AG Insurance autoverzekering
AG Insurance promotie

Lagere verzekeringspremie dankzij een rijhulpsysteem in de wagen

Veiliger en voordeliger de weg op met een rijhulpsysteem

AG Insurance autoverzekeringAuto’s worden steeds vaker uitgerust met een rijhulpsysteem dat ofwel standaard is voorzien op optioneel kan worden geïnstalleerd.

Deze rijhulpsystemen zijn ontwikkeld om risico’s op de weg te verminderen en om de veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers te verhogen.

AG Insurance moedigt jou aan om te kiezen voor meer veiligheid

​Indien jouw voertuig maximaal twee jaar oud is en is uitgerust met minimum twee van de onderstaande systemen, dan kan je bij AG Insurance 10% korting genieten op jouw autoverzekering.

Jouw voordeel

Geniet een korting van 10 % * op:

  • de verplichte BA Auto die de kwetsuren van de passagiers en de schade aan derden verzekert bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent, EN
  • de dekking Stoffelijke Schade van uw Top Omnium of Top Occasium die de schade aan uw wagen verzekert die u zelf, al dan niet in fout, of anderen toebrengen. Inclusief vandalisme!

Rijhulpsystemen

Automatic Emergency Braking

Dit is een autonoom hulpsysteem dat de wagen doet vertragen en het eventueel tot stilstand brengt om aanrijdingen te vermijden. Dit helpt voornamelijk botsingen van achteraan het voertuig te voorkomen.

Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Controle zorgt voor een aanpassing van de snelheid van het voertuig zodat voldoende afstand wordt gehouden tussen jouw voertuig en de voorligger. Het voertuig remt af of versnelt (binnen de grenzen van de maximaal toegelaten snelheid) zodat veilig & vlot wordt gereden.

Waarschuwsysteem voor dode hoek

Dit systeem waarschuwt de bestuurder van het voertuig wanneer er zich een ander voertuig bevindt in een positie die niet via de achteruitkijkspiegels kan worden gezien.

Lane ondersteuning

Lane Assist zorgt voor een verwittiging en/of helpt de bestuurder om zijn traject te corrigeren wanneer deze onvrijwillig afwijkt van de rijstrook. Dit systeem verwittigt ook wanneer er van rijvak wordt veranderd zonder dat vooraf de richtingaanwijzers zijn gebruikt.

Attention assistance

Wanneer dit rijhulpsysteem signalen van vermoeidheid waarneemt, dan zal het de bestuurder aanraden om een rustpauze te nemen.

eCall

Dankzij het eCall rijhulpsysteem wordt een automatische oproep naar een hulpcentrale gestuurd in geval van een ernstig ongeval. Indien nodig worden ook de hulpdiensten (112) opgeroepen.

​* Aanbod onder voorwaarden. Geldig, bij de onderschrijving (nieuwe zaak of wijziging van voertuig), vanaf 01/01/2016, van een verzekering Auto van klasse Toerisme en Zaken (Luxe en gemengd, gemengd gebruik, minibus, mobilhome of 4×4) of Vervoer van zaken tot 3,5 ton voor een nieuw voertuig met een eerste inschrijvingsdatum vanaf 01/01/2014. Het voertuig moet uitgerust zijn met ten minste 2 van de volgende rijhulpsystemen: eCall, Lane Support, Automatic Emergency Braking, Waarschuwing Dode hoek, Adaptive Cruise Control of Attention Assist. De klant geniet een korting van 10 % op de premies Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto en Stoffelijke Schade Top Omnium of Top Occasium (indien onderschreven). Deze actie is cumuleerbaar met andere lopende acties. Top Omnium en Top Occasium zijn aanvullende verzekeringen bij de BA Auto van AG Insurance.

Deze webpagina bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang en looptijd ervan leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op de website van AG Insurance via www.aginsurance.be. Deze informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.

Op de verzekeringscontracten van AG Insurance is het Belgisch recht van toepassing. Voor al jouw vragen en problemen kan je in eerste instantie terecht bij jouw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ook worden ingediend bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance, fax: 02 664 76 64, mail: [email protected]. Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as.