Renovatielening

Renovatielening vergelijken

Door een renovatielening af te sluiten kan je jouw appartement of huis renoveren of verbouwen. De renovatielening is een lening op afbetaling met een vaste rentevoet. Je betaalt voor jouw renovatielening maandelijks een vast bedrag af, een bedrag dat dus gedurende de ganse looptijd gelijk blijft. Door de erg lage rentevoeten op de financiële markt is het momenteel erg goedkoop om een dergelijke lening af te sluiten.

Dankzij het overzicht hieronder kan je een simulatie maken & offerte aanvragen bij verschillende financiële dienstverleners waar je een renovatielening kan afsluiten.

Met een renovatielening kan je onder meer de volgende zaken financieren:

 • Aankoop van diverse renovatiematerialen
 • Benodigdheden voor een gefaseerde afwerking van jouw nieuwbouwwoning
 • Extra budget voor uit te voeren werken indien je hiervoor onvoldoende budget hebt voorzien in de hypothecaire lening die je hebt afgesloten bij de aankoop of de bouw van je woning

Om de beste looptijd te kiezen voor jouw persoonlijke situatie dien je aandachtig na te gaan welk budget je op een comfortabele manier maandelijks kan sparen om jouw renovatielening mee af te lossen.

Indien je een langere looptijd kiest, dan betaal je maandelijks een kleiner bedrag af maar zal je op het einde van de rit meer hebben betaald aan interesten dan wanneer je een kortere looptijd kiest. Je dient jou dus de vraag te stellen of je zo weinig mogelijk interest wil betalen voor je lening (korte looptijd) of je maandelijks zoveel mogelijk budgettair comfort wenst te behouden zodat je een comfortabale levensstijl kan behouden door kleinere maandelijkse aflossen (langere looptijd).

Er gelden echter wel wettelijke beperkingen wat betreft de looptijden. Hieronder vind je een overzicht van de maximum looptijd voor verschillende leenbedragen. Wanneer je een simulatie maakt van je renovatielening worden deze looptijden doorgaans automatisch ingesteld nadat je het bedrag ingeeft dat je wenst te lenen.

Leenbedrag & maximum looptijd

 • Tot € 2500 = 24 maanden
 • Tot € 3700 = 30 maanden
 • Tot € 5600 = 36 maanden
 • Tot € 7500 = 42 maanden
 • Tot € 10.000 = 48 maanden
 • Tot € 15.000 = 60 maanden
 • Tot € 40.000 = 72 maanden

Voorbeeldberekening

Hieronder vind je een voorbeeld van hoeveel een renovatielening van € 15.000 kost wanneer je een looptijd van 5 jaar (60 maanden) kiest en de lening aangeboden krijgt aan een rentevoet van 1,50% (JKP).

 • Vaste rentevoet / vast Jaarlijks KostenPercentage (JKP): 1,50%
 • Maandelijkse aflossing: € 259,58
 • Totaal af te lossen: € 15.574,80
 • Betaalde interest: € 574,80

De kostprijs om een bedrag van € 15.000 te lenen en om dit bedrag inclusief de interest teug te betalen via maandelijkse betalingen gedurende 5 jaar bedraagt dus (slechts) € 574,80.

Door verschillende kredietverstrekkers te vergelijken via ons overzicht hieronder kan je de meest voordelige rentevoet & voorwaarden vinden voor jouw renovatielening.

Een renovatielening en een hypothecaire lening zijn twee soorten leningen die kunnen worden afgesloten voor een eigen woning. Er zijn echter grote verschillen tussen deze twee leningen. 

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening sluit je af om een appartement of huis mee aan te kopen. Gezien er een overdracht van eigendom gemoeid is bij deze transactie dient een notaris worden ingeschakeld om deze transactie notarieel vast te leggen en om de hypothecaire lening in te schrijven.

Door de verschillende administratieve handelingen die de notaris dient te verrichten, zijn er ook aanzienlijke kosten gemoeid bij een hypothecaire lening. Het volledige proces duurt ook langer dan bij een renovatielening omwille van de strikte administratieve vereisten.

