Fietsverzekering Assuraweb
Fietsverzekering tips

Veilig op de fiets

In de helft van alle verkeersongevallen waarbij een fietser is betrokken blijkt de fietser het ongeval niet te hebben veroorzaakt. Maar in bijna de helft van de gevallen blijkt de fietser zelf in fout te zijn door onveilig fietsgedrag zoals het negeren van verkeersborden of roekeloze manoeuvers. Als je veilig de weg op wil met de fiets hou je jou dus best aan de geldende verkeersregels, en wees je extra voorzichtig indien de verkeersinfrastructuur niet optimaal is afgestemd op het beschermen van de veiligheid van fietsers.

Wist je dit?

  • Het grootste deel van ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn gebeuren op kruispunten en rotondes.
  • Verwondingen aan het hoofd zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij ongevallen met de fiets. Door een fietshelm te dragen kan je het risico op hoofdletsels verminderen met maar liefst 75 %. Draag dus steeds een helm wanneer je met de fiets de weg op gaat.

Tips

  • Het Europees aanrijdingsformulier dient ook te worden ingevuld bij ongevallen waarbij een fietser en motorrijtuig betrokken is.
  • Gelet op de vele ongevallen met fietsers en de ernstige lichamelijke schade die kan worden veroorzaakt door deze ongevallen, is een verkeersongevallenverzekering sterk aanbevolen voor elke fietser. Een dergelijke ongevallenverzekering zal namelijk tussenkomen in de terugbetaling van medische kosten, evenals doorgaans ook in de medische kosten bij blijvende invaliditeit en/of overlijden.