Woonkrediet

Woonkrediet vergelijken

Dankzij de erg lage rentevoet op de markt van de woonkredieten kan je momenteel bij verschillende banken aan erg voordelige voorwaarden een woonkrediet afsluiten. Via het vergelijkende overzicht hieronder kan je snel & eenvoudig het woonkrediet vergelijken bij verschillende banken, een simulatie maken en vrijblijvende offertes ontvangen voor een woonlening.

Woonkrediet met vaste rentevoet

Indien je kiest voor een woonkrediet met een vaste rentevoet, dan weet je op voorhand precies hoeveel je zal betalen gedurende de volledig looptijd van je lening. Jouw rentevoet zal dus niet wijzigingen indien de marktrente stijgt of daalt.
Het voordeel bij een vaste rentevoet is dat je niet méér zal dienen te betalen bij een stijgende marktrente, maar dat je bij een dalende marktrente ook niet automatisch een lagere rente zal betalen.

Je kan bij een dalende marktrente echter wel steeds onderhandelen met jouw bank om jouw woonkrediet te herzien zodat je toch kan genieten van de voordeliger geworden omstandigheden op de markt van de woonkredieten. De meeste kredietverstrekkers zullen ook bereid zijn om jouw woonkrediet aan te passen en een herfinanciering van je woonlening mogelijk maken aan betere voorwaarden. Je dient er evenwel rekening mee te houden dat de banken strenger zijn geworden voor de herfinanciering van leningen en dat voornamelijk goede klanten met een quotiteit van maximum 80% vlot een goedkeuring krijgen voor een herfinanciering.

Woonkrediet met variabele rentevoet

Indien je kiest voor een woonkrediet met een vaste rentevoet, dan zal jouw kredietverstrekker op vastgelegde momenten (jaarlijks, driejaarlijks, vijfjaarlijks,…) de rentevoet verhogen of verlagen in functie van de evolutie van de marktrente.
Het voordeel van een variabele rentevoet is dat deze doorgaans wordt aanbevolen & afgesloten wanneer de rente erg laag staat, waardoor je zeker gedurende een zekere periode geniet van een zeer lage rente.

Het nadeel van een woonkrediet met variabele rente is dat deze formule ook erg duur kan worden indien de marktrente stijgt. Je hebt dus geen zekerheid over hoeveel je mogelijk zal moeten betalen in de toekomst.

Er is evenwel een grens aan hoeveel je rentevoet kan stijgen en dalen. Andere regels zorgen ook voor enige bescherming tegen te grote stijgingen en dalingen, zoals de regel die bepaalt dat de opwaartse schommelingen nooit groter mogen zijn dan de neerwaartse schommelingen.

Bij een herziening van je woonkrediet na het eerste en het tweede jaar mag de rentevoet jaarlijks bovendien met niet meer dan 1% stijgen. Na drie jaar mag de rentevoet maximaal met 2% stijgen. Bij een volgende herziening kan het herziene bedrag echter een erg grote sprong maken, waardoor je mogelijk plots maandelijks tot 40% méér zal dienen af te lossen voor jouw woonkrediet!

Woonkrediet met constante maandelijkse afbetalingen

Woonkredieten met constante maandelijkse afbetalingen zijn de meest gebruikelijke formule voor hypotheekleningen. Je betaalt bij dit soort woonkrediet maandelijks hetzelfde bedrag gedurende de volledige looptijd. Enkel in het geval wanneer de rentevoet wordt herzien (indien werd gekozen voor een variabele rentevoet) zal het constante bedrag bij de herziening wijzigen.

Het constante bedrag dat elke maand wordt betaald is samengesteld uit twee delen:

  • de interest
  • het kapitaal

De eerste jaren worden voornamelijk interesten terugbetaald en een klein deel van het ontleende kapitaal. Geleidelijk aan worden minder interesten betaald en wordt er maandelijks meer van het kapitaal terugbetaald.

Woonkrediet met vaste kapitaaldelging

Bij woonkredieten met vaste kapitaaldelgingen betaal je gedurende de looptijd van de lening geleidelijk aan een kleiner bedrag af. Gedurende de volledige looptijd betaal je maandelijks steeds een gelijk deel van het ontleende kapitaal terug, samen met een deel interesten dat geleidelijk aan vermindert.

Accordeonformule

De accordeonformule is een variant van het woonkrediet met variabele interestvoet.

Bij een dergelijke woonlening heb je een vast bedrag dat je dient af te betalen, maar met een looptijd die kan worden verlengd of verkort.

Wanneer je een lening met variabele rente hebt gekozen, dan kan je plots worden geconfronteerd met een sterk stijgend bedrag dat je maandelijks dient af te betalen. Deze stijging kan zo sterk zijn dat je als ontlener niet voldoende financiële middelen hebt om de maandelijkse aflossing te betalen. Om te vermijden dat je met dit probleem wordt geconfronteerd, zal de accordeonformule ervoor zorgen dat niet jouw maandelijks te betalen bedrag stijgt, maar wel de looptijd van je krediet. Je betaalt in een dergelijk scenario dus langer jouw woonkrediet af.

