Persoonlijke lening

Persoonlijke lening vergelijken

Een persoonlijke lening is een lening op afbetaling waarbij het bedrag dat je leent in één keer wordt uitbetaald en dat over een vastbepaalde periode dient te worden terugbetaald. De persoonlijke lening is bestemd voor particulieren die geld wensen te lenen voor privé-doeleinden, zoals de aankoop van een auto, vakantie, hobby’s, kleine renovatiewerken aan de woning, studiekosten of andere uitgaven.

Dankzij de lage rentevoeten kan je momenteel een persoonlijke lening afsluiten aan heel lage voordelige rentevoet. Via het overzicht hieronder kan je snel & eenvoudig de persoonlijke lening vergelijken van verschillende kredietverstrekkers, een simulatie maken en offertes ontvangen.

Een persoonlijke lening is bestemd voor een specifieke uitgave in jouw privé-leven. Je kan zelf het bedrag dat je wil lenen kiezen, evenals de maandelijkse aflossing die je verkiest, dit evenwel binnen de grenzen van de voorwaarden die gelden bij de kredietverlener.

Enkele van de meest populaire aankopen die worden gedaan met geld dat wordt geleend via een persoonlijke lening zijn:

 • Autolening
  De autolening is een persoonlijke lening waarmee de aankoop van een auto, mobilhome, caravan, motorfiets, bromfiets of scooter wordt gefinancieerd.
  Banken verlenen doorgaans een krediet tot 110% van het totale aankoopbedrag van het voertuig. Dit bedrag mag echter niet het maximum leenbedrag overschrijven dat de kredietverstrekker hanteert.
 • Lenen voor vakantie
  Een persoonlijke lening kan ook worden afgesloten indien je graag een reis wenst te boeken en de kosten hiervoor wenst te spreiden over het hele jaar.
 • Lenen voor hobby’s
  Ook hobby’s kunnen worden gefinancierd met een persoonlijke lening op afbetaling. Dit is vaak handig indien je een dure hobby beoefent en de kosten wil spreiden.
 • Lenen voor de inrichting & renovatie van je woning
  De binnenhuisinrichting of kleine renovatiewerken kunnen eveneens worden gefinancierd via een lening op afbetaling.
 • Elektronische apparaten & electronica
  De aankoop van elektronische apparaten zoals koelkasten, tv’s en home-cinema-systemen, computers, tablet pc’s en andere zaken waarover de meeste gezinnen beschikken is ook erg populair bij vele gezinnen die een lening op afbetaling verkiezen in plaats van beroep te doen op hun spaargeld.
 • Studiekosten
  Met een gemiddelde jaarlijkse kost van ruim € 12.500 zijn studiekosten een zware uitgave voor de meeste gezinnen met kinderen. Een lening op afbetaling laat toe om de kosten te spreiden via een maandelijks te betalen vast bedrag.
 • Occasionele & onvoorziene uitgaven
  Je kan ook geld lenen voor andere diverse doeleinden zoals een trouwfeest of bepaalde onvoorziene uitgaven.

De terug te betalen lening omvat een stuk terug te betalen ontleend kapitaal en een stuk interest berekend aan een vaste rentevoet.

De looptijd en de rente worden vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd gedurende de looptijd. Bovendien is het onmogelijk om afgelost saldo weer op te nemen, hetgeen bij doorlopend krediet wél mogelijk is.

Door het hogere risico dat de kredietverstrekker neemt door jou een persoonlijke lening aan te bieden, is de rentevoet die wordt toegepast hoger dan de rentevoeten die gehanteerd worden bij een hypothecaire lening.

Leenbedrag

De meeste kredietverstrekkers leggen een bepaald minimumbedrag & maximumbedrag vast, bijvoorbeeld minimum € 1.250 tot maximum € 40.000. Deze limieten worden automatisch ingesteld wanneer je een simulatie maakt via de online simulator van de banken of andere financiële dienstverleners bij wie je een lening op afbetaling kan verkrijgen.

Schuldsaldoverzekering

Je kan bij sommige kredietverstrekkers die persoonlijke leningen aanbieden een optionele schuldsaldoverzekering afsluiten. Dit is een verzekering die bescherming biedt tegen de risico’s van overlijden, invaliditeit of werkonbekwaamheid. De schuldsaldoverzekering is meest gebruikelijk bij hypothecaire leningen, gezien dan een groot bedrag wordt ontleend voor de aankoop van een woning. Dankzij een schuldsaldoverzekering wordt het nog onbetaalde bedrag van jouw lening betaald door je verzekeraar indien je vroegtijdig zou komen te overlijden.

Groeperen lening

Het samenvoegen of het groeperen van leningen kan jou voordelen opleveren indien je in het verleden reeds één of meerdere persoonlijke leningen hebt afgesloten en overweegt om een nieuwe lening aan te vragen.

Door jouw kredieten te groeperen kan je namelijk betere of verbeterde voorwaarden genieten dan wanneer je slechts één enkel krediet hebt afgesloten. Bij het samenvoegen van verschillende persoonlijke leningen tot een lening kan je dus een extra aantrekkelijke rentevoet genieten.

Een bijkomende voordeel is dat je slechts één lening meer hebt lopen en dat dit eenvoudiger is om te beheren, zowel voor jezelf als voor jouw bank.

Je kan een groepering of samenvoeging van je leningen aanvragen zoals je een gewone persoonlijke lening zou aanvragen. De bank zal samen met jouw je situatie evalueren en al dan niet positief gevolg geven aan jouw aanvraag voor het samenvoegen van je persoonlijke lening met andere leningen.

Persoonlijke lening berekenen

De termijn waarop je het geleende bedrag kan terugbetalen, hangt in grote mate af van het bedrag dat je wenst te lenen. Door te starten met het simuleren van je persoonlijke lening via de simulator van kredietverstrekkers kan je op voorhand perfect nagaan hoeveel je elke maand zal dienen af te lossen en gedurende welke periode.

De terugbetaling van je lening gebeurt als volgt:

 • Vast aflossingsplan
  Doordat de persoonlijke lening een vaste rentevoet heeft weet je precies hoeveel je elke maand zal dienen af te betalen. Door een simulatie uit te voeren via het overzicht hieronder kan je simuleren hoeveel je maandelijks zou dienen af te lossen voor verschillende bedragen.
 • Startdatum aflossingen
  De startdatum voor het beginnen terugbetalen van je lening op afbetaling begint bij de meeste kredietverleners één maand nadat je het bedrag hebt ontvangen.
 • Terugbetalingen
  De maandelijkse aflossing van het geleende bedrag gebeurt vanaf dan elke maand steeds op dezelfde dag als de eerste aflossing.
 • Zichtrekening
  De aflossing van de lening gebeurt doorgaans via de zichtrekening van de bank die jou het krediet heeft verschaft, maar kan bij sommige banken ook worden afgelost via een rekening bij een andere bank.

Wanneer je een lening aangaat, dan dien je met de kredietverstrekker overeen te komen op welke termijn je de lening wenst terug te betalen. Gedurende de volledige looptijd betaal je maandelijks een vast bedrag terug, een bedrag dat zowel aflossing van een deel van het ontleende kapitaal omvat als een deel rente.

Je weet dus steeds op voorhand hoeveel je maandelijks dient af te betalen en op welke datum je persoonlijke lening zal zijn afgelost.

FINANCIËLE INSTELLING RENTE (JKP) SIMULATIE EN OFFERTE MINIMUM BEDRAG MAXIMUM BEDRAG VOOR PRIVÉ GEBRUIK VOOR BEROEP OF BEDRIJF
Auxifina vanaf 5,95% OfferteSimulatie € 1.500 € 75.000 Ja Nee
Persoonlijke lening BNP Paribas Fortis vanaf 7,79% OfferteSimulatie € 1.250 € 50.000 Ja Nee
Persoonlijke lening Record Bank vanaf 9,99% OfferteSimulatie € 1.300 € 100.000 Ja Nee
Persoonlijke lening Beobank vanaf 10% OfferteSimulatie € 2.500 € 70.000 Ja Nee