Familiale verzekering vergelijken

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand

De familiale verzekering beschermt jou en jouw gezin tegen de zware financiële gevolgen die kunnen volgen wanneer je schade aan derden veroorzaakt in jouw privéleven.

De familiale verzekering is geen verplichte verzekering maar wordt wel sterk aanbevolen, ook voor personen die geen kinderen of huisdieren hebben. In jouw privéleven kan je namelijk in tal van situaties terechtkomen waarin je buiten je wil om schade kan veroorzaken door onvoorzichtigheid, onoplettendheid of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De familiale verzekering kan ook worden uitgebreid met een rechtsbijstandsverzekering, zodat je optimaal beschermd wordt bij een ongelukkige gebeurtenis in jouw privéleven.

VERZEKERING MAATSCHAPPIJ VERZEKERING SIMULATIE & OFFERTE GEZIN ALLEEN STAANDE 60-PLUSSER
ING Verzekeringen Globale Familiale- en Woning verzekering OfferteSimulatie      
Corona Direct Corona Direct Familiale verzekering OfferteSimulatie € 74,50 (altijd incl. rechtsbijstand) € 63,30 (altijd incl. rechtsbijstand) € 63,30 (altijd incl. rechtsbijstand)
Ethias Ethias Familiale verzekering OfferteSimulatie € 61,18 € 57,42 € 57,42
Argenta Argenta Familiale verzekering OfferteSimulatie € 60,69 € 45,95 € 45,95
KBC Verzekeringen KBC Gezinspolis OfferteSimulatie € 89,04 vanaf € 80,13 vanaf € 80,13
Allianz Allianz Familiale verzekering Offerte      
AXA Verzekeringen Comfort privé-leven Offerte      
Baloise Baloise Gezin Select Offerte      
Vivium Vivium Familiale verzekering Offerte      
AG Insurance Top Familiale Offerte      
P&V Verzekeringen P&V Familiale verzekering Offerte      
Belfius Belfius Home & Family Offerte      
DVV DVV Familiale Verzekering Offerte      
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ VERZEKERING SIMULATIE & OFFERTE GEZIN ALLEEN STAANDE 60-PLUSSER
ING Verzekeringen Globale Familiale- en Woning verzekering OfferteSimulatie      
Corona Direct Corona Direct Familiale verzekering OfferteSimulatie € 74,50 € 63,30 € 63,30 (alleenstaande of gezin)
Ethias Ethias Familiale verzekering OfferteSimulatie € 87,20 € 74,77 € 74,77
Argenta Argenta Familiale verzekering OfferteSimulatie € 85,69 € 70,95 € 70,95
KBC Verzekeringen KBC Gezinspolis OfferteSimulatie € 89,04 vanaf € 80,13 vanaf € 80,13
Allianz Allianz Familiale verzekering Offerte      
AXA Verzekeringen Comfort privé-leven Offerte      
Baloise Baloise Gezin Select Offerte      
Vivium Vivium Familiale verzekering Offerte      
AG Insurance Top Familiale Offerte      
P&V Verzekeringen P&V Familiale verzekering Offerte      
Belfius Belfius Home & Family Offerte      
DVV DVV Familiale Verzekering Offerte      

De familiale omvat vaak ook een luik rechtsbijstand, hoewel dit ook vaak als optionele waarborg wordt aangeboden mits het betalen van een supplement.

Dankzij de rechtsbijstandverzekering worden de erelonen van advocaten en de kosten bij een gerechtelijke procedure vergoed voor de slachtoffers of voor de betrokken verantwoordelijken. Dit is enkel van toepassing indien het geschil niet minnelijk kan worden geregeld tussen de betrokken partijen en er hierdoor geen andere uitweg meer is dan het geschil te beslechten via een gerechtelijke proceduren via de rechtbank.

Meestal wordt in een verzekering rechtsbijstand een maximumbedrag bepaald voor de vergoedingen die kunnen worden uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij.

Wie is verzekerd?

De familiale verzekering biedt bescherming aan:

  • de persoon die de polis voor de familiale verzekering afsluit (de ‘verzekerde’) + de partner waarmee hij/zij samenwoont en waarmee hij/zij al dan niet is getrouwd.
  • alle personen die bij de verzekerde inwonen, incl. studenten, zelfs als zij wegens hun studie verblijven op een andere plek dan het hoofdverblijf van de verzekerde (bv wanneer de student zich in het buitenland bevindt voor een Erasmus uitwisseling).
  • het huispersoneel en mogelijke andere personen die het gezin helpen op de momenten waarop ze handelen in dienst van de verzekerde.
  • iedereen die (behalve om professionele redenen) gratis of met bezoldiging waakt over de kinderen die bij de verzekerde inwonen, evenals over de dieren van de verzekerde, telkens wanneer zijn aansprakelijkheid ingevolge van zijn wakende opdracht in het gedrang komt.

Aandachtspunten

Bij het vergelijken van familiale verzekeringen kan je best extra aandacht besteden aan de volgende zaken die worden bepaald in de verzekeringscontracten van verzekeringsmaatschappijen:

  • Welke vrijstelling (franchise) wordt er toegepast in het verzekeringscontract?
  • Is er waarborg voorzien voor minderjarigen indien zij ernstige fouten zouden begaan of ernstige misdrijven zouden plegen?
  • Bevat het contract een clausule omtrent beperking van verhaal (verhaalsrecht)?

Beperking van verhaal

Wanneer door de verzekeringsmaatschappij verhaal wordt uitgeoefend tegen een persoon die beschermd is via een familiale verzekering maar die jonger is dan 18 jaar op het moment van het schadegeval, dan is dat verhaal beperkt.

Het recht op verhaal van de verzekeringsmaatschappij kan namelijk nooit meer bedragen dan de netto uitgaven. Dat is het bedrag van de vergoeding in hoofdsom verhoogd met de gerechtelijke kosten & interesten en verminderd met de bedragen die de verzekeringsmaatschappij kan recupereren.

In het geval dat de netto-uitgaven hoger zouden zijn dan 11.000,00 EUR, dan wordt dit bedrag beperkt. Het bedrag van 11.000,00 EUR wordt in een dergelijke situatie verhoogd met 50% van de bedragen boven 11.000,00 EUR zonder dat het verhaal meer kan bedragen dan 31.000,00 EUR.

Insolvabiliteit van derde partijen

Indien je door de insolvabiliteit van een derde partij geen aanspraak kan maken op de vergoeding die jou door de rechtbanken is toegekend, dan zal de verzekeraar jou deze vergoeding vergoeden, althans tot het maximumbedrag dat is bepaald in de voorwaarden van jouw verzekeringscontract.