Gids verzekeringen

Aanrijdingsformulier invullen bij ongeval

Iedere vorm van schade moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de acht dagen aan de verzekeraar worden overgemaakt. Dit dient schriftelijk te gebeuren met gebruik van het aanrijdingsformulier. Dit formulier versnelt de afwikkeling van de schade tussen de verzekeraars doordat het ongeval op een eenduidige manier wordt omschreven.

Je dient het aanrijdingsformulier steeds in te vullen, ook als de tegenpartij afwezig is of als er geen andere voertuigen betrokken zijn bij het ongeval.

Opgepast: ook in de aanwezigheid van de politie of wanneer er een proces-verbaal werd opgesteld, dien je een aanrijdingsformulier in te vullen. In bepaalde landen zoals Frankrijk is een dergelijk formulier onontbeerlijk gezien de politie er vaak enkel een proces-verbaal opstelt als er gewonden zijn.  Het kan dus zijn dat de politie zich heeft aangediend en het verkeer geregeld heeft, maar dat er geen proces-verbaal werd opgemaakt. Zonder aanrijdingsformulier heb je in dit geval geen verhaal ten opzichte van je verzekeraar.

In heel Europa wordt hetzelfde model gebruikt, ongeacht de taal van de betrokkenen.

Op het aanrijdingsformulier breng je een schets aan van de positie van de voertuigen op het moment van het ongeval, inclusief alle extra aantekeningen over de rijrichting die hierbij nodig zijn.

Je moet hierop ook de volgende elementen vermelden

  • de omstandigheden,
  • de vermoedelijke gevolgen van de schade,
  • de namen, voornamen, verblijfplaatsen van
    • de getuigen
    • de benadeelde personen.

Je mag steeds foto’s maken of de naam van eventuele getuigen neerschrijven. Je moet het aanrijdingsformulier steeds zo spoedig mogelijk bij je verzekeraar indienen.

Op deze manier kan je verzekeraar het dossier inleiden zonder te moeten wachten op het verslag van de politie. Met dit formulier zal de schaderegeling tussen verzekeraars ook sneller verlopen.

Je doet er best aan ook aangifte te doen bij jouw verzekeraar van de volgende verzekeringen: