Verzekeringen

Joker autoverzekering | Voordelen en werking

De Joker wordt door sommige verzekeraars als cadeau aangeboden aan goede bestuurders. Voor een verzekeraar ben je een goede bestuurder indien je in het verleden geen of bijna geen ongevallen hebt gehad waarvoor jij aansprakelijk werd gesteld. Je bent als goede bestuurder een klant die weinig kans op ongevallen loopt, waardoor de verzekeraar weinig risico loopt om schadevergoedingen te moeten betalen gedurende de periode dat hij jou zal verzekeren.

Geen verhoging met 5 malus-graden bij ongeval in fout

Dankzij de Joker zal je bij een ongeval waarvoor jij verantwoordelijk bent kunnen verhinderen dat je bonus-malusgraad met 5 punten zal stijgen. Bij een ongeval in fout kan je dus je Joker gebruiken om een verhoging van je bonus-malusgraad te vermijden, waardoor je verzekeringspremie ook niet zal stijgen. Hierdoor kan je genieten van een aardige jaarlijkse besparing door het niet te hoeven betalen van een hogere premie voor jouw autoverzekering.

Diverse Jokers

Hou er rekening mee dat er verschillende soorten Jokers bestaan. Elke verzekeraar biedt namelijk haar eigen variant aan van het Joker-systeem, waarbij de voorwaarden worden opgesteld door de verzekeraar zelf. Het Joker-systeem lijkt daarmee op de huidige versie van de huidige bonus-malus kwalificatiegraad, in die zin dat de voordelen & voorwaarden worden bepaald door de verzekeraar en niet door een uniforme wetgeving.

Jokers per verzekeringsmaatschappij

Onze individuele pagina’s met waarop je kan autoverzekeringen vergelijken van verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden jou meer inzicht in de voorwaarden tot toekenning van de Joker en de voordelen verbonden aan de Jokers die worden aangeboden door verzekeringsmaatschappijen in België. Klik op de logo’s van de verzekeraars in de overzichten met de simulaties van de premies om de Jokers van individuele verzekeraars te vergelijken.