Schuldsaldoverzekering vergelijken

Een schuldsaldoverzekering of kredietsaldoverzekering wordt doorgaans afgesloten door kopers van een woning die een hypothecair krediet afsluiten. Deze verzekering kan ook worden afgesloten bij andere gelegenheden waar een grote aankoopsom mee gemoeid is.

Hieronder kan je een simulatie maken voor een schuldsaldoverzekering & offertes ontvangen van verschillende verzekeringsmaatschappijen die schuldsaldoverzekeringen aanbieden.

Door een kredietsaldoverzekering af te sluiten geniet je onder meer de volgende voordelen:

 • Bescherming voor je partner & gezin
  De kredietsaldoverzekering biedt gedurende de looptijd van bijvoorbeeld een hypothecair krediet de garantie dat de verzekeringsmaatschappij het resterende bedrag van jouw krediet zal afbetalen indien je zou overlijden voordat je het krediet volledig hebt terugbetaald aan de kredietverstrekker. Op deze manier kan je jouw partner of gezin financieel beschermen indien je zou overlijden en jouw inkomen hierdoor wegvalt.
 • Belastingvermindering
  Je kan een belastingvermindering genieten op de premies die je betaalt voor jouw schuldsaldoverzekering. Het fiscale voordeel dat je geniet zal afhangen van het fiscale stelsel dat je hebt gekozen bij het afsluiten van de kredietsaldoverzekering. Jouw verzekeraar of onafhankelijke makelaar kan jou gedetailleerde informatie & advies aanbieden omtrent de verschillende fiscale stelsels.

De schuldsaldoverzekering kan je ofwel in één keer betalen vóór de aanvang van het krediet ofwel in schijven gespreid over verschillende jaren.

 • Eenmalige betaling
  Verkies je de schuldsaldoverzekering in één keer te betalen, dan kan je in bepaalde gevallen ook geld lenen bij de kredietverstrekker om de volledige premie te betalen.
 • Gespreide betalingen
  Kies je liever voor een gespreide betaling, dan kan dit ofwel gespreid worden over een termijn van 2/3 van de looptijd van de hypothecaire lening met een jaarlijks constante premie, ofwel over de volledige looptijd van de lening maar dan met jaarlijkse aanpassingen van de premie.
  Hou er rekening mee dat de kosten voor een gespreide betaling hoger zijn dan wanneer je een schuldsaldoverzekering in één keer betaalt.

Op de eindvervaldag van jouw lening zal de schuldsaldoverzekering beëindigd worden, gezien de schuldsaldoverzekering een tijdelijke verzekering is die slechts loopt gedurende de tijd dat jouw lening dient te worden afbetaald aan de kredietverstrekker.

De prijs die je zal betalen voor de premie van jouw schuldsaldoverzekering wordt berekend op basis van diverse criteria, waaronder:

 • Jouw leeftijd
 • Het bedrag dat je leent
 • De looptijd voor het krediet
 • Jouw gezondheidstoestand

Meestal zal je een medische fiche dienen in te vullen bij jouw aanvraag voor een kredietsaldoverzekering. Soms kan een verzekeraar ook vragen om jou medisch te laten onderzoeken alvorens ze een beslissing kunnen namen omtrent jouw aanvraag.

Hou er rekening mee dat hoewel een schuldsaldoverzekering wettelijk geen verplichte verzekering is, je doorgaans geen hypothecair krediet zal kunnen afsluiten bij financiële dienstverleners zonder hierbij ook een schuldsaldoverzekering af te sluiten. De kredietgever dient namelijk een garantie te hebben dat het krediet zal worden afgelost, ook indien je zou overlijden.

De meeste banken eisen ook een overlijdensdekking die voor de 2 partners samen minimum gelijk is aan het bedrag van het ontleende kapitaal. Als je samen met jouw partner een krediet aangaat van € 100 000, dan volstaat het in principe dat jullie allebei een schuldsaldoverzekering onderschrijven van € 50 000. Bij een overlijden staat de overblijvende partner echter vaak niet financieel sterk genoeg om het krediet alleen verder af te lossen. Daarom doe je er als koppel in de meeste gevallen best aan om allebei 100% van het ontleend kapitaal te verzekeren.

VERZEKERAAR GRATIS OFFERTE INDICATIEVE JAARPREMIE INDICATIEVE EENMALIGE PREMIE WOONLENING PROFIEL
AXA Verzekeringen Offerte € 175 (13 jaar) € 1.750 € 150.000 20 jaar - 100% dekking 30 jarige niet-roker
AG Insurance Offerte € 200 (13 jaar) € 2.100 € 150.000 20 jaar - 100% dekking 30 jarige niet-roker
Vivium Offerte € 170 (13 jaar) € 1.750 € 150.000 20 jaar - 100% dekking 30 jarige niet-roker
Allianz Verzekeringen Offerte € 225 (13 jaar) € 2.600 € 150.000 20 jaar - 100% dekking 30 jarige niet-roker
Ergo Verzekeringen Offerte € 150 (13 jaar) € 1.700 € 150.000 20 jaar - 100% dekking 30 jarige niet-roker
BNP Paribas Fortis Offerte € 145 (13 jaar) € 1.400 € 150.000 20 jaar - 100% dekking 30 jarige niet-roker
Baloise Offerte      
Delta Lloyd Life Offerte      
Fidea Offerte      
Generali Offerte      
ING Verzekeringen Offerte      
Crelan Verzekeringen Offerte      
Argenta Verzekeringen Offerte      
Belfius Offerte      
Nationale Suisse Offerte      
VERZEKERAAR GRATIS OFFERTE INDICATIEVE JAARPREMIE INDICATIEVE EENMALIGE PREMIE WOONLENING PROFIEL