Pensioenverzekering Assuraweb
Argenta levensverzekering Tak 21

Pensioenspaarverzekering Argenta Flexx

ArgentaArgenta Flexx is een tak 21-levensverzekering van Argenta waarmee je spaart voor jouw pensioen en geniet van de fiscale voordelen van het pensioensparen of van het langetermijnsparen. Sparen zonder fiscaal voordeel kan ook.

Met Argenta-Flexx spaar je aan aantrekkelijke voorwaarden, zonder risico’s. Je krijgt voor jouw gespaarde reserve een basis-interest die wordt verhoogt met een jaarlijks te bepalen bonus.*

Bovendien kan je Argenta-Flexx contract ook voorbereiden op de financiering van de overlijdensverzekering voor jouw toekomstig woonkrediet.

 • Je krijgt een gegarandeerde interest, aangevuld met een extra winstdeling *
 • Je bouwt een extra pensioen op.
 • Je kan een aanvullende waarborg overlijden inbouwen. Daarmee bescherm je jouw nabestaanden als je een hypothecaire lening hebt en vroegtijdig zou overlijden.
 • Je geniet optimale fiscale voordelen.

*  Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Je geniet met deze pensioenverzekering van:

 • een flexibel spaarplan, jouw leven lang
 • een spaarplan met een gegarandeerde opbrengst
 • een extra opbrengst door een jaarlijks te bepalen bonus
 • een interessant fiscaal voordeel
 • een eenvoudige administratie
 • de mogelijkheid om in jouw contract een overlijdensverzekering in te bouwen voor jouw hypothecair krediet

Aanvullende waarborg overlijden

Je kan een constante waarborg overlijden toevoegen. Dat wil zeggen dat in geval van overlijden van de verzekerde een vooraf bepaald kapitaal of de reserve (het hoogste bedrag van de twee) wordt uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde.

Je kan ook een afbouwende waarborg overlijden in jouw contract inbouwen. Die waarborg dient dan als overlijdensverzekering voor jouw hypothecair krediet.

Looptijd

Jouw spaarplan loopt minimum 10 jaar.

Rendement

Je krijgt voor elke storting een gegarandeerde technische interestvoet, van toepassing op moment van storting, met daar bovenop een jaarlijks te bepalen winstdeling *.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Jaarlijks te bepalen winstdeling

Voor 2013 zal een winstdeling worden toegekend op basis van de volgende verdeelsleutels:

 • brutorendement van minstens 2,90%
 • winstdeling van minstens 0,20% *

* behalve voor contracten met een gegarandeerde rentevoet hoger dan 2,80%

Je kan een contract Argenta-Flexx afsluiten onder het fiscale regime pensioensparen, het fiscale regime langetermijnsparen of buiten fiscaliteit. Een combinatie van verschillende fiscale regimes in één contract kan ook.

 • Pensioensparen
  Voor het aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) kan je tot € 940 sparen in Argenta-Flexx om een fiscaal voordeel te genieten via het regime Pensioensparen. De overheid betaalt jou daar 30% van terug onder de vorm van een belastingvermindering. Ook jouw gemeentebelasting zal een stuk lager zijn. Raadpleeg ook ons dossier “Pensioenen”.
 • Langetermijnsparen
  Als je geen hypothecair krediet (meer) hebt waarvan je de kapitaalaflossingen en interesten onderbrengt in het fiscale regime langetermijnsparen of aftrek enige eigen woning, kan je die fiscale ruimte gebruiken voor de premies die je stort via Argenta-Flexx. Het bedrag dat voor dat fiscale voordeel in aanmerking komt, wordt bepaald in functie van jouw inkomsten. Voor het aanslagjaar (aanslagjaar 2015, inkomstenjaar 2014) is het absolute maximum € 2 260. De belastingbesparing is vergelijkbaar met die van het pensioensparen:  30% op de gestorte premies en een vermindering van de gemeentebelasting.
 • Buiten fiscaliteit
  Je kan met een contract Argenta-Flexx ook sparen buiten fiscaliteit. Bijvoorbeeld als je spaart voor jouw kleinkind of als je een spaarpotje wilt opbouwen voor de studies van jouw kinderen.
 • Ook een combinatie van de bovenstaande opties is mogelijk. En dat alles in één contract.

Kosten

 • De instapkost bedraagt maximum 4,00 % op de gestorte premie, exclusief de premietaks.
 • De beheerkost bedraagt 0,27 % op jaarbasis op de schijf van € 7 500 reserve en 0,00 % op het gedeelte erboven.
 • Er zijn geen afkoopkosten op de eindvervaldag. Bovendien zijn er geen afkoopkosten bij gedeeltelijke of volledige afkoop tijdens de laatste 5 jaar van het contract. In alle andere gevallen bedraagt de afkoopkost 5,00 % op de afkoopwaarde.

Inleg

Elke storting bedraagt minimum € 25.
Je kan een eenmalige storting doen of je kan op regelmatige basis (bijvoorbeeld maandelijks) sparen. Jij kiest.

Afkoop

Je kan voor de eindvervaldag (een deel van) de reserve opvragen. Het bedrag van de afkoop moet minimum € 500. (Er moet minstens € 545 in de reserve blijven.)