Hospitalisatieverzekeringen

Hospitalisatieverzekering opzeggen

Informeer jezelf alvorens een hospitalisatieverzekering op te zeggen gezien dit een zeer waardevolle verzekering is! Ga niet alleen een kijkje nemen op de markt van de private verzekeringen maar neem ook de maatschappijen van onderlinge bijstand bij een ziekenfonds in overweging die jouw risico kunnen verzekeren.

Premiewijziging & levenslange waarborg

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen kunnen zowel de private verzekeraars als de maatschappijen van onderlinge bijstand hun premies aanpassen.

Hierbij maken we het volgende onderscheid:

  • De private verzekeraar kan de hospitalisatieverzekering niet opzeggen, aangezien het gaat om een levenslange overeenkomst.
  • De statuten van de maatschappij van onderlinge bijstand die verzekeringen aanbiedt, bepalen onder meer de uitsluitingsvoorwaarden van de leden. De overeenkomst is levenslang voor zover de verzekeringnemer lid blijft van het ziekenfonds dat via de maatschappij van onderlinge bijstand de verzekering aanbiedt.
  • Is de aansluiting bij de dienst hospitalisatie van een ziekenfonds verplicht, dan blijf je lid van deze dienst zolang je aangesloten blijft bij het ziekenfonds.

Kan je aan de deur worden gezet?

Ziekenfonds

Het ziekenfonds kan zich niet beroepen op ziekte of op een leeftijdsgrens om de verplicht gestelde dienst hospitalisatie in het kader van de aanvullende verzekering te beëindigen. De dekkingsvoorwaarden van de leden kunnen daarentegen wel aangepast worden.
Wanneer een ziekenfonds haar statuten aanpast, goedgekeurd door de Controledienst voor de Ziekenfondsen, kan zij de dienst beëindigen en kunnen de leden ofwel hun dekking verliezen ofwel slechts recht hebben op een verminderde dekking. Natuurlijk zijn de dekking en de gevraagde forfaitaire bijdrage met elkaar verbonden.

Maatschappij voor onderlinge bijstand

In de statuten van de maatschappij voor onderlinge bijstand die verzekeringen aanbiedt, worden ook de ontslag- en uitsluitingsvoorwaarden van de leden gedefinieerd. Daarom kan je in sommige gevallen gedwongen worden ook van maatschappij van onderlinge bijstand te veranderen en dus ook van hospitalisatieverzekering, wanneer je van ziekenfonds verandert.

Private verzekeringsmaatschappij

De verzekering kan niet opgezegd worden door een private verzekeraar. We spreken in dit geval over een levenslange overeenkomst. Alleen de verzekerde kan deze beëindigen en niet de verzekeraar. Behalve in het geval van fraude, kan hij zich niet beroepen op ziekte of op het bereiken van een leeftijdslimiet om de overeenkomst stop te zetten.

Hospitalisatieverzekering via werkgever

Indien je in het kader van een beroepsgebonden polis verzekerd bent en je verlaat je werkgever (faillissement, ontslag, afdanking, pensioenleeftijd), dan heb je het recht om de verzekeringspolis persoonlijk verder te zetten, op voorwaarde dat de premie aangepast wordt. De verzekeraar mag hierbij geen rekening houden met de eventuele verandering in je gezondheidstoestand.