Groepsverzekeringen AG Insurance

Groepsverzekering AG Insurance

Behoud jouw levensstandaard na pensionering

AG InsuranceDe overheid stimuleert de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstige fiscaliteit, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Een groepsverzekering is hierdoor zowel voor de werknemer als voor de werkgever  voordeliger dan een loonsverhoging.

Terwijl er van een loonsverhoging slechts ongeveer 30% netto overblijft, is dat voor een storting in een groepsverzekering 73% tot 74%.

FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE NETTO RENDEMENT 2015 BRUTO RENDEMENTS WAARBORG INDICATIEVE INSTAPKOST
Vivium Vivium Top-Hat Plus Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0,50 %
AG Insurance AG Top Rendement Offerte 2,65 % 1,50 % 0,50 %
Baloise Baloise Save Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0 %
AXA Verzekeringen AXA Stars for Life (IPT) Offerte 1,50 % 1,50 % 0,75 %
AXA Verzekeringen AXA Essential for Life (voor loontrekkenden) Offerte      
Ergo Verzekeringen Ergo Life Optimix Offerte 2,50 % 1,25 % € 0,75 per storting
Allianz Verzekeringen Allianz Plan for Life+ Offerte 2,40 % 0,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Offerte 2,00 % 1,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Corporate (voor loontrekkenden) Offerte     maximum 7 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Executive (voor bedrijfsleiders) Offerte     maximum 7%
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Top Performance Plan Offerte     0% tot 25/03/2016 – maximum 4,5 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Multiplan Offerte      

Jouw groepsverzekering wordt afgesloten door jouw werkgever en vormt een aanvulling om de beperkingen van de sociale zekerheid op te vangen. Je geniet dankzij een groepsverzekering onder meer de volgende voordelen:

 • Een gegarandeerd rendement
  De intrestvoet die van kracht is op het moment van de storting blijft voor jou gegarandeerd tot de einddatum van jouw contract.
 • Gunstig fiscaal kader
  De overheid stimuleert de opbouw van jouw aanvullend pensioenkapitaal met een gunstige fiscaliteit, zowel voor werkgevers als voor werknemers.
 • Aanvullende waarborg overlijden mogelijk
  Jouw groepsverzekering zorgt naast de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal ook vaak voor de uitbetaling van een kapitaal aan jouw nabestaanden indien je overlijdt voor pensioenleeftijd.

Deze verzekering is een aantrekkelijke oplossing om jouw financiële toekomst veilig te stellen:

 • Je bouwt een aanvullend pensioenkapitaal (tweede pijler) op dat na jouw pensionering zal zorgen voor een welkome aanvulling van jouw wettelijk pensioen (eerste pijler).
 • Je kunt in de meeste gevallen een bijkomende waarborg tegen overlijden onderschrijven.

De premies van een groepsverzekering worden niet als voordelen in natura beschouwd. De uitkering op het moment van pensionering of bij overlijden worden onderworpen aan een gematigd belastingtarief in de personenbelasting (20%, 18%, 16,50% of 10% afhankelijk van het moment van pensionering).

​De manier waarop jouw groepsverzekeringscontract kan worden vereffend, wordt gepreciseerd in het reglement van jouw groepsverzekering. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Ofwel kies je voor de uitbetaling van een pensioenkapitaal bij pensionering (kapitaal leven)
 • Ofwel ontvang je een periodieke pensioenbetaling (rente) vanaf het moment dat je met pensioen bent.

De verzekerde ontvangt elk jaar een informatiefiche met betrekking tot zijn groepsverzekering, waarop duidelijk volgende gegevens vermeld staan:

 • De einddatum van het contract
 • Het bedrag dat de verzekerde zal ontvangen op deze einddatum.

​Tijdens de looptijd van jouw groepsverzekering

 • De overlijdensverzekering is een aanvullende waarborg die verbonden is met de groepsverzekering. Heeft jouw werkgever een overlijdensverzekering voorzien in jouw pensioenreglement of in jouw pensioenovereenkomst? Dan zullen jouw nabestaanden een overlijdenskapitaal ontvangen als je overlijdt vóór de einddatum.
 • Koopt u een onroerend goed of wens je jouw onroerend goed te renoveren? Dan kan je een voorschot opnemen op de opgebouwde reserves of het kapitaal overlijden van jouw groepsverzekering in pand geven.
 • Indien jouw werkgever gekozen heeft voor een cafetariaplan, definieert hij een globaal premiebudget. Jij als werknemer hebt dan de mogelijkheid om dit vooraf bepaalde budget vrij te verdelen over diverse waarborgen: kapitaal leven, overlijdensdekking, gewaarborgd inkomen, premievrijstelling. Elke werknemer kan op die manier kiezen voor een oplossing die het beste beantwoordt aan zijn behoeften en aan die van zijn gezin.
 • Verander je tijdens jouw loopbaan van werkgever? Dan beslis je zelf wat er met het reeds opgebouwde kapitaal gebeurt. Je hebt drie mogelijkheden:
  • Indien je bent aangesloten bij het pensioenstelsel van jouw nieuwe werkgever, kan je ervoor kiezen jouw verworven reserves* over te dragen naar de pensioeninstelling van jouw nieuwe werkgever. Het pensioenreglement van jouw nieuwe werkgever kan evenwel bepalen dat de reserves overgedragen worden in een onthaalstructuur die hij heeft ingesteld.
  • Je kan vragen om jouw verworven reserves* over te dragen naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens de bij Koninklijke Besluit vastgelegde regels.
  • Je kan er ook voor kiezen de verworven reserves* bij de pensioeninstelling van jouw voormalige werkgever te laten, ofwel zonder wijziging van de pensioenverbintenis, ofwel, indien voorzien in het pensioenreglement, in een onthaalstructuur.

* alleen voor het gedeelte van de reserves die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorschot, een borg of een aanwending in het kader van de wedersamenstelling van een hypothecair krediet.

Op de einddatum van jouw groepsverzekering

Op de einddatum van jouw groepsverzekering zijn er twee mogelijkheden:

 • Ofwel wordt er eenmalig een pensioenkapitaal uitbetaald.
 • Ofwel wordt er een periodieke rente uitbetaald.

Indien jouw werkgever voor jou een pensioenkapitaal opbouwt via een groepsverzekering bij AG Insurance, dan kan je gebruik maken van de eindeloopbaandienstverlening AG Ascento:

 • Een exclusief en gepersonaliseerd advies over verschillende thema’s die jou interesseren op het moment dat je met pensioen gaat.
 • Informatie over het bedrag van jouw groepsverzekeringskapitaal, over de manier om dit kapitaal op te vragen en over de fiscaliteit die erop van toepassing is.
 • Goede raad bij jouw keuze tussen de uitbetaling van het kapitaal of een rente.
 • Informatie over de continuïteit van jouw hospitalisatieverzekering of over successieplanning.
 • Advies over verschillende mogelijke beleggingsformules.