Autoverzekeringen Touring Verzekeringen

Verzekering rechtsbijstand verkeer | Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen

De verzekering Rechtsbijstand Verkeer van Touring Verzekeringen dekt jouw strafrechtelijke verdediging in geval van geschillen met derden, vluchtmisdrijf of insolventie.

 • Jouw naasten zijn ook verzekerd
 • Vrije keuze van advocaat en juridische expert
 • Betaalbaar tarief, voor slechts € 3,83/maand

De verzekering rechtsbijstand verkeer beschermt jou bij geschillen. Zij garandeert jouw verdediging indien je jouw rechten moet laten gelden in een juridische procedure.

Bij geschillen kunnen twee gevallen zich voordoen: je wil een derde gerechtelijk vervolgen of een derde beslist om jou juridisch te vervolgen.

 • De verzekering Rechtsbijstand Verkeer dekt:
  • jouw strafrechtelijke verdediging
  • het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (dat niet door een contract wordt vastgelegd)
  • jouw verhaal als zwakke weggebruiker (passagier van het voertuig).
 • Jouw naasten zijn ook verzekerd. 
 • Verdediging gegarandeerd in geval van vluchtmisdrijf of insolventie van derden.

Wat dekt de verzekering Rechtsbijstand Verkeer?

Je bent verzekerd voor het buiten-contractueel aansprakelijkheidsrecht, jouw strafrechtelijke verdediging en jouw verhaal als passagier.

 • Het buiten-contractueel aansprakelijkheidsrecht

In geval van lichamelijke letsels of schade veroorzaakt aan jouw voertuig door derden.

 • De strafrechtelijke verdediging

Wanneer je wordt vervolgd voor eender welke inbreuk (zelfs een ernstige fout) op de verkeersregels, een verkeerswet, voor slagen en verwondingen of onopzettelijke doodslag.

 • Jouw verdediging als passagier van het verzekerde voertuig.
  In geval van lichamelijke letsels of schade veroorzaakt aan jouw bezittingen door derden.

Wie is in deze omstandigheden verzekerd?

De verzekeringsnemer en zijn naasten zijn verzekerd in de hoedanigheid van: eigenaar, houder, bevoegde bestuurder of inzittende van de vervangwagen (van dezelfde categorie als de omschreven wagen) indien de omschreven wagen tijdelijk buiten gebruik is.

De naasten van de verzekeringsnemer zijn: de samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de verzekeringsnemer samenwoont, alle personen die in de woning van de verzekeringsnemer leven.

Bestuurdersverzekering

Wanneer u zelf een ongeval veroorzaakt, zijn lichamelijke letsels van de bestuurder niet verzekerd door de rechtsbijstandsverzekering, of door jouw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit risico wordt gedekt door de bestuurdersverzekering, tegen een meerprijs.

Naast jouw optionele verzekering Rechtsbijstand Verkeer kan je ook andere optionele verzekeringen afsluiten die aangepast zijn aan jouw behoeften: