Levensverzekering vergelijken

Levensverzekeringen zijn verzekeringen die financiële bescherming bieden aan jezelf en jouw familie. Ze omvatten levensverzekeringen, overlijdensverzekeringen en een combinatie van deze beide verzekeringen, de gemengde verzekeringen. Doorgaans worden ze gegroepeerd en aangeboden als Tak 21 en Tak 23 levensverzekeringen of spaar- en beleggingsproducten.

Hieronder kan je levensverzekeringen vergelijken en meer details lezen over de Soorten levensverzekeringen. Je leest er ook meer over de Voordelen die ze bieden en wat de voornaamste Verschillen zijn. Neem contact op met de verzekeraars hieronder om een offerte te ontvangen en om jou grondig te laten informeren over de mogelijkheden van een levensverzekering.

FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE NETTO RENDEMENT 2015 BRUTO RENDEMENTS WAARBORG MAXIMUM INSTAPKOST
Patronale Life Secure 21 OfferteSimulatie 2,55% 1,60% tot eind 2016 5% + € 35 per storting
Patronale Life Starfix OfferteSimulatie 2,30% 1,25% 8 jaar 6% + € 35 per storting
Patronale Life Safe 21 Offerte 2,30% 1,25% 8 jaar 6% + € 35 per storting
Patronale Life Fructisafe Offerte 2,30% 1,25% 8 jaar 0,00%
AG Insurance AG Safe+ Offerte 2,15% 1% ganse looptijd 3,00%
Argenta Argenta Life Plan Offerte 1,90% 1,30% min. 8 en max. 9 jaar 2,00%
Argenta Argenta Flexx Offerte 2,12% 1,20% ganse looptijd 4,0%
Baloise Save Plan Offerte 1,82% 0,80% ganse looptijd 6,00%
Baloise Invest Offerte 1,82% 0,80% 8 jaar vanaf 3,00%
Baloise Save Plan 0% Offerte 2,07% 0,00% ganse looptijd 6,00%
Baloise Invest 0% Offerte 2,07% 0,00% ganse looptijd vanaf 3,00%
Deutsche Bank Life Dynamic Offerte 2,00% 0,00% 2,00%
KBC Verzekeringen Life Future 8 Offerte 2,00% > 2,40% 0,75% 8 jaar 6 maanden 2,50%
Delta Lloyd Life Strategy Eternal Alpha Offerte 1,00% 0,00% 4,50%
Delta Lloyd Life Strategy Eternal Offerte 1,00% 0,00% 4,50%
AXA Verzekeringen Oxylife Secure Offerte
Vivium Capiplan Offerte
FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE KOSTEN BEHEER (JAARLIJKS) KOSTEN SWITCHEN FONDSEN MAXIMUM INSTAPKOST
AG Insurance AG Fund+ Offerte 1% > 1,5% 1 gratis switch per jaar volgende 1% 3%
Argenta Argenta Life Plan Tak 23 Offerte 0,20% > 0,30% 0% > 1% 2%
Baloise Invest Offerte 1% Euro Cash Fund 0% 1 gratis switch per jaar volgende 0,5% 3% > 3,50%
ING Verzekeringen Lifelong Income OfferteSimulatie 0,65% nvt 2%
KBC Verzekeringen KBC Life Invest Plan Offerte 0,20% > 0,85% 1 gratis switch per jaar volgende 1% (max. € 123) 3%
Delta Lloyd Life Strategy Offerte 1,00% 1 gratis switch per jaar volgende 0,5% 4,50%
Belfius Safe Invest Control Plus Offerte Max. 1,2% 1% 2,50%
AXA Verzekeringen Oxylife Opportunity Offerte
Vivium Capi 23 Offerte
BNP Paribas Fortis Easy Fund Plan   1% AG Life Safe 1,75% 2 gratis switches per jaar volgende 1% 3%

Door een levensverzekering af te sluiten geniet je niet enkel van bescherming, maar bouw je ook een kapitaal op voor later. Levensverzekeringen wordt namelijk voornamelijk afgesloten om te kunnen genieten van de onderstaande voordelen die worden aangeboden binnen specifieke soorten contracten.

Zorgen voor jouw familie

Je kan onder meer een overlijdensverzekering afsluiten om ervoor te zorgen dat jouw familie een financieel vangnet heeft als je zou overlijden en jouw inkomen hierdoor plots wegvalt.

Je vermijd met een overlijdensverzekering dus dat jouw familie behalve de zware emotionele klap die ze dienen te verwerken door jouw verlies ook nog een financiële klap krijgen te verduren.

Dankzij een overlijdensverzekering kunnen onder andere de rekeningen betaald blijven, kunnen jouw kinderen nog studeren na het middelbaar onderwijs, en kan het woonkrediet afgelost blijven worden.

Zorgen voor een comfortabel pensioen

Eenmaal je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt en je afscheid kan nemen van jouw beroepscarrière, zal je van de overheid een wettelijk pensioen uitgekeerd krijgen. In veel gevallen ligt dat wettelijk pensioen echter heel wat lager dan het laatste loon dat je ontving toen je nog professioneel actief was. Hierdoor is de kans aanzienlijk dat je over onvoldoende financiële middelen zal beschikken om jouw levenscomfort op hetzelfde niveau te houden eenmaal je gepensioneerd bent.

Om dit te vermijden en om jouw levenstandaard voldoende hoog te kunnen houden kan je best tijdig beginnen sparen voor een aanvulling op jouw wettelijk pensioen. Dit kan dankzij verschillende levensverzekeringen die ontwikkeld werden voor de opbouw van een aanvullend pensioen.

Een levensverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar belooft een som geld te betalen in de volgende gevallen:

 • ofwel als de verzekerde nog in leven is op een vooraf bepaalde datum, bv. op zijn 65ste verjaardag. In dit geval spreekt men van een levensverzekering.
 • ofwel als deze persoon overlijdt. Dan wordt ze een overlijdensverzekering genoemd

De meeste levensverzekeringen die vandaag in België worden gegroepeerd & aangeboden als tak 21- en tak 23-levensverzekeringen.

Er wordt bij levensverzekeringen ook een onderscheid gemaakt tussen kapitaalverzekeringen en renteverzekeringen. Het verschil tussen beide soorten levensverzekeringen zit in de manier waarop de uitkering wordt betaald, namelijk ofwel in één keer (kapitaalverzekeringen), ofwel gespreid in verschillende termijnen (renteverzekeringen).

Kapitaalverzekering

Bij kapitaalverzekeringen wordt het kapitaal in één keer uitgekeerd. Dit gebeurt ofwel:

 • Bij leven – hier spreekt men van een levensverzekering
 • Bij overlijden – hier spreekt men van een overlijdensverzekering
 • Bij leven én bij overlijden – hier spreekt men van een gemengde verzekering

Renteverzekering

Bij renteverzekeringen wordt het kapitaal betaald in verschillende termijnen. Er kan bij een renteverzekering worden gekozen voor een vaste rente of een lijfrente

 • Vaste rente
  Er wordt hoe dan ook kapitaal uitgekeerd, leven of overlijden speelt geen rol
 • Lijfrente
  Om een uitkering te kunnen krijgen dient te verzekerde op de afgesproken datum in leven te zijn

 


 

Overlijdensverzekeringen

Door een overlijdensverzekering af te sluiten zal jouw verzekeraar een op voorhand afgesproken kapitaal uitbetalen aan de begunstigden (jouw partner, kinderen of iemand anders) wanneer je overlijdt.

