Autoverzekeringen Touring Verzekeringen

Volledige Omnium autoverzekering | Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen

De Volledige Omnium autoverzekering van Touring Verzekeringen verzekert jouw voertuig tegen alle risico’s. Zijn waarde wordt terugbetaald in geval van totaal verlies.

Deze formule wordt aanbevolen voor nieuwe auto’s.

 • Volledige dekking van jouw voertuig tegen eender welk schadegeval
 • Korting op jouw premie, afhankelijk van jouw vrijstelling
 • Terugbetaling van de waarde van je voertuig gegarandeerd in geval van totaal verlies

De volledige omnium autoverzekering verzekert jou tegen elk schadegeval, zelfs indien je verantwoordelijk bent. De waarde van jouw voertuig wordt onmiddellijk terugbetaald bij totaal verlies, of je nu in fout bent of niet.

Onze Volledige Omnium verzekert jouw voertuig ook tegen schade veroorzaakt door brand,  diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, vandalisme en aanrijdingen met dieren.

De volledige omnium autoverzekering verzekert jouw voertuig tegen alle risico’s.

 • Schadeloosstelling bij ongevallen, ongeacht het schadegeval.
 • Terugbetaling van de waarde van jouw voertuig in geval van totaal verlies door jouw fout.
 • Vervangwagen tot jouw beschikking gesteld:
  • na een ongeval, gedurende de hele herstellingsduur, indien uitgevoerd in een door Touring Verzekeringen erkende garage.
  • in geval van diefstal, voor een periode van maximaal 30 dagen.
 • Gratis takeldienst, na een ongeval, naar een door Touring Verzekeringen erkende garage of een garage van jouw keuze in een omtrek van 20 km,
 • Korting op jouw premie, afhankelijk van jouw vrijstelling; 4 formules beschikbaar:
  0%, 2,5%, 5% en 10%.

De volledige omnium autoverzekering is van toepassing op schade veroorzaakt aan jouw voertuig in België of in één van de landen die op jouw groene kaart vermeld staan.

Terugbetaling van de waarde van jouw voertuig in geval van totaal verlies

Wat wordt verstaan onder totaal verlies ?

 • jouw wagen wordt technisch onherstelbaar verklaard door een expert
 • de herstelkosten zijn groter dan de reële waarde van het voertuig
 • jouw wagen werd meer dan 30 dagen geleden gestolen en werd nog niet teruggevonden.
 • Formule GLX
  De waarde van jouw auto is gegarandeerd voor 12 maanden. Vanaf de 13e maand is er een waardeverlies van 1% per begonnen maand.
 • Formule L
  Verlies van1% van de waarde van jouw auto per begonnen maand, vanaf de 1ste maand.

Twee mogelijke schadevergoedingsformules in geval van totaal verlies

Korting op jouw premie afhankelijk van jouw vrijstelling

0% Geen vrijstelling te betalen als de herstelkosten hoger zijn dan 2,5% van de waarde van jouw voertuig (catalogusprijs ex. BTW + opties).
2,5% Jouw premie wordt verlaagd en na een ongeval gaat u ermee akkoord 2,5% van de waarde van jouw voertuig (catalogusprijs ex. BTW + opties) bij te dragen voor de reparaties.
5% Jouw premie wordt verlaagd en na een ongeval gaar u ermee akkoord 5% van de waarde van jouw voertuig (catalogusprijs ex. BTW + opties) bij te dragen voor de reparaties.
10% Jouw premie wordt verlaagd en na een ongeval gaar u ermee akkoord 10% van de waarde van jouw voertuig (catalogusprijs ex. BTW + opties) bij te dragen voor de reparaties.

Onderstaand voorbeeld verduidelijk wat er gebeurt bij een ongeval

Mijnheer Mertens koopt een nieuwe auto voor € 20.000, catalogusprijs ex. BTW en opties inbegrepen.

Op een dag botst hij tegen een paal. De herstelkosten bedragen € 2.500.

Wat moet Dhr. Mertens betalen?

1. Met 0%-vrijstelling

Het volledige bedrag van de autoverzekeringspremie moet worden betaald.
Herstelkosten = € 2.500
2,5% van € 20.000 = € 500

 • Dhr. Mertens hoeft niets te betalen omdat de totale herstelkosten hoger zijn dan 2,5% van de waarde van zijn auto (€ 20.000).
 • Touring Verzekeringen betaalt de € 2.500 voor de reparaties.

2. Met 2,5%- vrijstelling

De autoverzekeringspremie wordt dienovereenkomstig verlaagd.
Herstelkosten = € 2.500
2,5% van € 20.000= € 500

 • Dhr. Mertens betaalt € 500 van de totale herstelkosten.
 • Touring Verzekeringen betaalt de overige € 2.000.

3. Met 5%- vrijstelling

De autoverzekeringspremie wordt dienovereenkomstig verlaagd.
Herstelkosten = € 2.500
5% van € 20.000 = € 1.000

 • Dhr. Mertens betaalt € 1.000 van de totale herstelkosten.
 • Touring Verzekeringen betaalt de overige € 1.500.

4. Met 10%- vrijstelling

De autoverzekeringspremie wordt dienovereenkomstig verlaagd.
Herstelkosten = € 2.500
10% van € 20.000 = € 2.000

 • Dhr. Mertens betaalt € 2.000 voor de reparaties.
 • Touring Verzekeringen betaalt de overige € 500.

Wat wordt verstaan onder brandschade?

Brand, schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem, kortsluiting zonder vlammen, schade veroorzaakt door blussen.

Niet inbegrepen is schade veroorzaakt door het vervoeren van bijzonder ontvlambaar of explosief materiaal.

Wat wordt verstaan onder schade veroorzaakt door natuurkrachten?

Rotsinstortingen, vallende stenen, grondverschuivingen, lawines, druk of val van een sneeuwmassa, val van een ijsklomp, hagel, hoogtij of overstromingen, stormwinden met een topsnelheid van meer dan 100 km/u, aardbevingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen.

De windsnelheid moet worden vastgesteld door de meteorologische waarnemingspost het dichtst bij de plaats van het voorval.

Wat wordt verstaan onder schade veroorzaakt door dieren?

Botsingen met wild, vogels en andere dieren waarvan je geen eigenaar of houder bent.

Wanneer je zelf een ongeval veroorzaakt, zijn lichamelijke letsels van de bestuurder niet verzekerd door de volledige omnium of door jouw Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering. Dit risico wordt gedekt door de bestuurdersverzekering, tegen meerprijs.

Naast jouw Volledige Omnium autoverzekering, kan je ook optionele verzekeringen afsluiten aangepast aan jouw behoeften:

 • Bestuurdersverzekering
  Schadeloosstelling voor lichamelijk letsel van de bestuurder bij ongevallen die hij zelf veroorzaakt.
 • Rechtsbijstandsverzekering
  Beschermt de rechten van de bestuurder bij geschillen.
 • Bijstand
  Geniet 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 van bijstand bij een ongeval of panne, in België of het buitenland.
 • Mini omnium
  Jouw auto is verzekerd tegen bepaalde risico’s.
 • Omnium Essentium®
  De waarde van jouw auto wordt vergoed in geval van totaal verlies.