Delta Lloyd Life
Verzekeringen

Delta Lloyd Life verzekeringen, expert in bescherming

Delta Lloyd LifeDelta Lloyd Life behoort tot Delta Lloyd Groep en is reeds sinds 1807 jouw betrouwbare partner voor verzekeringen, pensioenen, bankzaken en investeringen. Delta Lloyd Life dankt haar stevige financiële positie aan een doordachte langetermijnvisie en een uitstekend risicobeheer. Zakelijk succes begint voor Delta Lloyd dan ook met integriteit en een gezonde bedrijfsfilosofie, want daar plukken klanten de meeste vruchten van.

Delta Lloyd Life werkt samen met haar klanten aan een DL Strategy, een verzekeringsplan dat zich aanpast aan de behoeften van de klant. Volgens jouw wensen, jouw budget en de mogelijkheden kan Delta Lloyd Life een globale oplossing samenstellen die past bij jou en jouw leven, vandaag en morgen.

Verzekeringen voor werknemers

Verzekeringen voor zelfstandigen

Verzekeringen voor ondernemingen

Delta Lloyd Life, expert in bescherming

De talrijke huidige maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing van de bevolking, de toenemende beperkingen van de sociale zekerheid en de stijgende kost van de gezondheidszorg, evenals de verschillende besparingsmaatregelen van de overheid, zorgen bij heel wat Belgen voor grote ongerustheid.

De evolutie van het sociale beleid en de regels rond arbeid en pensioen is onvoorspelbaar, hetgeen zich vertaald in onzekerheid voor zowel particulieren als ondernemers.

Als geëngageerde levensverzekeraar levert Delta Lloyd Life een positieve bijdrage aan het maatschappelijk debat rond bescherming, of het gebrek eraan. Dit onderwerp brengt Delta Lloyd Life op vele manieren onder de aandacht en er wordt actief mee gezocht naar oplossingen voor een betere bescherming van de Belgen. Hiertoe worden duurzame partnerships opgezet en wordt het overheidsbeleid op de voet gevolgd.

Delta Lloyd zet haar uitgebreide kennis en ervaring om naar oplossingen en diensten voor de uiteenlopende doelgroepen. Hiermee kan Delta Lloyd haar beschermingsbelofte op verschillende vlakken waarmaken:

  • Het gezinsinkomen beschermen
  • Ondernemingen beschermen
  • Pensioenplanning
  • Vermogensopbouw
  • Successieplanning