Soms gebeurt de uitbetaling niet met één grote som zoals bij de kapitaalverzekering, maar met een rente via een renteverzekering. Bij de renteverzekering betaalt de verzekeraar een bedrag regelmatige tijdstippen (bv. elke maand) gedurende een in het contract afgesproken periode. De uitbetaling gebeurt dan aan de begunstigden die zijn aangeduid in het verzekeringscontract. Meestal zijn dit de partner van de overledene en de kinderen.

Je kan kiezen uit levenslange en tijdelijke overlijdensverzekeringen:

Soorten overlijdensverzekeringen

Overlijdensverzekeringen kunnen van elkaar verschillen op vlak van de duurtijd dat de verzekering loopt en het moment dat er uitgekeerd wordt. Een overlijdensverzekering kan namelijk ofwel levenslang lopen (uitvaartverzekering) ofwel tijdelijk (schuldsaldoverzekering).

 • Uitvaartverzekering of successieverzekering
  Bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente altijd uitgekeerd zodra de verzekerde sterft. Dit zijn de uitvaartverzekeringen of successieverzekeringen. Dankzij een uitvaartverzekering of successieverzekering stelt de verzekerde de nabestaanden in staat bij zijn overlijden de erfbelasting te kunnen voldoen.
 • Schuldsaldoverzekering
  Bij een tijdelijke overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente enkel uitgekeerd als de verzekerde sterft vóór het contract is afgelopen. Een schuldsaldoverzekering is zo’n tijdelijke overlijdensverzekering.

 


 

Gemengde verzekeringen

Gemengde verzekeringen combineren de voordelen van een levensverzekering met die van een overlijdensverzekering. Je beschermt met een gemengde levensverzekering jouw familie tegen financiële moeilijkheden die zouden kunnen ontstaan als je zou overlijden en tegelijkertijd bouw je  een kapitaal op dat je kan gebruiken zodra je met pensioen gaat.

De verzekeringsmaatschappij keert dus een kapitaal of rente uit op het ogenblik dat je overlijdt of wanneer je met pensioen gaat. Je kan de gemengde levensverzekering op verschillende manieren laten samenstellen op maat van jouw voorkeuren. Hierbij kan je zelf de verhouding kiezen tussen de bedragen die worden uitgekeerd bij overlijden of bij leven.

Voorbeelden

 • Gemengde verzekering 10/10
  De verzekeringsmaatschappij betaalt hetzelfde kapitaal uit bij leven als bij overlijden.
 • Gemengde verzekering 10/5
  De verzekeringsmaatschappij betaalt bij overlijden het dubbele van het kapitaal bij leven. Bij deze verzekering ligt de nadruk op het overlijdensrisico en wil de verzekerde eerder zijn familie beschermen dan een kapitaal voor zichzelf sparen.
 • Gemengde verzekering 10/20
  De verzekeringsmaatschappij betaalt bij overlijden de helft van het kapitaal leven. In tegenstelling tot de gemengde verzekering 10/05 ligt de nadruk op het opsparen van een kapitaal om uit te keren bij leven en minder op het zich indekken tegen de financiële moeilijkheden die zouden kunnen optreden bij overlijden.

Levensverzekeringen verschillen ook van elkaar op vlak van wat de begunstigden (je partner, kinderen of nog iemand anders) zullen ontvangen indien je zou overlijden vóór het einde van jouw contract. Er zijn 3 mogelijkheden, namelijk:

 • U.K.Z.T. of uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering
  De begunstigden krijgen niets indien je overlijdt voor het einde van je contract. De verzekeringsmaatschappij keert dus enkel uit als je nog leeft op de eindvervaldag van het contract.
 • U.K.M.T. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de premies
  De begunstigden krijgen alle premies terugbetaald die je in de loop van het contract reeds aan de verzekeringsmaatschappij hebt betaald.
 • U.K.V.R. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de verworven reserve
  De begunstigden krijgen niet enkel de reeds betaalde premies uitgekeerd, maar hier bovenop ook de interesten en eventuele winstdeelnames.