Verzekeringen

Familiale verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid | BA-verzekering Privéleven

De familiale verzekering is in het leven geroepen om de financiële gevolgen te dekken van schade die wordt veroorzaakt door de ‘extra-contractuele aansprakelijkheid’ in het privéleven.

Het wordt aangeraden de polis voor familiale verzekering BA of voor BA-verzekering privéleven af te sluiten, ook als je geen kinderen of huisdieren hebt. Een onfortuinlijke gebeurtenis met schade als gevolg kan namelijk iedereen overkomen door bijvoorbeeld onoplettendheid of onvoorzichtigheid.

VERZEKERING MAATSCHAPPIJ VERZEKERING SIMULATIE & OFFERTE GEZIN ALLEEN STAANDE 60-PLUSSER
ING Verzekeringen Globale Familiale- en Woning verzekering OfferteSimulatie      
Corona Direct Corona Direct Familiale verzekering OfferteSimulatie € 74,50 (altijd incl. rechtsbijstand) € 63,30 (altijd incl. rechtsbijstand) € 63,30 (altijd incl. rechtsbijstand)
Ethias Ethias Familiale verzekering OfferteSimulatie € 61,18 € 57,42 € 57,42
Argenta Argenta Familiale verzekering OfferteSimulatie € 60,69 € 45,95 € 45,95
KBC Verzekeringen KBC Gezinspolis OfferteSimulatie € 89,04 vanaf € 80,13 vanaf € 80,13
Allianz Allianz Familiale verzekering Offerte      
AXA Verzekeringen Comfort privé-leven Offerte      
Baloise Baloise Gezin Select Offerte      
Vivium Vivium Familiale verzekering Offerte      
AG Insurance Top Familiale Offerte      
P&V Verzekeringen P&V Familiale verzekering Offerte      
Belfius Belfius Home & Family Offerte      
DVV DVV Familiale Verzekering Offerte      

De familiale verzekering BA biedt bescherming voor de volgende personen:

  • De verzekeringnemer en de partner waarmee hij/zij samen woont en waarmee hij/zij al dan niet getrouwd is.
  • Alle personen die inwonen bij de verzekeringnemer inwonende, inclusief studenten, ook wanneer zij wegens die studie buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven.
  • Het huispersoneel en de gezinshulp, wanneer ze handelen in de privédienst van een verzekerde.
  • Iedereen die, buiten om professionele redenen, kosteloos of bezoldigd, waakt over de kinderen die bij de verzekeringnemer inwonen en over de dieren in het bezit van de verzekeringnemer, telkens als zijn aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt.

De BA-gezinsovereenkomst omvat doorgaans ook een luik rechtsbijstand. De advocaten- en procedurekosten van slachtoffers of verantwoordelijken kunnen dankzij deze bijstandsverzekering worden vergoed als het geschil in verband met de familiale verzekering voor de rechtbank wordt gebracht.

Doorgaans is er in een rechtsbijstandsverzekering een maximumbedrag vastgelegd voor de vergoedingen die worden gedekt door de verzekeraar.

  • Voorziet de overeenkomst een franchise op eigen kosten?
  • Voorziet de overeenkomst een dekking voor minderjarigen in geval van ernstige fouten?
  • Bevat de polis een clausule in verband met verhaalsrecht?

Beperking van verhaal

Wanneer door de verzekeraar verhaal uitgeoefend wordt tegen de verzekerde die jonger is dan 18 jaar op het moment van het schadegeval, dan is dat verhaal beperkt.

Het recht op verhaal van de verzekeraar kan namelijk nooit meer bedragen dan de ‘netto-uitgaven’, dit is het bedrag van de vergoeding in hoofdsom alsook van de gerechtelijke kosten en interesten, het geheel verminderd met de bedragen die de verzekeraar heeft kunnen recupereren.

In het geval dat de netto-uitgaven hoger zijn dan € 11.000,00, dan wordt dit bedrag beperkt. Het bedrag van € 11.000,00 wordt in die situatie verhoogd met de helft van de bedragen boven € 11.000,00, zonder dat het verhaal meer bedraagt dan € 31.000,00.

Insolvabiliteit van derden

Wanneer je door de insolvabiliteit van een verantwoordelijke derde geen aanspraak kan maken op de vergoeding die jou door de rechtbanken is toegekend, dan betaalt je verzekeringsmaatschappij jou deze vergoeding tot een overeengekomen maximumbedrag volgens de verzekeringsvoorwaarden.