Levensverzekeringen

Kosten, belastingen en voordelen van levensverzekeringen

De contractvoorwaarden van levensverzekeringen bepalen de verschillende kosten die dienen te worden betaald door de verzekerde. Deze kosten omvatten instapkosten, uitstapkosten en/of beheerskosten.

Behalve deze kosten dien je bij levensverzekeringen ook rekening te houden met de verzekeringstaks die wordt afgehouden van de premies die je betaalt.

De kosten verbonden aan een levensverzekering hangen af van de omvang van de gestorte bedragen en van de looptijd van het contract.

Er worden instapkosten, uitstapkosten en beheerskosten aangerekend.

 • Instapkosten
  De instapkosten worden meestal berekend als een percentage van het gestorte bedrag en van de contractduur.
 • Uitstapkosten
  De uitstapkosten dienen enkel te worden betaald indien je de terugbetaling zou vragen van jouw gestorte premies vóór de eindvervaldag van het contract. Deze uitstapkosten worden meestal berekend als een percentage van het bedrag dat je terugvraagt.
  De uitstapkosten zijn meestal lager als de resterende looptijd korter is. Bij bepaalde contracten hoef je bovendien na een bepaalde periode zelfs geen uitstapkosten meer betalen.
 • Beheerskosten
  De verzekeringsmaatschappij zal ook een percentage van het contractbedrag aanrekenen om jouw levensverzekering te beheren.

Andere mogelijk kosten verbonden aan levensverzekeringen zijn:

 • Conjuncturele schadevergoeding
  In sommige gevallen zal je een schadevergoeding dienen te betalen bij een vervroegde terugbetaling. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer de interestvoeten op de markt hoger zouden liggen dan deze van jouw levensverzekering.
 • Overlijdensdekking
  Als je jouw levensverzekering combineert met een overlijdensverzekering, dan zal je ook hiervoor premies betalen.

De verzekeringsbelasting bedraagt bij de meeste levensverzekeringen 2% op elke premie die je stort. Op bepaalde premies, zoals die voor een schuldsaldoverzekering, betaal je slechts 1,1% belasting.

De verzekeringsbelasting is niet verschuldigd in de volgende gevallen:

 • Pensioensparen
  Je betaalt geen verzekeringsbelasting voor het fiscaal voordelig pensioensparen. Dit is een levensverzekering uit de derde pijler.
 • Wijziging reserve kapitaal
  Indien je in de loop van het contract of op het einde ervan jouw opgebouwde reservekapitaal opvraagt en/of overdraagt naar een ander tak 21- of tak 23-product bij dezelfde verzekeringsmaatschappij, dan zal je ook geen verzekeringsbelasting betalen op deze wijziging. Als het reservekapitaal echter wordt overgedragen naar een andere verzekeraar, dan ontstaat er een nieuw contract waarop je opnieuw verzekeringsbelasting zal dienen te betalen.

Gebruik je tak 21 of tak 23 producten om te sparen binnen de derde pijler voor jouw pensioen, dan geniet je hiervoor fiscale voordelen. Je zal hiervoor jaarlijks een fiscaal attest ontvangen van jouw verzekeringsmaatschappij.

Hou er rekening mee dat er een verschil is tussen de fiscale voordelen die je geniet in het kader van pensioensparen en de voordelen die je geniet in het kader van langetermijnsparen. Jouw verzekeraar kan jou hierover grondig informeren.

Als je jouw levensverzekeringsproducten niet aanwend in het kader van de opbouw van een aanvullend pensioen, dan betaal je roerende voorheffing op de interesten die je ontvangt.

Ook hierop bestaan er echter uitzonderingen.

Levensverzekeringen vergelijken

Gezien het ruime aanbod diverse levensverzekeringen loont het de moeite om goed het aanbod te vergelijken en om te onderhandelen over de voorstellen van verschillende verzekeraars. Lees aandachtig de contracten en infofiches die je ontvangt van de verzekeraars, en besteed extra aandacht aan alle kosten, belastingen en opbrengsten die van toepassing zijn in de contracten die je overweegt af te sluiten.

Kijk bij het vergelijken ook niet enkel naar het brutorendement dat een bepaald product oplevert, maar ook naar de kosten die het rendement verlagen. Het nettorendement is namelijk nog belangrijker als je gaat levensverzekeringen vergelijken.