Groepsverzekeringen Delta Lloyd Life

Groepsverzekering Scala Corporate | Delta Lloyd Life

Delta Lloyd LifeDe Groepsverzekering Scala Corporate is een toegankelijk cafetariaplan op basis van vaste bijdragen met flexibiliteit voor jou en jouw werknemers.

 • Interessanter dan een loonsverhoging voor jou en jouw medewerker
 • Premies zijn fiscaal aftrekbaar mits naleving 80%-regel
 • Een toegankelijk pensioenplan met lage minimumpremie
 • Flexibel voor beide partijen
 • Extra beschermende waarborgen volgens wens
 • Een voordeel bij het verwerven of verbouwen van vastgoed voor jouw medewerker 1

Jij bepaalt de voorwaarden

Je hebt de keuze over de hoogte van het budget, de personeelscategorie en de samenstelling van de bijdragen.

 • de keuzemogelijkheden: combinaties die je kiest (geleide keuze) of volledig vrije keuze binnen de beschikbare waarborgen (full cafetaria). Je zet de bakens uit voor jouw werknemers
 • het budget: een forfaitair bedrag, een percentage van het loon, of een mix van beide
 • de personeelscategorie die je wenst te belonen of aan jouw bedrijf wilt binden
 • de samenstelling van de bijdrage:
  • of 100% werkgeverspremies
  • of premies deels betaald door jou en deels ingehouden op het loon van jouw verzekerde werknemer

Jouw medewerker kiest

Jouw werknemer kiest volgens zijn persoonlijke situatie hoe hij het beschikbare budget verdeelt tussen risicodekkingen en pensioenopbouw.

Toegankelijke premies

De minimumbijdrage per premiestorting is slechts € 1 500.

Rendement

Voor jouw nettopremies kan je rekenen op de zekerheid van een gewaarborgd rendement (Tak 21) verhoogd met een mogelijke winstdeelname1. Die winstdeelname kan je beleggen in dynamische fondsen voor een potentieel hoger rendement (Tak 23).

Resultaten

 • veilig dankzij de gewaarborgde rentevoet2 van 1,50%
 • hoog totaal rendement, dankzij de aantrekkelijke winstdeelname1
 • beperkte kosten

De groepsverzekering bouwt mee aan het vastgoedproject van jouw medewerker

Jouw werknemer heeft een vastgoedproject3? Met de groepsverzekering bied je hem de kans om dit voordeliger te financieren via een voorschot op zijn contract en dat tegen uiterst interessante voorwaarden. Deze regeling geef je geen papierwerk, Delta Lloyd Life regelt dit rechtstreeks met jouw werknemers.

Premies Scala Corporate

Minimum: € 1500 premie Maximum aftrekbare premie: de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen niet hoger liggen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.

Beheerskosten

Instapkost op premie: 1,5% Kost op reserve leven (enkel tak 21): 0,05% Kost op reserve overlijden: 0,08% Tak 23 (voor belegging winstdeelnames) : tot 0,96% op jaarbasis afhankelijk van het gekozen fonds

Taksen op premies

 • abonnementstaksen pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid: 4,4%
 • RSZ-bijdrage pensioen en overlijden: 8,86% (enkel oo werkgeverspremie)
 • eventuele Wijninckxbijdrage1

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • 3,55% Riziv-bijdrage op het totale gestorte bedrag (excl. arbeidsongeschiktheid)
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale bedrag (excl. arbeidsongeschiktheid)
 • belasting op kapitaal/rente: afhankelijk van verschillende factoren
 • winstdeelname vrijgesteld

1 Een Wijninckxbijdrage van 1,5% is door de werkgever verschuldigd indien het bedrag van de werkgeversbijdragen + werknemersbijdragen voor de dekkingen leven en overlijden (inclusief overlijden door ongeval), de drempel van € 30 000 (geïndexeerd) op jaarbasis en per individu overschrijdt. De Wijninckxbijdrage wordt toegepast op de cumul van alle 2de pijler contracten. De abonnementstaks en RSZ-bijdrage worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het drempelbedrag. Deze regel is geldig tot eind 2015.

Extra bescherming

Met de Groepsverzekering Scala Corporate kunnen jouw medewerkers zelf kiezen hoe en of ze de bijdrage verdelen tussen verschillende risicodekkingen. Het saldo wordt gespaard voor hun aanvullend pensioen. Als werkgever kies je het kader:

 • Geleide keuze
  Je bepaalt de waarborgen waaruit men kan kiezen
 • Full cafetaria
  Jouw medewerkers kiezen volledig vrij binnen het budget

Iedere aangeslotene mag zijn waarborgen herzien volgens de regels van het groepsverzekeringsreglement.

Optionele beschermingen bij overlijden:

 • een bijkomend vastgesteld bedrag voor de nabestaanden
 • een bijkomend vastgesteld bedrag voor de nabestaanden bij overlijden door een ongeval

Mogelijke beschermingen bij arbeidsongeschiktheid:

 • betaling van de premies door Delta Lloyd Life met behoud van waarborgen en pensioenopbouw
 • rente-uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval zowel privé als professioneel
 • een extra bedrag bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval

Jouw werknemers kunnen autonoom de risicodekkingen bepalen die voor hen zinvol zijn. De toegevoegde waarde van het pensioenplan is duidelijk op elk moment in hun leven.

FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE NETTO RENDEMENT 2015 BRUTO RENDEMENTS WAARBORG INDICATIEVE INSTAPKOST
Vivium Vivium Top-Hat Plus Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0,50 %
AG Insurance AG Top Rendement Offerte 2,65 % 1,50 % 0,50 %
Baloise Baloise Save Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0 %
AXA Verzekeringen AXA Stars for Life (IPT) Offerte 1,50 % 1,50 % 0,75 %
AXA Verzekeringen AXA Essential for Life (voor loontrekkenden) Offerte      
Ergo Verzekeringen Ergo Life Optimix Offerte 2,50 % 1,25 % € 0,75 per storting
Allianz Verzekeringen Allianz Plan for Life+ Offerte 2,40 % 0,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Offerte 2,00 % 1,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Corporate (voor loontrekkenden) Offerte     maximum 7 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Executive (voor bedrijfsleiders) Offerte     maximum 7%
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Top Performance Plan Offerte     0% tot 25/03/2016 – maximum 4,5 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Multiplan Offerte