Brandverzekering AG Insurance

Schuldsaldoverzekering AG Insurance

Overlijdensverzekering gelinkt aan een krediet

AG InsuranceIngeval je zou overlijden, moeten jouw naasten het schuldsaldo van jouw lening niet in jouw plaats aflossen indien je een schuldsaldoverzekering hebt afgesloten.

Als je kiest voor een dekking aan 100 %, dan ben je zeker dat jouw naasten hun levensstandaard kunnen behouden.

 • Mogelijkheid tot verzekering van invaliditeit
  Dankzij de optie Bescherming bij invaliditeit kan je ook jouw levensstandaard behouden in geval van invaliditeit.
 • Een soepel product
  Jouw krediet wordt geherfinancierd? Dan wordt jouw schuldsaldoverzekering hieraan aangepast.
 • Fiscaal interessant
  Onder bepaalde voorwaarden kan je de premies fiscaal aftrekken.

Wanneer je een schuldsaldoverzekering afsluit, dan bescherm je jouw naasten en verzeker je hun financiële levensstandaard.

Je overlijdt als jouw krediet nog niet afgelopen is? Jouw krediet wordt afgelost, jouw naasten moeten de aflossingen dus niet op zich nemen.

Je bent slachtoffer geworden van een ongeval waardoor je invalide bent? Met de optie Bescherming bij invaliditeit ontvang je een rente die een groot deel van jouw krediet dekt.

Wanneer een  schuldsaldoverzekering afsluiten

​De schuldsaldoverzekering is vaak verplicht wanneer je jou in een vastgoedproject stort. Het tarief van de schuldsaldoverzekering varieert in functie van bepaalde criteria die segmentatiecriteria genoemd worden. Dit omvat o.a. jouw leeftijd, jouw body mass index (BMI), tabaksgewoonten en het geleende bedrag. Deze criteria laten de verzekeraar toe het overlijdensrisico te evalueren en de premie van de schuldsaldo te bepalen. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een tussenkomst op hun schuldsaldopremie.

In bepaalde voorwaarden kan je zelf ook het percentage van de dekking van jouw schuldsaldoverzekering bepalen.

Als je kiest voor een 100 % dekking en je komt te overlijden, dan wordt de lening van jouw echtgeno(o)t(e) volledig afgelost door jouw verzekering.

In het geval je zou opteren voor een dekking aan 50%, dan moet jouw echtgeno(o)t(e) nog 50% van het hypothecair krediet blijven aflossen.

Je kan ook de waarborg Bescherming bij invaliditeit afsluiten. In geval van invaliditeit ontvang je dan een rente zolang u invalide blijft en dit gedurende maximaal 3 jaar.

Het contract houdt op te bestaan ofwel bij het overlijden van de verzekerde, ofwel na een duur die bepaald werd bij de onderschrijving. In het geval van een hypothecair krediet is deze duur doorgaans gelijk aan de duur van de lening. De verzekerde moet dus geen specifieke stappen ondernemen om een einde te stellen aan zijn contract.

Je kiest zelf het percentage van de dekking en je kiest zelf het type premie:

 • Eenmalige premie
  Je betaalt de volledige premie in één keer.
 • Periodieke premies
  Je betaalt een vaste premie tijdens de eerste jaren van de looptijd van jouw verzekering.
 • Risicopremies
  Je betaalt elk jaar een premie in functie van het overlijdensrisico dat je loopt.

Je kan jouw contract aanpassen in geval van herfinanciering van jouw krediet.