Groepsverzekeringen Delta Lloyd Life

Groepsverzekering MultiPlan | Delta Lloyd

Delta Lloyd LifeMultiPlan is een complete groepsverzekering op basis van vaste bijdragen, afgestemd op de realiteit van de grotere en/of complexere organisatie en haar medewerkers.

 • Een volledig en verfijnd pensioenplan
 • Premies fiscaal aftrekbaar, mits naleving 80%-regel
 • Know-how in het beheren van complexe pensioenplannen
 • Maatwerk voor jouw organisatie
 • Administratieve eenvoud en controle
 • Onthaalstructuur WelcomePlan

Jij bepaalt alle parameters

Uiteraard kies je het budget en de financieringsmodaliteiten. Ofwel stel je dat budget ter beschikking van jouw werknemers die de hoogte van de dekkingen kiezen binnen door jou gedefinieerde mogelijkheden. Ofwel bepaal je zelf de waarborgen en de hoogte ervan voor jouw werknemers.

Flexibel investeren

Je legt de beleggingswijze vast of je laat jouw medewerker zelf kiezen binnen bepaalde mogelijkheden:

 • Tak 21, voor de zekerheid van een gewaarborgd rendement + mogelijke winstdeelname1
 • een mix van Tak 21 en Tak 23, om optimaal van de marktdynamiek te genieten
 • beleggingsstrategie volgens jouw keuze en met ons beste advies in Tak 21 en Tak 23
 • Tak 21: gewaarborgde rentevoet2 van 1,50% + mogelijke winstdeelname1

1 Ieder jaar kan de maatschappij eventueel een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het plan dat werd neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en voor zover het contract in voege was op 31 december van het jaar dat aan de toekenning voorafgaat. Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.

2 Dit is de actueel geldende interestvoet in 2015. Deze interestvoet is niet gewaarborgd voor de toekomstige stortingen. De interestvoet wordt toegepast op de in het fonds belegde netto stortingen. De gewaarborgde interestvoet is deze die van toepassing is op het tijdstip van de storting.

Premies MultiPlan

Minimum: €1 000, gemiddelde premie per aangeslotene voor de dekkingen leven/overlijden Maximum aftrekbare premie: de wettelijke en extra-legale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen niet hoger liggen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.

Beheerskosten

 • op de reserve leven: 0% (Tak 21)
 • op de reserve leven: 0,5% (Tak 23)
 • op de reserve overlijden: 0,08%
 • abonnementstaks pensioen, overlijden, ongeval en arbeidsongeschiktheid: 4,4%
 • RSZ-bijdrage pensioen en overlijden: 8,86% (op werkgeversbijdragen)
 • eventuele Wijninckxbijdrage1

Bijdragen en belasting bij uitkering

 • 3,55% Riziv-bijdrage op het totale gestorte bedrag (excl. arbeidsongeschiktheid)
 • solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het totale gestorte bedrag (excl. arbeidsongeschiktheid)
 • winstdeelname vrijgesteld
 • belasting op kapitaal/rente: afhankelijk van verschillende factoren

Met MultiPlan geef je jouw medewerker niet alleen een aanvullend pensioen, maar kan je hem of haar ook financiële bescherming bieden. MultiPlan biedt twee basiswaarborgen. Het aanvullend pensioen en een overlijdensdekking. Daarnaast kan je de groepsverzekering uitbreiden met optionele waarborgen.

Optionele beschermingen bij overlijden

 • een bijkomend vastgesteld bedrag voor de nabestaanden bij overlijden door een ongeval

Optionele beschermingen bij arbeidsongeschiktheid

 • Betaling van de premies door Delta Lloyd Life met behoud van waarborgen en pensioenopbouw
 • Een extra bedrag bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval
 • Rente-uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval zowel privé als professioneel

Interessant voordeel bij het verwerven of verbouwen van vastgoed voor jouw medewerker. Jouw werknemer heeft een vastgoedproject1? Zijn groepsverzekering kan deze droom mee realiseren.

1 Een voorschot aan voordelige voorwaarden of een inpandgeving zijn mogelijk om een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte aan te kopen, te verbeteren, verbouwen of te herstellen.

FINANCIËLE INSTELLING PRODUCT FICHE GRATIS OFFERTE NETTO RENDEMENT 2015 BRUTO RENDEMENTS WAARBORG INDICATIEVE INSTAPKOST
Vivium Vivium Top-Hat Plus Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0,50 %
AG Insurance AG Top Rendement Offerte 2,65 % 1,50 % 0,50 %
Baloise Baloise Save Plan Offerte 2,25 % 1,50 % 0 %
AXA Verzekeringen AXA Stars for Life (IPT) Offerte 1,50 % 1,50 % 0,75 %
AXA Verzekeringen AXA Essential for Life (voor loontrekkenden) Offerte      
Ergo Verzekeringen Ergo Life Optimix Offerte 2,50 % 1,25 % € 0,75 per storting
Allianz Verzekeringen Allianz Plan for Life+ Offerte 2,40 % 0,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Offerte 2,00 % 1,50 % 1 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Corporate (voor loontrekkenden) Offerte     maximum 7 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Scala Executive (voor bedrijfsleiders) Offerte     maximum 7%
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Top Performance Plan Offerte     0% tot 25/03/2016 – maximum 4,5 %
Delta Lloyd Life Delta Lloyd Multiplan Offerte