Omniumverzekering auto

Mini Omnium

Een mini omnium (ook wel de kleine omnium genoemd) biedt net als de volledige omniumverzekering extra waarborgen voor materiële schade zoals deze die wordt veroorzaakt door natuurgeweld, noodweer of aanrijdingen met dieren.

Zowel de mini-omnium als de volledige omnium bieden geen waarborgen voor verkeersongevallen. Deze waarborg wordt namelijk reeds gedekt door de autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Soms is dekking tegen diefstal inbegrepen in de mini-omnium

Wanneer je een mini-omnium kiest waarbij een diefstalverzekering is inbegrepen, dan zal je hiervoor sowieso iets meer betalen dan een mini-omniumverzekering waarin deze dekking niet is voorzien.

Indien je met een voertuig rijdt dat nog slechts een beperkte waarde heeft, dan kan je overwegen om te kiezen voor de iets goedkopere mini-omniumverzekering zonder inbegrepen diefstalverzekering, gezien de vergoeding die je zal ontvangen bij diefstal nooit hoger is dan de werkelijke waarde van het voertuig.