Kilometerverzekering

Gids verzekeringen

De verzekeraar kan steeds beroep doen op zijn recht op opzegging bij een schadegeval op voorwaarde dat hij de benadeelde partijen heeft uitgekeerd of nog moet uitkeren, met uitzondering van de gevallen waarin een vergoeding betaald wordt in het kader van het vergoedingssysteem met betrekking tot de zwakke weggebruiker. De verzekeraar heeft maximaal een maand... verder lezen

Iedere vorm van schade moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de acht dagen aan de verzekeraar worden overgemaakt. Dit dient schriftelijk te gebeuren met gebruik van het aanrijdingsformulier. Dit formulier versnelt de afwikkeling van de schade tussen de verzekeraars doordat het ongeval op een eenduidige manier wordt omschreven. Je dient het aanrijdingsformulier steeds in te... verder lezen