Autoverzekeringen Touring Verzekeringen

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto | Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen autoverzekering

In geval van ongevallen dekt de wettelijk verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder, de passagier en de persoon aan wie je jouw auto toevertrouwt. Hieronder lees je meer over de voordelen, waarborgen en optionele dekkingen die worden aangeboden bij Touring Verzekeringen.

 • Bijstand inbegrepen bij ongevallen
 • Bonus-malus-joker: het eerste ongeval dat u zelf veroorzaakt, telt niet

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dekt jouw aansprakelijkheid als eigenaar en bestuurder, maar ook die van de passagiers en de persoon aan wie je jouw auto toevertrouwt.

 • Wettelijk verplichte verzekering
 • Dekking in zowel België als in het buitenland

Inbegrepen bij jouw BA is bijstand bij een ongeval in België (met of zonder schuld) waarbij jouw auto niet verder kan rijden. Touring Verzekeringen dekt de kosten van:

 • De herstellingen aan jouw auto ter plekke of het wegslepen met een takelwagen naar de meest geschikte plek om de herstellingen uit te voeren of naar jouw woonadres.
 • Indien wegslepen noodzakelijk is, worden u en jouw passagiers afgezet op jouw huisadres.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is van toepassing wanneer u een verkeersongeval veroorzaakt in België of in één van de landen die op jouw groene kaart (verzekeringsbewijs) vermeld staan.

De BA-waarborg van Touring Verzekeringen

 • Onbeperkt voor schade veroorzaakt door lichamelijke letsels,
 • Tot € 100 miljoen per schadegeval voor stoffelijke schade,
 • Tot € 2.479 per passagier voor schade veroorzaakt aan kledij en bagage,
 • Borgstelling beperkt tot € 62.000 voor het verzekerde voertuig en alle verzekerden samen.

Wanneer u zelf een ongeval veroorzaakt, zijn lichamelijke letsels van de bestuurder niet verzekerd door de burgerlijke aansprakelijkheid. Dit risico wordt gedekt door de bestuurdersverzekering, tegen meerprijs.

Segmentatiecriteria BA autoverzekering

Om het tarief van jouw verzekeringscontract BA Auto te bepalen, maken we gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en jouw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we u de beste prijs garanderen voor jouw autoverzekering.

De gebruikte segmentatiecriteria zijn:

 • De kenmerken van jouw voertuig
  Het vermogen, het merk, het sportieve karakter,  het aantal zitplaatsen, het feit of u al dan niet de eerste eigenaar bent.
 • Jouw profiel
  Jouw leeftijd, jouw woonplaats, jouw beroep, jouw burgerlijke staat, het type gebruik van jouw voertuig, het aantal kilometer per jaar dat je rijdt, jouw rijervaring, jouw bonus-malusgraad.

Deze criteria werden gekozen op basis van onze ervaring en onze statistische modellen. Hieruit blijkt dat het aantal schadegevallen en/of de ernst van de schade een directe link heeft met deze criteria. Wij bepalen het juiste tarief op basis van het ingeschatte risico voor frequentie en kost van schadegevallen.

Naast de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunt u ook optionele verzekeringen afsluiten die aangepast zijn aan jouw behoeften: