Raad voor rechtsbijstand
Wetgeving

Een klacht over verzekeringen indienen

Als je een klacht hebt over een financiële dienst of een financieel product, dan kan je die gratis aan een onpartijdige gespecialiseerde instantie voorleggen. Hieronder vind je de juiste weg naar waar je precies met jouw klacht terecht kan.

Klacht indienen

Wanneer je een klacht hebt over verzekeringen, dan kan je best eerst en vooral jouw klacht bespreken met de klachtendienst van de betrokken verzekeraar.

Als het geschil op die manier niet opgelost raakt, dan kan je een beroep doen op een onpartijdige ombudsdienst die Ombudsman van de verzekeringen wordt genoemd. Deze dienst kan jou een minnelijke schikking voorstellen.

Daarnaast kan je eveneens contact opnemen met de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de toezichthouder op financiële diensten in België. Zij gaan jouw klacht onderzoeken en zo nodig gepast optreden. Gelieve te noteren dat de FSMA niet bevoegd is om tussen jou en jouw verzekeringsmaatschappij te bemiddelen en jou het resultaat van hun onderzoek niet kunnen melden.

Klachten over consumentenkrediet

Met een klacht over een consumentenkrediet zoals een lening op afbetaling of een kredietkaart, kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Je kan met jouw klacht over een consumentenkrediet ook terecht bij de Ombudsman in financiële geschillen.

Klachten over aanvullende pensioenen in het kader van jouw beroepsactiviteit

Heb je een klacht over een aanvullend pensioen in het kader van jouw beroepsactiviteit, dan kan je in eerste instantie de personeelsdienst van jouw werkgever contacteren. Je kan ook contact opnemen met de klachtendienst van de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) die jouw pensioenregeling beheert.

Als het geschil op die manier niet opgelost geraakt, kan je bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) terecht.

Wanneer je bij de FSMA een klacht indient, dan treden zij op als bemiddelaar tussen jou en jouw pensioenfonds/verzekeraar en/of werkgever en proberen zij tot een vergelijk te komen.

Je hebt twijfels over een aanbieder van financiële diensten

Wil je nagaan of een persoon of onderneming financiële diensten of producten mag aanbieden, dan kan je hiervoor ook bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) terecht. Op hun website vind je welke personen en ondernemingen een erkenning, vergunning of toestemming hebben om in België financiële producten of diensten aan te bieden.

Contactgegevens bevoegde instanties

Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75

E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Ombudsfin

Belliardstraat 15-17, bus 8
1040 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79

E-mail : Ombudsman@OmbudsFin.be
Website: www.ombudsfin.be

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Congresstraat 12-14
1000 Brussel
Tel.: +32 2 220 59 10
Fax: +32 2 220 59 30

E-mail: info@fsma.be
Website: www.fsma.be

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Website: www.economie.fgov.be

Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmaatschappijen actief in België