Levensverzekeringen

Levensverzekering vervroegd opzeggen

Door wijzigingen in jouw financiële situatie en door tal van andere factoren kan het gebeuren dat je verkiest om jouw levensverzekering op te zeggen. Een levensverzekering is immers een contract met een lange looptijd en gedurende deze looptijd kunnen er tal van zaken gebeuren die je eerder niet kon voorzien.

Hoewel er verschillende mogelijkheden bestaan om een einde te maken aan jouw contract, is het echter belangrijk dat je vooraf heel goed nadenkt over de aanzienlijke directe kosten die hieraan verbonden zijn en over de financiële gevolgen op lange termijn van deze beslissing. Je dient jou hierbij de vraag te stellen waarom je oorspronkelijk de levensverzekering hebt afgesloten en of die reden nog steeds bestaat.

Bij een afkoop wordt de al opgebouwde spaarpot door de verzekeraar vervroegd uitbetaald. Het is ook mogelijk om uw contract slechts gedeeltelijk af te kopen en uit te laten betalen. In dat geval loopt de verzekering nog wel door, maar worden de verzekerde bedragen verlaagd.

Hou rekening met de aanzienlijke kosten die zullen worden aangerekend door de verzekeraar en met de mogelijke nefaste fiscale gevolgen die een vervroegde afkoop met zich kan meebrengen.

Je dient bij jouw beslissing dus ook goed rekening houden met de jaarlijkse fiscale voordelen die verbonden zijn aan een levensverzekering. De fiscus kan je namelijk behoorlijk sterk afstraffen indien je zou beslissen om een contract pensioensparen dat je in het verleden hebt afgesloten vroeger te beëindigen dan het contract voorziet. De overheid heeft er namelijk alle belang bij dat je jouw kapitaal niet vervroegd terugvordert.

Hou rekening met een belasting van maar liefst 33% indien je vóór jouw 60ste verjaardag een pensioenrekening wenst af te kopen, terwijl je veel minder belasting zal betalen eenmaal je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt.

Gezien de grote nadelen die verbonden zijn aan het vervroegd afkopen van een levensverzekering, is het in de meeste gevallen sterk aangewezen om te kiezen voor een alternatieve manier om jouw overeenkomst te wijzigen. Je kan hiervoor kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Reductie

Je bent niet verplicht om de jaarlijkse of maandelijkse premie te blijven betalen voor jouw levensverzekering. Ten opzichte van het vervroegd afkopen van je levensverzekering is het vaak veel voordeliger om tijdelijk of permanent te stoppen met het betalen van premies.

Je kan dankzij reductie of premievrijmaking jouw levensverzekeringscontract namelijk laten slapen tot op de eindvervaldag.

Wanneer je jouw levensverzekering premievrij maakt, dan blijf je verder verzekerd met het reeds opgebouwde kapitaal.

Voorschot

In plaats van jouw levensverzekering vervroegd af te kopen, kan je deze mogelijk aanwenden om een lening aan te gaan bij jouw verzekeraar. Dit is echter enkel een optie indien je geld nodig hebt voor een investering in een onroerend goed (woning, bouwgrond, investeringspand,…).

Je ontvangt bij een dergelijk voorschot een bedrag dat wordt beschouwd als een voorschot op het verzekerd bedrag van jouw levensverzekering. Je betaalt dan interesten op deze lening aan jouw verzekeraar en niet aan een bank of andere kredietverstrekker zoals bij andere leningen voor de aankoop van onroerend goed.

Inpandgeving

Je kan bij sommige kredietverstrekkers jouw levensverzekering in pand geven als waarborg voor een lening die je wenst af te sluiten. Mocht het gebeuren dat je jouw lening niet kan terugbetalen aan de kredietverstrekker, dan zal deze jouw levensverzekering gebruiken om jouw resterende schuld terugbetaald te krijgen.

Wees voorzichtig met deze optie, gezien je door het in pand geven van je levensverzekering volledige controle over jouw toekomstige spaarpot geeft aan jouw kredietgever.

Hou er ook rekening mee dat zo lang jouw levensverzekering als waarborg is gegeven aan een kredietverstrekker je jouw verzekering niet zelf kan afkopen, reduceren of er een voorschot op vragen, behalve indien de kredietverstrekker daarmee zou instemmen.

Indien je zou overlijden vóór het einde van je contract, dan zullen de begunstigden ervan meestal een kapitaal of rente ontvangen waarop successierechten dienen te worden betaald.