Autoverzekeringen Touring Verzekeringen

Bijstandsverzekering | Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen

Naast bijstand inbegrepen bij jouw BA autoverzekering die wordt verleend bij een ongeval in België waarbij jouw auto niet verder kan rijden, biedt Touring Verzekeringen jou als extra optie bijstand bij een ongeval en pech in België en het buitenland en bijstand aan familieleden in het buitenland.

 • Vervangwagen in België
 • Herstellingen en bijstand bij pech in België
 • Bijstand aan voertuig en personen in het buitenland

Bijstand als extra optie biedt jou volledige hulpdiensten:

 • Er wordt een vervangwagen ter beschikking gesteld als jouw auto niet verder kan rijden na een ongeval of pech, bij diefstal of als jouw auto totaal verlies is, zowel in België als in het buitenland.
 • Bij pech in België of in het buitenland wordt bijstand en herstellingen aan de auto geboden ter plekke of jouw auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.
 • Bijstand aan familieleden in het buitenland: medische bijstand, repatriëring, vervroegde terugkeer, verlenging van de reis…

Bij pech, een ongeval, diefstal of een totaal verlies verklaring van jouw auto in België:

Wordt een vervangwagen ter beschikking gesteld gedurende:

 • maximaal 5 dagen/jaar bij pech waardoor jouw auto niet verder kan rijden.
 • maximaal 10 dagen/jaar bij een ongeval waardoor jouw auto niet verder kan rijden.
 • Maximaal 30 dagen/jaar bij diefstal of als de auto totaal verlies is.

Bij pech in België, herstellingen en wegslepen van het voertuig

Jouw auto wordt ter plekke hersteld of weggesleept naar een garage van jouw keuze in België. De sleepkosten in een straal van 20 km vanaf de plek waar de auto stil is komen te staan zijn gedekt. Bij het wegslepen van de auto worden jij en jouw passagiers thuis afgezet. De bijstand geeft recht op maximaal 2 interventies per jaar.

Bijstand aan personen in het buitenland:

De volgende zaken zijn gedekt bij een ongeval of onvoorziene gebeurtenis in het buitenland:

 • Jouw repatriëring
 • De repatriëring van jouw voertuig, indien nodig
 • De medische kosten als gevolg van het ongeluk of van een ziekte in het buitenland tot een bedrag van € 150 000
 • Bezoek aan de verzekerde in het ziekenhuis in het buitenland
 • De kosten van vervroegde terugkeer in België als gevolg van overmacht
 • Diverse bijkomende kosten ten gevolge van overmacht (tolk, geld overmaken, opsturen van bagage…).

Bijstand voor personen wordt in alle landen van de wereld gedekt (behalve België).

Bij een ongeval of pech met jouw auto in het buitenland:

Wordt jouw auto ter plekke hersteld of indien nodig weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Staat er tijdens het uitvoeren van de herstellingen een vervangwagen tot jouw beschikking (maximaal 15 dagen).

Doen we er alles aan om te zorgen dat u jouw reis kunt voortzetten en dat jij en jouw reisgenoten, indien nodig, gerepatrieerd kunnen worden.

De dekking voor bijstand bij een ongeval of pech in het buitenland geldt voor:

 • Alle landen van de Europese Unie
 • Het prinsdom Monaco
 • San Marino
 • Andorra
 • Liechtenstein
 • Vaticaanstad
 • Zwitserland
 • Montenegro
 • Bosnië en Herzegovina
 • IJsland
 • De Republiek Macedonië
 • Noorwegen
 • Servië

Met uitzondering van Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Canarische Eilanden, Madeira, Spaanse enclaves Ceuta en Melilla, Turkije, Franstalige gebieden buiten Frankrijk.

Behalve de de bijstand kan je ook andere optionele verzekeringen afsluiten, die aangepast zijn aan jouw behoeften: