Autoverzekering FAQ

Ombudsman van de Verzekeringen

Indien je problemen hebt met een verzekeraar, verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent, of als je een klacht wenst in te dienen omtrent één van jouw verzekeringen, dan kan je hiervoor contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen. Dit is een organisatie die werd opgericht door de federatie van verzekeringsmakelaars en maatschappijen die als doel heeft om op een vriendschappelijke manier geschillen op te lossen.

Bemiddeling

Er wordt tussen de betrokken partijen in vertrouwen bemiddeld, steeds rekening houdend met de geldende wetten, voorschriften en gedragsregels binnen de verzekeringssector, evenals met de contractvoorwaarden van de desbetreffende verzekering indien de Ombudsman werd ingeschakeld omwille van een geschil over een verzekeringscontract.

Wanneer de betrokken partijen hun verhaal hebben gedaan en hun standpunten kenbaar hebben gemaakt, zal de Ombudsman na de bemiddeling haar advies uitbrengen om het geschil minnelijk te beslechten. Je bent als consument niet verplicht om het advies te volgen. In dergelijk geval kan het geschil via een rechtbank worden beslecht of kan een arbitrageprocedure worden gestart.

Resultaat

50% van de geschillen die worden behandeld door de Ombudsman van de Verzekeringen leiden tot een bevredigend resultaat voor de betrokken partijen. Dit betekent dat van de ruim 4300 dossiers die de Ombudsman jaarlijks behandelt, er zo’n 2150 worden opgelost via een vriendschappelijke oplossing.
De meeste aanvragen tot tussenkomst betreffen problemen tussen consumenten en verzekeringsmaatschappijen (+- 3700 klachten), terwijl er zo’n 500 klachten worden behandeld van consumenten die een geschil hebben met een verzekeringstussenpersoon.

De Ombudsman behandelt eveneens klachten omtrent Datassur, het economisch samenwerkingsverband dat gegevensbestanden van consumenten beheert. Jaarlijks worden er een 65-tal klachten betreffende Datassur behandelt door de Ombudsman.

Het is aanbevolen om pas de Ombudsman te contacteren indien je vergeefs hebt getracht om het probleem op te lossen met jouw verzekeraar, verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent.

De Ombudsman van de Verzekeringen kan je bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Soorten klachten

Wat betreft autoverzekeringen gaan de klachten meestal over opzegtermijnen die worden betwist door de verzekerde en over verhoging van de verzekeringspremie door de verzekeraar.

De opzegtermijn voor een autoverzekering bedraagt in België maar liefst 3 maanden, terwijl in andere landen vaak een autoverzekering kan worden opgezegd zonder enige opzegtermijn. Er dient bij de opzegging ook goed rekening worden gehouden met de opzegprocedure. Het is erg belangrijk om deze procedure strikt te volgen en bewijzen bij te houden van documenten die worden verzonden naar de verzekeringsmaatschappij.

De tariefverhogingen die de verzekeringsmaatschappij doorvoert ofwel voor individuele klanten na een ongeval in fout, ofwel voor hun volledige klantenbestand, zijn een andere bron van ergernis die aanleiding geven tot een groot deel van de klachten die de Ombudsman van de Verzekeringen ontvangt. Vaak blijkt dat het verzekeringscontract deze mogelijke tariefverhogingen wel degelijk vermeldt, maar voor de klant niet duidelijk genoeg.

Doordat de verzekeraar contractueel gezien de tariefverhogingen vermeld in het contract mag doorvoeren, kan de Ombudsman een groot deel van de klachten niet ontvankelijk verklaren. Het is daarom erg belangrijk om steeds ook de ‘kleine lettertjes’ in jouw verzekeringscontract te lezen alvorens je een voorstel van de verzekeraar aanvaardt.

Tips

Om geschillen met je verzekeraar te vermijden kan je best rekening houden met de volgende tips:

  • Licht jouw verzekeraar meteen in wanneer je jouw wagen verkoopt en/of een nieuw voertuig aanschaft, zodat tijdig het nodige kan worden gedaan om jouw autoverzekering aan te passen.
  • Indien je zoon of dochter, of een andere jonge bestuurder die net zijn rijbewijs behaalde ook met jouw wagen plant te rijden, meld deze persoon dan steeds tijdig aan je verzekeraar zodat deze kan worden geregistreerd als gelegenheidsbestuurder voor occasioneel gebruik van de wagen.

Kosten

De dienstverlening van de Ombudsman van de Verzekeringen is volledig gratis.

Contactgegevens

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

Tel.:  +32 2 547 58 71
Fax:  +32 2 547 59 75
e-mail: [email protected]
website: www.ombudsman.as