Er gelden echter regels voor de maximumtermijn waarmee woonkredieten kunnen worden verlengd via de accordeonformule. Hierdoor is het mogelijk dat je toch maandelijks nog een hoger bedrag zal dienen af te lossen, ondanks een verlenging van de looptijd van je woonkrediet.

Hou er rekening mee dat je vaak meer voordeel doet bij een woonlening met vaste rentevoet en dat de financiële instelling waar je het woonkrediet hebt afgesloten doorgaans kosten aanrekent om jouw contract aan te passen indien je jouw lening moet bijsturen.

De minimum looptijd voor woonkredieten bedraagt 10 jaar. Hou er bij het kiezen van de looptijd rekening mee dat hoe langer jouw looptijd, hoe hoger de vaste rentevoet zal zijn en hoe meer interesten je bovendien zal dienen te betalen voor de langere spreiding van de terugbetaling. Bovendien zal je bij een langere looptijd meer betalen voor de schuldsaldoverzekering die je doorgaans verplicht dient af te sluiten als je een woonkrediet afsluit.

Je kiest daarom steeds best voor een zo kort mogelijke looptijd voor je woonkrediet, maar wel voldoende lang om maandelijks geen aflossingen te moeten doen die zouden verhinderen dat je onvoldoende budget overhoudt voor andere uitgaven.

De juiste looptijd kiezen voor jouw persoonlijke situatie is dus een evenwichtsoefening waarbij je de juiste balans dient te vinden om zo comfortabel & voordelig mogelijk een woning te kunnen aanschaffen.

Hou bij het berekenen van een woonkrediet ook rekening met het nauwkeurig & objectief in kaart brengen van de fiscale voordelen die je kan genieten. Let er hierbij op dat je jou steeds laat bijstaan door één of meerdere vertrouwenspersonen die jou deskundig, objectief en neutraal advies kan verstrekken omtrent fiscale voordelen in België.

Herfinanciering woonkrediet

De lage rente zet veel mensen aan om het woonkrediet dat ze in het verleden hebben afgesloten te herfinancieren. Bij een herfinanciering wordt getracht om via dezelfde bank of via een andere bank een bestaand woonkrediet te laten aanpassen of vervangen door een woonkrediet met een voordeligere rente.

Gezien banken de afgelopen jaren strenger zijn geworden in het toekennen van herfinancieringen, is het echter niet meer zo eenvoudig als vroeger om een nieuwe lening te krijgen om een duurder woonkrediet uit het verleden te vervangen. De banken staan namelijk onder hoge druk om hun winstgevendheid te behouden op de woonkredieten. Door de erg lage rente vragen massaal veel mensen namelijk een herfinanciering aan waardoor hun winsten voortdurend teruglopen. Ze staan daarom vaak enkel nog herfinancieringen toe aan hun eigen, goede klanten.

Bij de beoordeling van jouw aanvraag voor herfinanciering kijkt de bank naar jouw spaarcapaciteit, de producten die je bij hen hebt en welke quotiteit jouw woonkrediet heeft. Je maakt meest kans op herfinanciering indien je minder hebt geleend dan 80% van de verkoopwaarde van jouw woning.

Tip

Ga voor de herfinanciering van je woonkrediet eerst en vooral langs bij de bank waar je jouw lening hebt afgesloten.

  • Indien jouw bank bereid is om jouw lening te herfinancieren, dan zullen er wel drie maanden boete-interesten worden aangerekend.
  • Indien jouw bank niet bereid is om je lening te herfinancieren, dan kan je jouw kans wagen bij één of meerdere financiële instellingen. Hou er goed rekening mee dat bij een herfinanciering door een andere bank je niet enkel drie maanden boete-interesten zal dienen te betalen, maar dat je ook een nieuwe hypotheek zal dienen af te sluiten. Dit samen kan een aanzienlijke meerkost betekenen.

Wanneer je een woonlening afsluit zal je doorgaans verplicht worden door de kredietverstrekker om een schuldsaldoverzekering voor je lening af te sluiten. Deze verzekering biedt de kredietverstrekker de garantie dat jouw woonlening zal worden terugbetaald in geval je zou overlijden voordat je de lening hebt terugbetaald.

Je leest meer over de voordelen, prijs en aandachtspunten van schuldsaldoverzekeringen op onze pagina waarop je kan de schuldsaldoverzekering vergelijken.

Je kan via het vergelijkend overzicht op die pagina de schuldsaldoverzekering van verschillende verzekeringsmaatschappijen vergelijken, een simulatie maken van de schuldsaldoverzekering en een offerte aanvragen.

FINANCIËLE INSTELLING RENTE (JKP) SIMULATIE EN OFFERTE MINIMUM BEDRAG MAXIMUM BEDRAG VOOR PRIVÉ GEBRUIK VOOR BEROEP OF BEDRIJF
ING Bank vanaf 1,70% OfferteSimulatie € 10.000 Nee Ja Nee
Record Bank vanaf 1,70% OfferteSimulatie € 5.000 Nee Ja Nee
BNP Paribas Fortis vanaf 1,70%   € 12.500 Nee Ja Nee