beleggingen kunnen ook contracten worden afgesloten die een een vast rendement garanderen.

Overlijdensverzekering en/of invaliditeitsverzekering

Een aanvullend pensioen wordt meestal gecombineerd met een overlijdenswaarborg en/of invaliditeitswaarborg.

 • Overlijdensverzekering
  De overlijdensverzekering biedt de garantie dat jouw partner of jouw kinderen een kapitaal of een maandelijkse (of jaarlijkse) rente uitbetaald zullen krijgen indien je zou overlijden voordat je met pensioen gaat.
 • Invaliditeitsverzekering
  De invaliditeitsverzekering biedt de garantie dat je zelf een kapitaal of een rente zal ontvangen indien je werkonbekwaam zou worden door bijvoorbeeld een ongeval.

Indien je overweegt om een overlijdensverzekering of invaliditeitsverzekering af te sluiten, controleer dan eerst of je via jouw groepsverzekering of aanvullend pensioen niet reeds verzekerd bent voor het overlijdensrisico of het risico op invaliditeit.

FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE NETTO RENDEMENT 2015 BRUTO RENDEMENTS WAARBORG INDICATIEVE INSTAPKOST
Vivium Vivium Top-Hat Plus Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0,50 %
AG Insurance AG Top Rendement Offerte 2,65 % 1,50 % 0,50 %
Baloise Baloise Save Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0 %
AXA Verzekeringen AXA Stars for Life (IPT) Offerte 1,50 % 1,50 % 0,75 %
AXA Verzekeringen AXA Essential for Life (voor loontrekkenden) Offerte      
Ergo Verzekeringen Ergo Life Optimix Offerte 2,50 % 1,25 % € 0,75 per storting
Allianz Verzekeringen Allianz Plan for Life+ Offerte 2,40 % 0,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Offerte 2,00 % 1,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Corporate (voor loontrekkenden) Offerte     maximum 7 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Executive (voor bedrijfsleiders) Offerte     maximum 7%
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Top Performance Plan Offerte     0% tot 25/03/2016 - maximum 4,5 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Multiplan Offerte