Brandverzekering AG Insurance

Diefstalverzekering AG Insurance

AG Insurance

Je wil de inhoud van jouw woning zo uitgebreid mogelijk beschermen. Dus ook tegen diefstal.  Je kan daarom kiezen voor de waarborg diefstal als uitbreiding van jouw verzekering voor jouw inhoud in de brandverzekering Top Woning.

Je ontvangt niet alleen een schadevergoeding voor de voorwerpen die gestolen zijn. Je krijgt ook de schade terugbetaald die inbrekers toebrengen aan jouw woning of aan jouw inhoud bij een (poging tot) inbraak. En je bent verzekerd tegen diefstal met geweld of bedreiging op straat en dit over de hele wereld.

 • Ook op straat beschermd
  Je bent verzekerd tegen diefstal met geweld of bedreiging, ook op straat, en dit overal ter wereld.
 • Preventie wordt beloond
  Je betaalt minder als je een alarminstallatie of inbraakwerende deur laat installeren in jouw woning.
 • Hoge vergoeding voor juwelen
  Je hebt (waardevolle) juwelen die je wil beschermen tegen diefstal. Je kan rekenen op hoge vergoedingsgrenzen als deze gestolen worden.

Je bent verzekerd tegen diefstal van alle inhoud die zich in jouw verzekerde woning bevindt. Dit geldt dus ook voor waardevolle objecten zoals juwelen, computers, smartphones, tablets,…

Bovendien ben je nog verzekerd voor:

 • diefstal van stookolie (uit een tank met gesloten cilinderslot)
 • diefstal van deinhoud die je hebt meegenomen naar een tijdelijk verblijf (bijv. naar jouw vakantieverblijf)
 • diefstal uit jouw tuinhuis (dat op slot zit)
 • diefstal ofpoging tot diefstal met geweld of bedreiging wereldwijd op straat of elders

Je geniet een uitgebreide dekking voor juwelen. Juwelen zijn vaak waardevol en dien je uiteraard zo goed mogelijk te beschermen. De vergoedingsgrens voor het geheel van jouw juwelen ligt op 10% van de waarde van jouw verzekerde inhoud. Is jouw woningverzekering berekend op basis van het aantal ruimten (via het Minisysteem), dan is dit € 1.433,47 * vermenigvuldigd met het aantal ruimten. Bijvoorbeeld: telt uw woning 9 ruimten, dan is de vergoedingsgrens € 12.901,23.

Je geniet een korting als je jou niet wenst te verzekeren voor juwelen of waarden. Je hebt ook de mogelijkheid om deze vergoedingsgrens te verhogen mits het betalen van een meerprijs).

En je krijgt een korting van 20% op de diefstalpremie als je een door BOSEC goedgekeurde inbraakwerende deur laat installeren op jouw appartement, ofwel een korting van 30% op de diefstalpremie of het gratis Pack Veiligheid (onder voorwaarden).
Deze beide voordelen zijn niet cumuleerbaar.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Je bent in België beschermd tegen diefstal voor de inhoud in jouw verzekerde woning en voor de schade die eventueel wordt toegebracht bij een (poging tot) inbraak.

Je kan wereldwijd een beroep doen op de waarborg diefstal voor (poging tot) diefstal met geweld of bedreiging of diefstal van jouw inhoud die  je hebt meegenomen naar een tijdelijk verblijf.

Hou er steeds rekening mee dat je alle buitendeuren en vensters op slot moet doen wanneer je afwezig bent, en dat als je beschikt over een alarmsysteem, dit alarm wel degelijk moet ingeschakeld zijn.

Je onderneemt het best de volgende stappen bij diefstal:

 • Dien onmiddellijk klacht in bij de politie
 • Geef jouw schadegeval aan binnen de 24 uur en bezorg het nummer van het proces-verbaal aan jouw schadebeheerder (makelaar of verzekeringsmaatschappij)
 • Vergeet niet om jouw gestolen bank- of kredietkaarten te blokkeren
 • Verzamel een maximum aan bewijsstukken van de verdwenen voorwerpen (facturen of kassabonnen, verpakkingen, foto’s, garantiebewijzen, …) voordat de expert komt.

Vergeet dus niet om op voorhand foto’s te nemen van jouw waardevolle voorwerpen, kopieën te nemen van de facturen,… Bewaar deze gegevens ook niet alleen op jouw draagbare pc, want deze kan eveneens worden gestolen.