De reden waarom een hypotheek vereist is bij de aankoop van een woning is omdat dit de kredietverstrekker voorrang zal bieden op het ontvangen van nog niet betaalde schulden indien je de verplichtingen van jouw hypothecaire lening niet meer kan voldoen. Bij (ernstige & langdurige) wanbetaling zal jouw woning in het ergste geval dus worden verkocht zodat de kredietverstrekker de niet-afgeloste schuld voor jouw hypothecair krediet kan uitbetaald krijgen.

Ondanks de hoge kosten & strikte voorwaarden van een hypothecair krediet is er hieraan ook een voordeel verbonden. De rentevoet verbonden aan hypothecaire leningen is namelijk aanzienlijk lager dan de meeste andere soorten leningen, doordat de kredietverstrekker veel minder risico dient te nemen bij het verstrekken van je lening. De bank (of andere kredietverstrekker) heeft namelijk steeds controle over de woning en zal de eerste partij zijn die de opbrengst ervan zal ontvangen bij gedwongen verkoop.

Renovatielening

In tegenstelling tot de hypothecaire lening gebeurt er bij renovatiewerken geen overdracht van eigendom. Er hoeft daarom ook geen notaris te worden betrokken waardoor er minder of geen kosten zijn gemoeid bij dit soort lening, met uitzondering van de interesten en eventuele dossierkosten.

De kredietverlener neemt bij het verstrekken van een renovatielening meer risico wegens het ontbreken van een hypotheek. Net omwille van dit hoger risico zal de rentevoet voor een renovatielening dan ook hoger zijn dan die voor een hypothecaire lening.

Hou er wel rekening mee dat de renovatielening bedoeld is voor het uitvoeren van beperkte renovatiewerken. Indien je een oude woning koopt die grondige renovatie vereist, dan kan het geld voor dit soort renovatie doorgaans best mee worden ontleend via de hypothocaire lening. Indien je de renovatiekosten zou onderschat hebben op een later moment, dan kan je eventueel nog een renovatielening afsluiten om het ontbrekende budget op te vullen.

Voorwaarden

Deze lening is een andere lening dan de hypothecaire lening waarmee een appartement of huis wordt aangekocht. Hou er ook rekening mee dat je een renovatielening ook enkel afsluiten als je zelf eigenaar bent van het pand dat je wenst te renoveren.

Gezien je geen hypotheek hoeft te nemen wanneer je een renovatielening afsluit, hoet er ook geen notaris tussen te komen. Je hebt dus geen notariskosten bij renovatieleningen. De enige kosten zijn de interest die je betaalt en de eventuele dossierkosten die bepaalde kredietverstrekkers kunnen aanrekenen. Indien er dossierkosten worden aangerekend kan je trachten te onderhandelen om deze te verlagen of om deze volledig te laten wegvallen.

Om deze lening af te sluiten zal je enkel een geldig investeringsbewijs nodig hebben zoals een ondertekende factuur of offerte van de aannemer(s) of andere leverancier die jou producten en/of diensten zal leveren.

Groene energielening

Indien je voor minimum 50% energiebesparende renovaties uitvoert of laat uitvoeren, dan kan je mogelijk nog meer voordelen halen uit het afsluiten van een groene energielening in plaats van de standaard renovatielening.

FINANCIËLE INSTELLING RENTE (JKP) SIMULATIE EN OFFERTE MINIMUM BEDRAG MAXIMUM BEDRAG VOOR PRIVÉ GEBRUIK VOOR BEROEP OF BEDRIJF
Renovatielening ING vanaf 2,95% OfferteSimulatie € 2.000 € 100.000 Ja Nee
Auxifina vanaf 5,14% OfferteSimulatie € 2.500 € 75.000 Ja Nee
Record Bank vanaf 2,99% OfferteSimulatie € 2.500 € 100.000 Ja Nee
Beobank vanaf 3,99% OfferteSimulatie € 3.800 € 70.000 Ja Nee