Autoverzekering FAQ

Welke uitwegen zijn er bij probleemgevallen bij een ongeval met de wagen?

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Voornamelijk zekerheid bieden aan de slachtoffers van de ongevallen. Daar gaat het in de eerste instantie vooral om, zelfs bij moeilijke gevallen. Rijdt de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt onverzekerd of blijft deze persoon onbekend, zoals bij vluchtmisdrijf? Is het ongeval te wijten aan een gestolen voertuig of is het een geval van overmacht (dit laatste betekent dat geen van de betrokken partijen enige schuld heeft aan het ongeval) ? In deze gevallen treedt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds op. Het staat in voor de vergoeding van alle lichamelijke letsels die zijn opgelopen door de slachtoffers en meestal ook voor de materiële schade. In het geval waarbij de aansprakelijke onbekend blijft, wordt de materiële schade alleen door het Fonds vergoedt indien er ook ernstige lichamelijke letsels zijn.

Contactgegevens

B.G.W.F. | Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
Liefdadigheidstraat, 33 bus 1
BE-1210 Brussel
Tel. : 02/287.18.11
Fax : 02/287.18.00
[email protected]

Klachten

Mocht iemand niet tevreden zijn over de dienstverlening of de schadeafwikkeling van de verzekeringsmaatschappij, dan kan een beroep worden gedaan op de klachtendienst van de verzekeraar. Wordt er bij de klachtendienst door de klant geen oplossing gevonden voor het probleem, dan kan de zaak geheel vrijblijvend & kosteloos voorgelegd worden aan de Ombudsman van de verzekeringen.

Contactgegevens

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. : 02/ 547 58 71
Fax: 02/ 547 59 75
[email protected]

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan kan deze worden aangesproken om jouw belangen en rechten te kennen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden gevonden, dan zal je rechtsbijstandsverzekering je in de mogelijkheid stellen om een advocaat naar vrije keuze te kiezen en de zaak voor de rechter te brengen. Ze zal tussenkomen voor de gemaakte kosten voor een advocaat of een expert.