Groepsverzekeringen Delta Lloyd Life

Groepsverzekering TopPerformance Plan

Delta Lloyd LifeTop Performance Plan van Delta Lloyd Life is een groepsverzekering waarmee je een aanvullend pensioen opbouwt voor jouw medewerkers.

Het unieke aan TopPerformance Plan is dat de pensioenpremie gekoppeld is aan de prestaties van jouw medewerkers. Deze groepsverzekering is hierdoor een bonuspensioenplan waarmee je bijzondere prestaties beloont met een variabele bezoldiging

 • Fiscaal en sociaal interessant
  Jouw vennootschap kan alle betaalde premies aftrekken als beroepskosten. De sociale heffingen zijn ook veel lager dan bij een loonsverhoging.
 • Interessanter dan een loonsverhoging voor jou en jouw medewerker
 • reserve beschikbaar voor investeringen in vastgoed1
 • zekerheid van investering met kans op hoger rendement
 • het online beheer van jouw bonuspensioenplan 24/7

1 Een voorschot aan voordelige voorwaarden of een inpandgeving zijn mogelijk om een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte aan te kopen, te verbeteren, verbouwen of te herstellen.

Rendement op maat

Je kiest voor de kapitalisatie van de premies tussen twee formules.

 • Save Green
  Een gegarandeerd rendement van 1,50 %1, plus een jaarlijkse variabele winstdeelname²
 • Save Blue
  Je dynamiseert het rendement. Dat bestaat volledig uit de eventuele jaarlijkse variabele winstdeelname²; jouw netto gestorte premies blijven volledig gewaarborgd (gegarandeerd rendement 0%)

Resultaten

 • veilig dankzij de gewaarborgde minimum rentevoet
 • hoog totaal rendement dankzij eventuele winstdeelname
 • beperkte kosten

Het bonuspensioenplan bouwt mee aan het vastgoedproject van jouw medewerker

Jouw werknemer heeft een vastgoedproject3? Met de groepsverzekering bied je hem de kans om dit voordeliger te financieren via een voorschot op zijn contract en dat tegen uiterst interessante voorwaarden. Deze regeling geeft jou geen papierwerk, Delta Lloyd Life regelt dit rechtstreeks met jouw werknemers.

1 Dit is de actueel geldende interestvoet. Deze interestvoet is niet gewaarborgd voor de toekomstige stortingen. De interestvoet wordt toegepast op de in het fonds belegde nettostortingen. De gewaarborgde interestvoet is deze die van toepassing is op het tijdstip van de storting.

2 Ieder jaar kan de maatschappij eventueel een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het plan dat werd neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en voor zover het contract in voege was op 31 december van het jaar dat aan de toekenning voorafgaat. Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.

3 Een voorschot aan voordelige voorwaarden of een inpandgeving zijn mogelijk om een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte aan te kopen, te verbeteren, verbouwen of te herstellen.

Premies TopPerformance Plan

 • Minimum: geen
 • Maximum: de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen niet hoger liggen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.

Beheerskosten

Afhankelijk van de gemiddelde jaarpremie per aangeslotene: 0,20% tot 1,00%

Taksen op premies

 • Abonnementstaks pensioen: 4,4%
 • RSZ-bijdrage: 8,86 %
 • Eventuele Wijninckxbijdrage1

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • 3,55% Riziv-bijdrage op het totale gestorte bedrag
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale bedrag
 • winstdeelname vrijgesteld
 • belasting op kapitaal/rente: afhankelijk van verschillende factoren

Je hebt al een groepsverzekering of zoekt dé passende formule voor jouw bedrijf? Delta Lloyd Life biedt jou ruime oplossingen voor een dynamisch Employee Benefits beleid. 1 Een Wijninckxbijdrage van 1,5% is door de werkgever verschuldigd indien het bedrag van de werkgeversbijdragen + werknemersbijdragen voor de dekkingen leven en overlijden (inclusief overlijden door ongeval), de drempel van € 30 000 (geïndexeerd) op jaarbasis en per individu overschrijdt. De Wijninckxbijdrage wordt toegepast op de cumul van alle 2de pijler contracten. De abonnementstaks en RSZ-bijdrage worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het drempelbedrag. Deze regel is geldig tot eind 2015.

FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE NETTO RENDEMENT 2015 BRUTO RENDEMENTS WAARBORG INDICATIEVE INSTAPKOST
Vivium Vivium Top-Hat Plus Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0,50 %
AG Insurance AG Top Rendement Offerte 2,65 % 1,50 % 0,50 %
Baloise Baloise Save Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0 %
AXA Verzekeringen AXA Stars for Life (IPT) Offerte 1,50 % 1,50 % 0,75 %
AXA Verzekeringen AXA Essential for Life (voor loontrekkenden) Offerte      
Ergo Verzekeringen Ergo Life Optimix Offerte 2,50 % 1,25 % € 0,75 per storting
Allianz Verzekeringen Allianz Plan for Life+ Offerte 2,40 % 0,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Offerte 2,00 % 1,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Corporate (voor loontrekkenden) Offerte     maximum 7 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Executive (voor bedrijfsleiders) Offerte     maximum 7%
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Top Performance Plan Offerte     0% tot 25/03/2016 – maximum 4,5 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Multiplan Offerte