Autoverzekering wijzigen

Autoverzekering opzeggen | Tips en opzegbrief

Indien je graag een autoverzekering wenst op te zeggen bij jouw verzekeraar, bijvoorbeeld uit ontevredenheid doordat jouw premie werd verhoogd na een schadegeval, dan loopt dit vaak niet zoals wordt verwacht door verzekerden. Een verzekeraar ziet namelijk niet graag een klant vertrekken, waardoor soms wordt getracht om de klant alsnog te behouden, bijvoorbeeld door de opzegging te laat te registreren waardoor het contract hernieuwd werd.

Volgens het jaarverslag van 2013 van de Ombudsman van de Verzekeringen – de klachtendienst voor verzekeringen in België – zijn klachten over het opzeggen van een verzekering meest uitgesproken bij de autoverzekeringen (18% van de klachten). Ook bij brandverzekeringen zijn er veel klachten van consumenten die ontevreden zijn over het verloop van de opzegging van hun brandverzekering (15% van de klachten).

Je dient daarom als consument op jouw hoede te zijn bij het opzeggen van jouw verzekering, en nauwkeurig alle regels te volgen die worden vooropgesteld door jouw verzekeraar.
Wees vooral tijdig met jouw opzegging, en zorg voor bewijsstukken zoals een aangetekende opzegbrief waarmee je kan bewijzen dat je jouw verzekering hebt opgezegd op een bepaalde datum.

Opzegbrief downloaden

Je kan hier een blanco opzegbrief downloaden die je kan invullen om vervolgens aangetekend te versturen naar jouw verzekeraar.

Wanneer kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Wanneer je in België een autoverzekering afsluit, dan is dit standaard voor een contractduur van één jaar.

Je kan jouw autoverzekering opzeggen door minimum 3 maanden vóór de vervaldatum een opzegbrief te versturen naar jouw autoverzekeraar. Je kan deze opzegbrief best aangetekend versturen gezien jou opzegging aanzienlijk sneller zal worden geregistreerd. Bovendien heb je bij een aangetekende zending een bewijs met de datum van verzending van de opzegging van jouw verzekering.

De wet bepaalt echter dat je jouw autoverzekering ook kan opzeggen in de volgende gevallen:

 • Bij verhoging van de tarieven of wijziging van de Algemene Voorwaarden
  Indien je verzekeringsmaatschappij haar tarieven (voor al haar klanten) verhoogt of haar Algemene Voorwaarden wijzigt, dan kan je jouw autoverzekering ook opzeggen vóór de vervaldatum. Jouw opzegging dient in dergelijk geval te zijn ontvangen door je verzekeraar ten laatste één maand nadat je in kennis werd gesteld over de tariefverhoging.
 • Na een ongeval of schadegeval
  Je kan je autoverzekering opzeggen na een ongeval of schadegeval, ongeacht of je aansprakelijk was of in recht. Indien je niet tevreden was over de behandeling van jouw schadedossier en/of de uitbetaling van de schade door jouw verzekeraar, dan kan je dit moment aangrijpen om andere autoverzekeringen te vergelijken en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Je dient hier rekening te houden dat jouw opzegging moet zijn gebeurd maximum één maand na uitbetaling van de schade of na weigering van vergoeding van de geleden schade.
 • 14 dagen na ondertekening van de verzekering
  Indien je jouw verzekering hebt afgesloten via het Internet of via verkoop op afstand (via een promotionele mailingactie bijvoorbeeld), dan kan je als consument afzien van de aankoop mits jouw opzeg is ontvangen door de verzekeraar binnen de 14 dagen na afsluiting van het verzekeringscontract.
  Controleer evenwel of er in de verkoopsvoorwaarden van de verzekeraar geen bepaling werd opgenomen die deze mogelijkheid wijzigt of onmogelijk maakt.
 • Bij verlaging van jouw risicoprofiel
  Indien je door gewijzigde omstandigheden een minder groot risico op ongevallen betekent voor de verzekeringsmaatschappij, dan kan je onder bepaalde voorwaarden ook jouw autoverzekering opzeggen. Jouw risico kan bijvoorbeeld verminderen doordat je een wagen aanschaft met een lager motorvermogen, of wanneer je jouw voertuig niet meer voor beroepsdoeleinden gaat gebruiken maar enkel voor privégebruik aanwendt.
 • Op de vervaldag van jouw verzekeringscontract
  Zoals eerder vermeld, kan je jouw autoverzekering opzeggen minimum 3 maanden vóór de vervaldatum.

Opgepast!

Bij een aangetekende brief gaat de opzegging in op de dag nadat de poststempel werd geplaatst op de brief, terwijl een opzegging die niet aangetekend wordt verstuurd pas één maand na versturing van jouw brief wordt geregistreerd!